Dette skjer i Domstolene: Uke 17

En av sakene i denne ukas liste handler om dyrevelferd, og kommer fra Agder tingrett. Foto: Foto: Paul Kleiven / NTB

Dette er noen av sakene i noen av landets domstoler denne uka. Du kan selv se liste over alle saker i de forskjellige domstolene på denne siden.  Høyesterett legger også ut informasjon om sine kommende saker her.

Denne uka er første uke for de nye rettskretsene. Domstolene har fått nye navn, men det vil ikke ha stor praktisk betydning for deg som bruker.

Agder lagmannsrett
Lagmannsretten behandler anke over dom i tvistesak om tilgang til brygge og båtstø. (27-28. april) Saksnummer 20-044548ASD-ALAG

Agder tingrett
En kvinne er tiltalt etter straffegjennomføringslovens §40 for ikke å ha møtt til soning av en fengselsstraff på 60 dager. (30.april) Saksnummer 21-040740MED-AUAG/

En kvinne er tiltalt for ruskjøring, kjøring uten gyldig førerkort, og for oppbevaring av et elektrosjokkvåpen som etter loven fremstår som voldsprodukter. (29.april) Saksnummer 21-040308MED-KISA/

En mann er tiltalt for grove brudd på Dyrevelferdsloven. I følge tiltalen hadde tiltalte i egenskap av å være sauebonde ikke sørget for at dyrene hadde mat, vann, sikret rent og tørt underlag, samt at syke og døende dyr ble sett til av veterinær. (28.april) Saksnummer 21-031054MED-LIST

Buskerud tingrett
En mann er tiltalt for voldtekt, og for å hatt seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år. (21-29.april) Saksnummer 20-182363MED-KOEI/01

Tingretten behandler tvistesak som omhandler erstatningskrav fra Øvre Eiker kommune etter tvangsopprydding ved et billakkerings og bildelefirma (26-28.april) Saksnummer 17-029917TVI-KOEI/02

Eidsivating lagmannsrett
Lagmannsretten behandler en bevisanke etter militær straffelov mot et kvinnelig befal som hadde ansvar for godkjenning av blant annet arbeidstid og reiseregninger. I følge tiltalen laget den tiltalte 35 fiktive reiseregninger til egen vinning og fikk dermed utbetalt 45.000 kr. Den tiltalte skal i tillegg ha ført overtidstimer eller omgjort fleksitid til overtidstimer uriktig, og på den måten fått utbetalt nærmere 20.000 kr. (28-29.april) Saksnummer 20-185630AST-ELAG/

Hordaland tingrett
En mann er tiltalt for flere grove tyveri. Ifølge tiltalen har mannen blant annet brutt seg inn hos en sykkelforhandler og stjålet el-sykler til en verdi av av 250.000 kr. Ved to andre tilfeller har han også stjålet sykler av stor verdi. (26-27.april) Saksnummer 20-174752MED-BERG/2

En mann er tiltalt for å ha brutt seg inn hos sin tidligere samboer. Den tiltalte skal ha helt tennvæske i sofaen og tent på før han forlot stedet. Det oppsto skader for 1,7 millioner kroner og videre fare for svært store ytterligere materielle ødeleggelser dersom brannen hadde fått utvikle seg fritt. Mannen har i tillegg flere voldstiltaler mot samme fornærmede. 826.april-4.mai) Saksnummer 21-020065MED-BERG/2

Ved å oppgi sin mors personalia via BankID, forledet en mann Bank Norwegian og Insta Bank til å gi ut lån på henholdsvis 105.000 og 200.000 uten at tiltaltes mor hadde kjennskap til det. (29.april) Saksnummer 21-004700MED-BERG/1

Midtre Hålogoland tingrett
En mann er tiltalt for grovt bedrageri. Ved tilegne seg en annens BankID søkte han om flere usikrede lån og kredittkort. På den måten klarte den tiltalte å tilegne seg over 500 000 kr. (29.april) Saksnummer 21-027485MED-VTRA

Møre og Romsdal tingrett
En mann er tiltalt for brudd på Veitrafikkloven for å ha latt en annen bruke sin bil personbil, uten å forvisse seg om at han fylte vilkårene for å føre den. Mannen som lånte var ruspåvirket og drakk åpenlyst i bilen. (30.april) Saksnummer 21-045703MED-SUMO/

Nord-Troms og Senja tingrett
Forberedende rettsmøte i sak om mishandling i familieforhold. Et ektepar er tiltalt etter straffelovens § 219 første ledd for grovt eller gjentatt å ha mishandlet sin slektning i rett nedstigende linje (26.april) Saksnummer 20-173272MED-NHER

Oslo tingrett
En mann er tiltalt for flere voldtekter av sitt fosterbarn i perioden fra 2009 til 2011. Ifølge en tilleggstiltale tilbød han også fornærmede og hans bror 100 000 kroner hver mot at de trakk sin forklaring. (26. april -  7. mai) Saksnummer: 19-145276MED-OTIR

En kvinne er tiltalt for å ha forklart seg falskt til politiet om at hun ble voldtatt ved en T-banestasjon. (28. april) Saksnummer: 21-031633MED-OTIR

Tingretten behandler tvistesak om erstatnings der saksøkerne krever 150 millioner kroner. Bakgrunnen er et påstått generelt pålegg fra Mattilsynet om stans av fangst og forbud mot å omsette kongsnegl som ikke lovlig kan selges i EØS – pga. for høyt innhold av fremmedstoffet kadmium – til land utenfor EØS. (26.april-12.mai) 20-077859TVI-OTIR

Ringerike, Asker og Bærum tingrett
To menn er tiltalt i straffesak for grovt narkotikalovbrudd. De tiltalte oppbevarte 7900 narkotiske tabletter av type Rivotril. Den ene mannen er også tiltalt for oppbevaring av 483 gram MDMA, 68,61 gram kokain og 1737 tabletter inneholdende Alprazolam (26-27.april) Saksnummer 20-124858MED-AHER/1

Romerike og Glåmdal tingrett
En mann er tiltalt for drap. I følge tiltalen skal mannen ha knivstukket en annen mann. Stikkskadene var svært alvorlige, og den fornærmede døde av forblødning. (21-28.april) Saksnummer 21-019891MED-NERO

En mann er tiltalt for grov kroppsskade. I følge tiltalen skal mannen ha slått den fornærmede med øks flere ganger slik at det oppsto skader med kutt i venstre overarm, samt flere kutt i venstre arm, i leggen og i hodet. (28-29. april) Saksnummer 20-132133MED-NERO

Salten og Lofoten tingrett
En kvinne er tiltalt for bedrageri. Ifølge tiltalen søkte kvinnen NAV om engangsstønad ved fødsel og la ved en forfalsket bekreftelse fra jordmor på graviditet. Tiltalte var ikke gravid og forledet dermed NAV til å utbetale henne feilaktig kr. 63.140,- i engangsstønad. (27. april) Saksnummer 21-015690MED-LFOT/

Søndre Østfold tingrett
En mann er tiltalt etter straffelovens § 288 for å ha hensatt en annen i hjelpeløs tilstand. Bakgrunnen for tiltalen er blant at mannen skal ha kjøpt narkotiske tabletter som han ga deler av til fornærmede som var mindreårig. Den mindreårige jenta ble i etterkant funnet død. (26-27.april) Saksnummer 21-015554MED-TSOS/TSAR

Sør-Rogaland tingrett
En mann er tiltalt for hatefulle ytringer mot en annen av ulik etnisitet. Mannen er også tiltalt for sjikanerende uttalelser og aggressiv opptreden mot ansatte i NAV. (30.april) Saksnummer 21-012251MED-STAV

Trøndelag tingrett
En mann er tiltalt for kroppskrenkelse. Utenfor lokalene til Springstart MC i Trondheim tok han kvelertak på fornærmede og sa at han skulle drepe henne. Han dro henne så etter nakken mot en bålpanne og forsøkte å kaste henne på bålet, men lyktes ikke i dette fordi han ble overmannet av andre personer på stedet. (27.april) Saksnummer 21-045611MED-TTRO/TTRD

Vestfold tingrett
Tre unge menn er tiltalt for vold og ran mot en annen. Ved basketballbanen ved en skole, dyttet eller sparket og slo fornærmede samtidig som de fikk fornærmede til å slikke skoene til minst en av dem. Deretter fratok de fornærmede blant annet et par Nike Air Jordan sko. En av de tiltalte har flere tilleggstiltaler mot seg. Dette gjelder bla vold, narkotika og kjøring uten gyldig dokumentasjon. (26-29.april) Saksnummer 21-008975MED-VEFO/TO

Vestre Finnmark tingrett
Det holdes hovedforhandling i alminnelig tvistesak. Sakstema er ugyldig testamente
(27.april) Saksnummer 20-152803TVI-ALTA

Østre Innlandet tingrett
En mann er tiltalt for flere tilfeller av brudd på pålagt kjøre og hviletid og for å ha brukt en annens sjåførkort. Den tiltalte har ved flere anledninger kjørt langt utover lovfestet tid uten å gjennomføre pålagt hvile. (29.april) Saksnummer 21-023479MED-HEDM

Til toppen