Dette skjer i domstolene: Uke 18

Tinghuset i Bergen, som huser Hordaland tingrett. Foto: Marit Hommedal/NTB

Dette er noen av sakene i noen av landets domstoler denne uka. Du kan selv se liste over alle saker i de forskjellige domstolene på denne siden. Høyesterett legger også ut informasjon om sine kommende saker her.

Agder tingrett
En mann er tiltalt for grov kroppsskade etter å ha kuttet en annen mann med kniv på underarmen. Mannen er også tiltalt for å ha forsøkt å påvirke eller hindre en offentlig tjenestemann ettersom vedkommende skal ha kommet med trusler og forsøkt å utøve vold mot politibetjentene som pågrep han i forbindelse med kroppsskaden. (6-12 mai, saksnummer 21-039501MED-TAGD/TKRI)

To menn er tiltalt for en rekke lovbrudd. Den mest alvorlige tiltalen er et drapsforsøk, som gjelder én av de tiltalte. I følge tiltalen skal drapstiltalte ha stukket en annen flere ganger med kniv mot overkroppen. (6-14 mai, saksnummer 21-045917MED-TAGD/TARD)

Buskerud tingrett
En mann og en kvinne er tiltalt for flere økonomiske lovbrudd, blant annet brudd på bokføringsloven.  Mannen står tiltalt for å ha unnlatt å føre regnskap i sitt enkeltmannsforetak som omsatte for nærmere ti millioner kroner. Kvinnen står tiltalt for å blant annet ha tatt opp et billån til en luksusbil, basert på en lønnsslipp fra et fiktivt ansettelsesforhold. (4-21 mai, saksnummer 20-154533MED-TBUS/TDRA)

Tingretten behandler en tvistesak som gjelder fastsettelse av erstatningsansvar i forbindelse med en skiulykke.  Saksøkeren ble hardt skadd i Hemsedal i 2010, og han går nå til sak mot Skistar AS som han hevder har ansvar for ulykkens alvorlige skadeomfang.  5-6 mai, saksnummer 20-088839TVI-TBUS)

En mann er tiltalt for grove narkotikaovertredelser. Overtredelsen er grov fordi det legges vekt på hva slags stoff det gjelder og mengden.  Mannen skal ha oppbevart blant annet amfetamin, metamfetamin, diverse tabletter, og MDMA. (6 mai, saksnummer 21-023260MED-TBUS/TDRA)

Eidsivating lagmannsrett
Eidsivating lagmannsrett behandler en bevisanke i en sak mot ni menn som tidligere har vært tiltalt for å ha innført og oppbevart betydelige mengder narkotika. Det er satt av 14 dager til saken. (4-28. mai, saksnummer 20-074872AST-ELAG/)

Haugaland og Sunnhordland tingrett
Tingretten behandler en tvistesak mellom A Utvik Holdning AS og FK Haugesund AS. Saken handler om hvorvidt man skal ugyldiggjøre et vedtak gjort på en generalforsamling i FK Haugesund AS i 2018. Vedtaket gjorde at aksjene i Haugesund stadion AS ble nullstilt. (5-6 mai, saksnummer 20-184347TVI-THOS/)

Hordaland tingrett
En mann og en kvinne er tiltalt for hallikvirksomhet. De skal ha tilrettelagt for prostitusjon ved å frakte en rekke utenlandske kvinner inn i landet, innlosjere dem, annonsere for salg av seksuelle tjenester, og behandle forespørsler og betaling fra kunder. (3-5 mai, saksnummer 21-036515MED-THOD/TBER)

Nord-Troms og Senja tingrett
Tingretten behandler en tvistesak mellom tre privatpersoner og samferdselsdepartementet. Saken dreier seg om økonomisk tap etter ras. (4-5 mai, saksnummer 21-012065TVI-TNTS)

Oslo tingrett
En mann er tiltalt for grov mishandling av sin tidligere samboer og sin sønn fra 2016 – 2020. Han er også tiltalt for trusler mot dem og en rekke andre personer. (3-12. mai, saksnummer: 21-045609MED-TOSL)

En mann er tiltalt for å ha forsøkt å forlede NAV til å utbetale nesten 1 million kroner i sykepenger. (3-5. mai, saksnummer: 21-032880MED-TOSL)

Høyesterett
Høyesterett behandler en anke over dom om forholdet mellom grensebeiteloven og opparbeidede rettigheter til reindrift. (4-7 mai, saksnummer 20-164328SIV-HRET)

Romerike og Glåmdal tingrett
Fire menn er tiltalt for frihetsberøvelse. De fire skal ha ført en mann inn i en bil med makt, og skal under bilturen ha truet vedkommende med kniv og slått ham med knyttneveslag og balltre. (4-7 mai, saksnummer 20-185109MED-TROG)

Søndre Østfold tingrett
En mann er tiltalt for å ha knivstukket tre kvinner. Én av kvinnene døde av skadene etter knivstikkingen. (4-7 mai, saksnummer 21-029148MED-TSOS/TSAR)

Indre og Østre Finnmark tingrett
Tingretten behandler en tvistesak mellom en privatperson og Karasjok kommune. Saksøkeren ble mobbet på barneskolen, og saksøker nå kommunen med krav om erstatning. (3-7 mai, saksnummer 20-077091TVI-TIOF/TTAN)

 

 

 

 

 

Til toppen