Dette skjer i domstolene: Uke 2

Høyesteretts hus. Foto: Norges Domstoler

Dette er noen av sakene i noen av landets domstoler denne uka. Du kan selv se liste over alle saker i de forskjellige domstolene på denne siden. Høyesterett legger også ut informasjon om sine kommende saker her.

Aust Agder tingrett
En mann er tiltalt for drapsforsøk etter han skal ha knivstukket en annen mann i magen. Handlingen ble ikke fullbyrdet fordi fornærmede klarte å komme seg unna og fikk tilkalt politi og ambulanse.(11-13. januar, saksnummer 20-147816MED-AUAG)

Bergen tingrett
En mann er siktet for å ved trusler å ha prøvd å påvirke yrkesutøvelsen til en person fra en særlig utsatt yrkesgruppe. (11. januar, saksnummer 20-114969MED-BERG/2

Borgarting lagmannsrett
Lagmannsretten behandler en bevisanke i en sak om grov narkotikavertredelse. Saken har strafferamme på over 6 år. (12-27. januar, saksnummer 19-178146AST-BORG/01)

Eidsivating lagmannsrett
Tvistesak: Parter: Lillestrøm kommune mot flere beboere i Branåsdalen. Lillestrøm kommune har tidligere blitt dømt til å betale en rekke huseiere i Skedsmo erstatning på grunn av at metangass har sivet inn i flere bolighus.  Metangassen har påvirket flere bygg, og beboere peker på gassen som bakgrunn for helseplager. (12-29 januar, saksnummer 20-052390ASD-ELAG/)

Gjøvik tingrett
En mann er tiltalt for grov vold, bruk av falske pengesedler, trusler, oppbevaring av narkotika, og flere andre forhold. (13-14 januar, saksnummer 20-161191MED-GJOV)

Halden
To menn er tiltalt for grov narkotikaovertredelse. I følge tiltalen skal de ha forsøkt å innføre blant annet 2,405 kg cannabis. Saken har en strafferamme på over 6 år.

Høyesterett
"Nei til EU" mot Staten v/Utenriksrepartementet. Høyesterett i plenum behandler anke over kjennelse som avviser Nei til EUs søksmål fra domstolene. (13-18. januar, saksnummer  20-072085SIV-HRET)

Følge saken? Se mer informasjon her

Hammerfest tingrett
To menn og to kvinner er tiltalt for å ha oppbevart betydelige mengder narkotika. På det meste skal to av de tiltalte ha oppbevart 2 kg amfetamin. Saken har en strafferamme på over 6 år.  (12-13.januar, saksnummer 20-092498MED-HAFE)

Nedre Romerike tingrett
En mann er tiltalt for drap. Tiltalte skal ha knivstukket en mann 45 ganger i overkroppen. Mannen døde kort tid etterpå. (11-15 januar, saksnummer 20-126880MED-NERO)

Nordmøre tingrett
En mann er tiltalt for å ha hatt seksuell omgang med noen som var bevisstløs eller av andre grunner ute av stand til å motsette seg handlingen. Mannen er også tiltalt etter straffelovens paragraf 302 - for å ha hatt seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år. (14-15. januar, saksnummer 20-151737MED-NOMO)

Nord-Troms tingrett
Tre menn er tiltalt for å skulle ha forsøkt å true til seg 300.000 kroner fra en mann. De er også tiltalt for vold mot en annen person. Saken har strafferamme på over 6 år, og ranet blir sett på som grovt på grunn av verdiene det er snakk om i ranet.  (12-14 januar, saksnummer 20-156787MED-NHER)

Oslo tingrett

En mann er tiltalt for medvirkning til seksuell omgang med flere barn i alderen 6 til 15 år. Ifølge tiltalen skal han ha medvirket og betalt for overgrep på Filippinene over internett. (11- 29. januar, saksnummer 20-123945MED-OTIR )

Sivil sak: Saksøker mot Utlendingsnemda. Saksøkeren kom til Norge som 11-åring og ble uttransportert 18 år senere til Russland i 2019. Hans foreldre, søsken, tidligere samboer og barn, bor fast i Norge. Saksøker anfører at utvisningsvedtaket er uforholdsmessig, både på grunn av blant annet lang botid, vanskelig oppvekst, svikt fra barnevern, alvorlige helseproblemer og sterk familiemessig tilknytning til Norge. (11-12 januar, saksnummer 20-136314TVI-OTIR)

Romsdal tingrett
En mann er tiltalt for grovt skattesvik. Han skal ha blant annet ha unnlatt å bokføre over 10 millioner kroner i selskapet han stod som eier av. (12-22, saksnummer 20-103328MED-ROMS)

Salten tingrett
En mann er tiltalt for vold, og ulovlig oppbevaring av narkotika. Saken har en strafferamme på over 6 år på grunn av mengden narkotika. (11-12, saksnummer 20-106803MED-SALT/)

Indre Finnmark tingrett
En mann er tiltalt for grovt bedrageri etter at han skal ha underrapportert inn antall reinsdyr han hadde i drift i en søknad om tilskudd, noe som førte til at han feilaktig fikk utbetalt over 170.000 kroner fra staten. (12. januar, saksnummer 20-173391MED-INFI)

Sør-Trøndelag tingrett
En mann er tiltalt for å ha mishandlet sin samboer. Ifølge tiltalen skal mishandlingen være alvorlig eller ha vært gjort gjentatte ganger. Strafferammen er på 6 år. (11-12. januar, saksnummer 20-147781MED-STOR)

Øst-Finnmark tingrett
En mann er tiltalt for å ha hatt seksuell omgang med et barn under 14 år. (12-13.januar, saksnummer 20-108108MED-OSFI)

Til toppen