Dette skjer i domstolene: Uke 22

Denne uka møter Audi Starco Norge AS i Oslo tingrett. Bildet er fra Audis nye butikk i Munchen. Foto: Audi

Dette er noen av sakene i noen av landets domstoler denne uka. Du kan selv se liste over alle saker i de forskjellige domstolene på denne siden. Høyesterett legger også ut informasjon om sine kommende saker her.

Agder tingrett
En kvinne er tiltalt for grov uriktig anklage. Anklagen er grov fordi det blant annet legges vekt på hvilke følger anklagen har eller kunne ha fått, anklagens art og innhold. Kvinnen skal ha anmeldt en annen mann for å ha gitt henne tabletter og voldtatt henne, når dette ikke var tilfellet. (2. – 3. juni, saksnummer 21-056498MED-TAGD/TARD)

Borgarting lagmannsrett
Lagmannsretten behandler en anke over dom i en sak mellom Norsk Lotteri AS og Staten v/kulturdepartementet som handler om gyldigheten av avslag på konsesjon i henhold til pengespilloven. (31. mai – 4. juni, Saksnummer 19-190207ASD-BORG/03)

Buskerud tingrett
En mann er tiltalt for grov kroppsskade, da han skal ha slått og stukket en annen mann med glassflaske eller glass. Mannen ble påført nerveskader som medførte varig nedsatt førlighet og smerter, og han var arbeidsudyktig i flere uker. (3. juni, saksnummer 21-050530MED-TBUS/TDRA)

Hordaland tingrett
En mann er tiltalt for mishandling og vold i nære relasjoner. Mannen skal  jevnlig ha utsatt sin samboer for fysisk og psykisk mishandling ved bruk av vold, trusler, tvang og lignende krenkende og/eller nedsettende atferd. Volden besto blant annet i at han slo henne, tok kvelertak på henne, skallet henne, dyttet henne, og knep henne over munnen. (31. mai – 4. juni, Saksnummer 21-013199MED-THOD/2)

En mann er tiltalt for brudd på allmenngjøringsloven, i dette tilfellet tariffavtalen for overnattings-, serverings- og cateringvirksomheter. Mannen skal ha latt en kvinne utføre arbeid på en overnattingsvirksomhet uten å betale tarifflønn. Kvinnen jobbet med renhold og annet forefallende arbeid, men fikk ikke noe lønn utover kost og losji. Forholdet anses som grovt, da kvinnen ble vesentlig utnyttet og havnet i en sårbar sosial situasjon. (31. mai – 2. juni, saksnummer 21-042170MED-THOD/TBER)

Nord-Troms og Senja tingrett
En mann og en kvinne er tiltalt for en rekke brudd på bokføringsloven, straffeloven og ligningsloven i forbindelse med driften av et bilverksted. Manglende regnskap, skatteunndragelse, og manglende godkjenning fra statens veivesen til å drive med spesifikke reparasjoner er noen av punktene i tiltalen. (31. mai – 9. juni, saksnummer 20-128227MED-TNTS/TTRM)

Oslo tingrett
Tingretten behandler en tvistesak mellom Audi AG og Starco Norge AS. Audi mener at Starco har krenket rettighetene deres på et design av felger til bil, og mener at de omstridte felgene skal forbys å innføre og selge i Norge. (31. mai – 2. juni, 20-153384TVI-TOSL)

En mann er tiltalt for å ha skutt mot en person i januar 2020. En kule traff underarmen hans. Han er også tiltalt for å ha sagt i avhør at det var en annen person som skjøt. (1. – 8. juni, sal 818, saksnummer: 21-021380MED-TOSL )

Romerike og Glåmdal tingrett
En kvinne er tiltalt for å ha drept sine to barn. Hun skal også ha beskylt sin eksmann for å ha skadet henne. Saken har en strafferamme på over 6 år. (31. mai – 4. juni, saksnummer 21-052494MED-TROG/TLST)

Salten og Lofoten tingrett
En mann har gått til sak om Fauske kommune,  og søker erstatning som følge av brudd på krav til psykososialt skolemiljø. (31. mai – 4. juni, saksnummer 20-056320TVI-TSOL/)

Tingretten behandler også en tvistesak mellom Perpetuum Miljø as og Fauske kommune og Sørfold kommune. Saken dreier seg om erstatning for positiv kontraktsinteresse, og påvisningskostander etter brudd på anskaffelsesregelverket. (1. – 3. juni, saksnummer 20-163871TVI-TSOL/)

Indre og Østre Finnmark tingrett
En mann er siktet for grovt tyveri etter han skal ha slaktet og solgt en rein som tilhører noen andre. (1. juni, saksnummer 21-047388MED-TIOF/TTAN)

Søndre Østfold tingrett
To menn er tiltalt for en rekke narkotika-relaterte lovbrudd. En av de tiltalte skal blant annet ha medvirket han til innførsel av 183 490 tabletter inneholdende det narkotiske stoffet klonazepam over grensen til Norge fra Sverige ved Svinesund.  (1. – 10. juni, saksnummer 21-030159MED-TSOS/THAL)

Telemark tingrett
En mann er tiltalt for grovt skadeverk på en bygning. Mannen skal i strafferettslig utilregnelig tilstand å ha satt fyr på et bygg som eies av Midt-Telemark kommune. Brannen forårsaket omfattende skader med beregnede rehabiliteringskostnader til iallfall kr. 9.053.000,-. (31. mai – 3. juni, Saksnummer 21-027460MED-TTEL/TNOT)

Vestfold tingrett
En mann er tiltalt for grovt underslag. Underslaget er grovt fordi det særlig er lagt vekt på at verdien av det underslåtte er betydelig, underslaget har pågått over lengre tid og det er begått ved brudd på en særlig tillit som følger med en stilling, et verv eller oppdrag. Han skal blant annet ha tatt opp lån, bestilt kredittkort og handlet diverse varer på nett i noen andres navn, samt ved flere anledninger overførte penger til seg selv fra en konto som tilhørte noen andre, tilsammen på over 200.000 kroner. (1. – 2 juni, saksnummer 21-022614MED-TVES/TLAR)

 

 

 

 

 

 

Til toppen