Dette skjer i domstolene: Uke 23

Ulovlig krabbefiske er temaet i Indre og Østre Finnmark denne uka. Bildet er et illlustrasjonsbilde. Foto: Aftenposten

Dette er noen av sakene i noen av landets domstoler denne uka. Du kan selv se liste over alle saker i de forskjellige domstolene på denne siden. Høyesterett legger også ut informasjon om sine kommende saker her.

Agder tingrett
En mann er tiltalt for ran. Ranet anses som grovt fordi det særlig legges vekt på at
det ble truet med særlig farlig redskap. I følge tiltalen ble den fornærmede truet med kniv til å gi fra seg en dunjakke, airpods, bilnøkler og førerkort. (11. juni) Saksnummer 21-046509MED-TAGD/TKRI

En mann er tiltalt for overtredelse av Våpenloven. Mannen skal ha oppbevart en pistol og en revolver i tillegg til ammunisjon. I tillegg er mannen tiltalt for ruskjøring. I perioden oktober 2019 til juni 2020 ble mannen tatt fem ganger av politiet for kjøring med promille. Fire av gangene ble promillen målt til over 1,2. (8-9. juni) Saksnummer 21-045127MED-TAGD/TKRI

Buskerud tingrett
En mann er tiltalt for to tilfeller av frihetsberøvelse. Ved å sette seg inn i bilen på passasjersiden mens fornærmede satt i førersetet, tok han tak rundt fornærmede, presset en kniv mot halsen hennes og truet henne til å kjøre bilen. I følge tiltalen skal han ha truet fornærmede til å ta ut kr 4 000 fra minibanken. Deretter truet han henne til å kjøre videre. Underveis uttalte han gjentatte ganger at han skulle drepe eller knivstikke fornærmede dersom hun ikke gjorde som han sa og holdt kniven dels mot halsen hennes. Tre dager senere gjentok den tiltalte ugjerningen ved å true en annen fornærmet med en pistoletterligning som fremsto som ekte våpen. Underveis kjørte den tiltalte fort og aggressivt og opptrådte for øvrig på en slik måte at den fornærmede fryktet for sitt liv.

(9-10. juni) Saksnummer 20-133323MED-TBUS/TDRA

En kvinne er tiltalt for grovt bedrageri mot NAV. Ifølge tiltalen forledet hun ansatte i Nav til å utbetale seg til sammen kr. 156 300,- i barnetrygd, kontantstøtte og engangsstønad ved fødsel. Men uten å opplyse om at hun store deler av perioden oppholdt seg i utlandet. Hun har blant annet i flere søknader til Nav feilaktig gitt opplysninger om at hun har oppholdt seg i Norge sammenhengende i 12 måneder forut for søknadstidspunktene. (8. juni) Saksnummer 21-048881MED-TBUS/THOK

Frostating lagmannsrett
Lagmannsretten gjennomfører ankeforhandling i sak over bevis. Sakstema er voldskriminalitet
(7-16. juni) Saksnummer 20-170749AST-FROS

Hordaland tingrett
Tingretten behandler tvistesak mellom parter som omhandler krav om rivning av en mur og tilbakeføring av veg. (7. juni) Saksnummer 20-185102TVI-THOD/2

En kvinne er tiltalt for grove trusler med kniv og gjentatte brudd på besøksforbud. Kvinnen skal ifølge tiltalen oppsøkt fornærmede på hans bopel og slått i stykker glassruten i inngangsdøren med en kniv. Videre forsøkte hun å få tak i vrideren på den låste døren, samtidig som hun ropte at hun skulle drepe ham. (7-8. juni) Saksnummer 21-000775MED-THOD/1

En mann er tiltalt for mishandling av sine tre mindreårige barn. Mannen er tiltalt for gjentatt og jevnlig psykisk og fysisk vold. (7-10. juni) Saksnummer 20-180228MED-THOD/6

Hålogaland lagmannsrett
Lagmannsretten behandler anke over dom i sak om avslag på vedtak vedrørende profesjonsgodkjenning som fysioterapeut, og krav om erstatning (8-9. juni) Saksnummer 21-051691ASD-HALO

Indre Hordaland jordskifterett
Jordskifteretten avholder blant annet rettsmøte i sak om ny utforming av eiendom og alltidvarende bruksrett. (8. juni) Saksnummer 20-095988REN-JVOS

Lofoten og Vesterålen jordskifterett
Rettsmøte i sak med mange parter.  Sakstema er fastsettelse om fellesskapet har veirett fra kommunal vei til sjøen. (11. juni) Saksnummer 18-131981RFA-JSOR

Midtre Hålogaland tingrett
En mann er tiltalt for oppbevaring og salg av amfetamin. Overtredelsen anses som grov pga mengde og type narkotika.  (9. juni) Saksnummer 20-181265MED-TMHA/TSOR

Møre og Romsdal tingrett
En mann er tiltalt for flere voldtekt er og mishandling av sin tidligere samboer. (7-8. juni) Saksnummer 21-049249MED-TMOR/TALE

Oslo og Østre Viken jordskifterett
Jordskifteretten har hovedforhandling i sak om rettsutgreiing i område med sambruk, eller hvor det er uklart om det er sambruk mellom eiendommer. (8. juni) Saksnummer 19-179685RFA-JOOV/JSAR

Oslo tingrett
En 58 år gammel mann er tiltalt for likskjending. Ifølge tiltalen skal han ha antent klær i umiddelbar nærhet av liket, som ble påført store brannskader. (7– 8. juni) Saksnummer: 21-041608MED-TOSL


Fem unge menn fra 18 – 23 år er tiltalt i en straffesak som gjelder to drapsforsøk og grov kroppsskade. Ifølge tiltalen skal de ha angrepet to personer med machete i mars 2020. (8. juni – 7. juli) Saksnummer: 21-027336MED-TOSL

Striden står om en eiendom med adresse Sørkedalsveien 150, nærmeste nabo til Huseby leir og tidligere hovedkvarter for Forsvarets overkommando. Overkommandoen AS (Høegh eiendom) krever erstatning for tap av verdi av eiendommen de kjøpte fra Staten for 240 mill. kr. Kommunens reguleringsplaner ble endret etter innsigelse fra Forsvarsdepartementet, og setter dermed stopper for at utviklingsprosjektet til Overkommandoen kan realiseres til fulle. Overkommandoen AS mener dermed at Staten opptrer i strid men kjøpskontrakten (7-25. juni) 15-100690TVI-TOSL

Salten og Lofoten tingrett
En kvinne er tiltalt for uaktsomt å ha voldt betydelig skade på en annens kropp eller helse. Kvinnen kjørte ifølge tiltalen sin personbil og fordi hun ifølge tiltalen ikke var tilstrekkelig aktpågivende og oppmerksom, kom bilen hun førte helt over i motgående kjørefelt og frontkolliderte med et møtende kjøretøy. Passasjeren i denne bilen ble alvorlig skadet. (7-9. juni) Saksnummer 21-023321MED-TSOL/

Hovedforhandling i tvistesak behandles av tingretten. Saken omhandler et krav om erstatning for mangler etter oppføring av bolighus. (7-14. juni) Saksnummer 20-147746TVI-TSOL/

Sis- ja Nuorta-Finnmárkku diggegoddi - Indre og Østre Finnmark tingrett
Det er tatt ut tiltale mot fem personer i et ulovlig kongekrabbe-nettverk i Finnmark. Hovedtiltalte skal ha fisket og solgt 47 tonn kongekrabbe som han ikke hadde kvote til. Det skal ha skjedd over en tiårsperiode. En annen mann skal ha transportert og omsatt minst 6 tonn krabbe mellom august og november 2019. Han er også tiltalt for hvitvasking. En tredje mann skal ha transportert og omsatt 3,5 tonn krabbe fra august til oktober 2019.  fjerde mann skal ha omsatt 2,3 tonn krabbe i september og oktober 2019. Han er også tiltalt for hvitvasking.
En kvinne er tiltalt for å hvitvaske utbytte fra omsetningen. Hun bisto den hovedtiltalte i de fem sist årene. (7. juni – 2. juli) Saksnummer 21-007065MED-TIOF

Sogn og Fjordane tingrett
En mann er tiltalt for drapsforsøk. Med øks truet han med å drepe den fornærmede. Den fornærmede ble skadet i hode og ansiktet av øksa. Mannen lyktes ikke i sitt forehavende, idet en annen kom til stedet og fikk avverget angrepet. (8-10. juni) Saksnummer 21-017843MED-TSOF/TFOR

Søndre Østfold tingrett
En mann er tiltalt for uaktsom grov narkotikaovertredelse. Mannen skal ifølge tiltalen ha innført
640 kilo tørket khat til Norge i en container plassert på en trailer med tilhenger. (9-10. juni) Saksnummer 21-035274MED-TSOS/THAL

Trøndelag ting tingrett
En ung mann er tiltalt for voldtekt og seksuell omgang med et barn under 14 år. (7. juni) Saksnummer 21-074012MED-TTRO/TTRD

Vestre Innlandet tingrett
Tvistesak i tingretten mellom parter om kompensasjon etter levering av skadet benkeplate.
(7. juni) Saksnummer 21-035148TVI-TVIN/TGJO

Til toppen