Dette skjer i domstolene: Uke 24

Foto: Berit Roald/NTB

Dette er noen av sakene i noen av landets domstoler denne uka. Du kan selv se liste over alle saker i de forskjellige domstolene på denne siden. Høyesterett legger også ut informasjon om sine kommende saker her.

Agder tingrett
En mann er tiltalt for å ha ranet en drosjesjåfør. Etter at han hadde gitt taxisjåføren delvis betaling, tvang han sjåføren å unnlate å innkreve restbeløpet ved å si til ham ved å true med å drepe ham.  Deretter tok han frem en hammer som han slo to ganger i bilens interiør og forlot stedet uten å gjøre opp for seg. Mannen er også tiltalt for ha modifisert en startpistol slik at den kunne avfyre prosjektiler. (14-16.juni) Saksnummer 21-056748MED-TAGD/TKRI

Borgarting lagmannsrett
En mann er tiltalt for grov narkotikaovertredelse. I følge tiltalen skal mannen blant annet forsøkt å selge to kilo kokain til en person. Salget gikk ikke gjennom da kjøper ikke var fornøyd med kvaliteten på stoffet.  Saken i lagmannsretten er en anke over bevis (11-18. juni) Saksnummer 20-164425AST-BORG/03

Buskerud tingrett
Et foreldrepar er tiltalt for mishandling av sine to barn. Mishandlingen skal ifølge tiltalen ha foregått over flere år. Mishandlingen anses som grov fordi det særlig legges vekt på dens varighet og at den er begått mot en forsvarsløs person. (14-23. juni) Saksnummer 20-156688MED-TBUS/TDRA

En mann er tiltalt for grovt underslag. Mannen jobbet ifølge tiltalen på en café der han hadde ansvar for å overlevere kontantbeholdningen til kafeens bankforbindelse. På den måten tilegnet han seg ca 175.000 kr. ved å selv ta pengene. Mannen er også tiltalt for flere andre svindelforsøk. (16. juni) Saksnummer 21-022455MED-TBUS/THOK

Gulating lagmannsrett
Lagmannsretten gjennomfører ankeforhandling i meddomsrettsak – bevisanke. Sakstema er sovevoldtekt. (14-16. juni) Saksnummer 20-182646AST-GULA/AVD1

Haugalandet og Sunnhordaland jordskifterett
Jordskifteretten avholder hovedforhandling i rettsfastsettende sak om grensefastsetting av grunneiendom (15. juni) Saksnummer 18-023600RFA-JSTO

Helgeland tingrett
En mann er tiltalt for seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år. I en to- års skal mannen ifølge tiltalen betalt for å følge disse handlingene direkte over internett. (14. juni) Saksnummer 21-034408MED-THEL/TMRA

Hordaland tingrett
En mann er tiltalt etter Straffelovens § 266 for ved skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd å ha forfulgt en person eller på annen måte krenket en annens fred. Mannen skal ifølge tiltalen sendt mengder av meldinger til to tidligere ekskjærester Mannen skal i tillegg ha opprettet en falsk profil på Tinder i navnet på en av ekskjærestene. Mannen var da i lagt besøks og kontaktforbud. (14-16. juni) Saksnummer 20-135761MED-THOD/1

To menn er tiltalt for drapsforsøk mot en annen. Fornærmede skal ha blitt slått og knivstukket i halsen og låret. Knivstikkene forårsaket livstruende blødninger som ville medført døden dersom ikke fornærmede hadde klart å løpe fra stedet, og hvor tilfeldig forbipasserende tilkalte nødetatene og sørget for at han fikk livreddende behandling. (14- 18. juni) Saksnummer 21-010455MED-THOD/1

Hålogaland lagmannsrett
Lagmannsretten behandler anke over dom i sak som gjelder eiendomsgrenser i utmark. (15-16. juni) Saksnummer 20-161091ASD-HALO

Lofoten og Vesterålen jordskifterett
Jordskifteretten behandler sak om rettsutgreiing i et område med sambruk eller hvor det er uklart om det er sambruk mellom flere eiendommer. (17. juni) Saksnummer 16-126599RFA-JSOR

Møre og Romsdal tingrett
En mann er tiltalt for grov kroppsskade. Mannen skal i følge tiltalen utenfor et utsted i Ålesund, dyttet og slått fornærmede slik at han falt. Mens fornærmede lå på bakken sparket han fornærmede i ansiktet, slik at han ble påført to kjevebrudd. (14-15. juni) Saksnummer 21-054264MED-TMOR/TALE

En mann er tiltalt for forsøk på forsikringssvindel. Mannen skal ha fremsatt krav og leverte skademelding til If Skadeforsikring ASA hvor han opplyste at hele høyre side var blitt skadet, til tross for at skadene var på bilen da han kjøpte den. (15. juni) Saksnummer 21-018331MED-TMOR/TKRU

En kvinne er tiltalt for grov kroppsskade. I følge tiltalen skal kvinnen ha tatt tak i håret til fornærmede med begge hender og dratt med slik kraft at fornærmede ble skadet og svimte av. Fornærmede var sykemeldt nærmere ett år etter hendelsen. (16. juni) Saksnummer 21-047986MED-TMOR/TMOL

Nord –Troms og Senja tingrett
En mann er tiltalt for grov narkotikaovertredelse. Mannen skal ha bestilt og betalt for 100 gram amfetamin som skulle sendes til ham i posten. Postforsendelsen som var adressert til tiltaltes adresse ble utlevert til feil person av posten, og levert inn til politiet før den kom frem til tiltalte. (14. juni) Saksnummer 21-058856MED-TNTS/TFIN

Norges Høyesterett
Det avholdes ankeforhandling i sivil sak i anke over dom. Saken omhandler utlendingsrett og EØS rett og om et ekteskap med en EØS-borger kan gi grunnlag for opphold i Norge. (15. juni) Saksnummer 19-163380SIV-HRET

Ankeforhandling over dom i sivilsak om besteforeldres adgang til kreve samværsrett (15. juni) Saksnummer 21-016374SIV-HRET

Ringerike, Asker og Bærum tingrett
Tingretten behandler tvistesak mellom parter om gyldigheten av et testament, og omstøtelse av gavedisposisjoner. (16. juni) Saksnummer 21-015133TVI-TRAB/THON

Romerike og Glåmdal tingrett
En mann er tiltalt for grovt utroskap. I egenskap av å være styreleder skal mannen ha overført nærmere 10 millioner kroner uten at det forelå noe rettsgrunnlag. Overføringene ble, helt eller delvis, legitimert med fiktive fakturaer. Den tiltalte skal i tillegg som daglig leder i et firma, ha urettmessig påført sitt private kontonummer på fakturaer og på den måten tilegnet seg nærmere 2, 5 millioner kr. (14- 22. juni) Saksnummer 21-010428MED-TROG/TEID

Sogn og Fjordane tingrett
Tvistesak mellom Ferde A/S og part om betaling av bompengekrav. (15. juni) Saksnummer 21-038718TVI-TSOF/TFOR

Søndre Østfold tingrett
En mann er tiltalt etter Utlendingsloven § 108 for forsettlig å ha hjulpet en annen til ulovlig å reise inn i Norge. Mannen skal ha tilrettelagt for ulovlig innreise ved å frakte vedkommende over grensen til Norge i en bil. (15. juni) Saksnummer 21-060441MED-TSOS/THAL

Vestfold tingrett
En mann er tiltalt for flere tilfeller av grovt bedrageri. Mannen skal ifølge tiltalen forledet et titalls fornærmede for flere millioner kroner til sammen ved å forvise forfalskede bankkvitteringer og kvitteringer på overføringer (15-17. juni) Saksnummer 21-023589MED-TVES/THOR

Vestre Finnmark tingrett
En kvinne er tiltalt for to tilfeller av ruskjøring. Kvinnen kjørte i det første tilfellet påvirket av amfetamin, der blodprøven viste en konsentrasjon på 4,249 µmo. Kvinnen ble tre uker senere igjen stoppet av politiet. Blodprøve tatt av kvinnen viste at hun blant annet hadde klonazepam i blodet som tilsvarte en alkoholpromille på over 1,2. (14. juni) Saksnummer 21-056986MED-TVFI/TALT

Til toppen