Dette skjer i domstolene: Uke 25

Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Dette er noen av sakene i noen av landets domstoler denne uka. Du kan selv se liste over alle saker i de forskjellige domstolene på denne siden. Høyesterett legger også ut informasjon om sine kommende saker her.

Agder tingrett
Fire personer, en av dem under 18 år, er tiltalt for grov kroppskrenkelse av en annen mann.  De tiltalte skal ha slått og sparket fornærmede gjentatte ganger i hode og kropp, både mens han stod oppreist og mens han lå nede på bakken. Kroppskrenkelsen var grov da den hadde til følge at den fornærmede fikk smerter, blåmerker og hevelser, den ble begått av flere i fellesskap og hadde karakter av mishandling. (22.- 23.  juni, saksnummer 21-064986MED-TAGD/TARD)

Buskerud tingrett
En mann er tiltalt for grov regnskapsovertredelse. Den tiltalte, som er innehaver av et enkeltmannsforetak innen byggetjenester, har unnlatt å føre foretakets regnskaper, til tross for at foretaket i perioden hadde en samlet omsetning på over  5 millioner kroner. Mannen er også tiltalt for skattesvik, unndragning av merverdiavgift og arbeidsgiveravgift. (22. juni, saksnummer 21-027656MED-TBUS/TDRA)

En mann er tiltalt for å ha hatt seksuell omgang med totalt seks barn. Noen av dem under 14 år, noen under 10 år. Det skal ha skjedd gjentatte overgrep. (22. juni – 02. juli, saksnummer 20-109954MED-TBUS/TKOB)

Hordaland tingrett
En mann og en kvinne er tiltalt for å ved gjentatte anledninger ha utøvd vold eller medvirket til den andres utøvelse av vold mot deres to barn. De skal ha slått barna ved bruk av hendene, et belte og en tresleiv. Barna har delvis vært vitne til hverandres krenkelser. (21. – 25. juni. Saksnummer 20-168258MED-THOD/6)

En mann er siktet for grov narkotikaovertredelse, da han ved flere anledninger skal ha solgt kokain til ulike personer, totalt ca. 1,3 kilo. (22. juni – 25. juni, saksnummer 21-038274MED-THOD/1)

Møre og Romsdal tingrett
En mann er tiltalt for å ha hatt seksuell omgang med noen som var bevisstløs eller av andre grunner var ute av stand til å motsette seg handlingen. Fornærmede var også under 16 år på gjerningstidspunktet. (22. 23. juni, saksnummer 21-019788MED-TMOR/TKRU)

En mann er tiltalt for grov narkotikaovertredelse, da han skal ha oppbevart blant annet 147,15 gram amfetamin, 5,93 gram hasjisj, ca. 6 gram marihuana, 25 tabletter inneholdende det narkotiske virkestoffet Alprazolam og 17 tabletter inneholdende det narkotiske virkestoffet Klonazepam. (23. juni, saksnummer 21-033111MED-TMOR/TKRU)

Oslo tingrett
En kvinne er tiltalt for å ha forsøkt å presse Bosnias ambassadør til Norge for å bedre situasjonen for hunder i Bosnia. ( 21. – 23. juni, saksnummer 21-050874MED-TOSL)

Tvistesak: SIA North STAR Ltd mot Nærings- og Fiskeridepartementet. Saksøker er et latvisk rederi, som fikk avslag på søknad om fangst av snøkrabbe på den norske kontinentalsokkelen med sine tre fartøyer. Dette mener de bygger på uriktig rettsanvendelse. (21. – 23. juni, saksnummer 0-149327TVI-TOSL)

Romerike og Glåmdal tingrett
En mann er tiltalt for grovt økonomisk utroskap etter at han skal i egenskap av å være styreleder og/eller daglig leder for en bedrift, ha overført over 12 millioner kroner til sin private konto fra selskapets konto, eller ved å sette sitt eget kontonummer på fakturaer som skulle gått til bedriften.(14. – 22. juni, saksnummer 21-010428MED-TROG/TEID)

En mann er tiltalt for ved trusler, tvang, frihetsberøvelse, vold eller andre krenkelser, alvorlig eller gjentatt å ha mishandlet sin nåværende eller tidligere samboer. Han skal ha mishandlet sin samboer ved å  gjentatte anledninger slått, sparket, og tatt kvelertak på henne. Han skal også ha dratt henne etter håret og truet med å drepe henne.  (24. – 25. juni, saksnummer 21-034746MED-TROG/TEID)

Salten og Lofoten tingrett
En mann er tiltalt for kroppskrenkelse med døden til følge etter at han skal ha stukket en annen mann en eller flere ganger med et skrujern. Mannen står også tiltalt for flere tilfeller av kroppskrenkelser. (21. – 24. juni, saksnummer 21-076545MED-TSOL/TBOD)

Søndre Østfold tingrett
En mann er tiltalt for å ha drept sin kone ved å ha stukket og hugget henne minst 60 ganger med øks og kniv. Ektefellen døde etter kort tid. (22. – 25. juni, saksnummer 21-067176MED-TSOS/TMSS)

Vestfold tingrett
Tre menn er tiltalt for drapsforsøk ved at én av de tiltalte tok seg inn i huset til fornærmede, bevæpnet med kniv for å knivstikke vedkommende. De to andre stod for vakthold og kjøring til/fra hendelsesstedet. (23. juni – 1. juli, saksnummer 21-020847MED-TVES/TTON)

Trøndelag tingrett
En mann er tiltalt for ha hatt seksuell omgang med barn under 14 år. Mannen skal også ha vært i besittelse av til sammen ca. 360 stillbilder og flere videoer med fremstillinger av seksuelle overgrep mot barn eller fremstillinger som seksualiserer barn. 23- 24. juni, saksnummer 21-074840MED-TTRO/TTRD

 

 

Til toppen