Dette skjer i domstolene: Uke 3

Gulating Lagmannsrett i Bergen. Foto: Roger Hardy, Samfoto.

Dette er noen av sakene i noen av landets domstoler denne uka. Du kan selv se liste over alle saker i de forskjellige domstolene på denne siden. Høyesterett legger også ut informasjon om sine kommende saker her.

Agder lagmannsrett
Lagmannsretten behandler anke over dom i sak mellom parter der sakstema er båtplasser og tilhørende veirett ned til stranda. (19-20. januar) Saksnummer 20-023832ASD-ALAG

Alta tingrett
En mann er tiltalt for grov kroppsskade og voldtekt. Fornærmede ble i tillegg til voldtekten påført to knivstikk i ryggen. (Forberedende rettsmøte 21.januar) Saksnummer 20-125819MED-ALTA

Aust-Agder tingrett
En mann er tiltalt for å ha syklet på fortauet uten å være tilstrekkelig hensynsfull. Tiltalte syklet på en fotgjenger og sammenstøtet medførte at fotgjengeren fikk brudd i kjeven og kutt i ansiktet. I tillegg er mannen blant annet tiltalt for i ruspåvirket tilstand kjørt bil med for høy hastighet, slik at han kjøre inn i en fjellskrent og veltet på taket Det oppsto store materielle skader på bilen. (21.januar) Saksnummer 20-163905MED-AUAG

Bergen tingrett
En mann er tiltalt for å voldt betydelig skade på en annen. Tiltalen går ut på at etter en forutgående uoverensstemmelse skal tiltalte ha kjørt etter fornærmede med bil, idet fornærmede forsøkte å forlate stedet på moped. Tiltalte skal ha kjørt inn i mopeden, slik at fornærmede falt av mopeden, og kjørte deretter over fornærmede. Skadene var potensielt livstruende. (18.januar) Saksnummer 20-109165MED-BERG/2

Bergen tingrett har hovedforhandling i tvistesak der en av partene er Bergen Kommune. Saken gjelder gyldigheten av Overskattekommisjonens vedtak av 2.oktober 2019 vedrørende eiendomsskatt i Bergen kommune. (19-20.januar) Saksnummer 20-052058TVI-BERG/2

Dalane tingrett
Tingretten behandler tvistesak om inndragelse av våpenkort (18.januar) Saksnummer 20-086511TVI-DALA

Drammen tingrett
En mann står tiltalt for grovt bedrageri. Tiltalte skal ha tatt opp forbrukslån i navnet til fornærmede. Fornærmede var i den tro at kapitalen fra lånene nærmere 850.000 skulle brukes til etablering av virksomhet som i fellesskap skulle driftes av siktede og fornærmede. Uten fornærmedes viten brukte tiltalte imidlertid pengene på spill. (18-19.januar) Saksnummer 20-148621MED-DRAM

Fredrikstad tingrett
En mann er tiltalt for heleri og ulovlig oppbevaring av skytevåpen og ammunisjon. Tiltalen går på at tiltalte skakl ha oppbevarte våpen, ammunisjon og eksplosiver i metallkasser på en europall i et lagerlokale, uten at det var nedlåst på noen måte. Kassene inneholdt en maskinpistol, TNT, håndgranater, anti-personellminer, minetennere og patroner. Maskinpistolen var stjålet fra Forsvarsmuseet, der den var donert av Gunnar Sønsteby. (19.januar) Saksnummer 20-180234MED-FRED

Gulating lagmannsrett
Lagmannsretten behandler sak mellom Konkurransetilsynet og Telenor. Konkurransetilsynet konkluderte i juni 2018 med at Telenor la hindringer i veien for utbyggingen av et tredje mobilnett i Norge og ila selskapet et gebyr på 788 millioner kroner. Sommeren 2019 avslo Konkurranseklagenemnda klagen fra Telenor under dissens 2–1. Selskapet godtok ikke gebyret, og dermed har saken endt i rettssystemet. (11.januar – 19.februar) Saksnummer 19-137886FØR-GULA/AVD2

Hålogaland lagmannsrett
Lagmannsretten behandler ankesak over bevis. Saken gjelder drapsforsøk. (11-18.januar) Saksnummer 20-049674AST-HALO

Kongsberg og Eiker tingrett
Tvistesak der partene er uenig om krav om erstatning etter pasientskade. (19-20.januar) Saksnummer 20-100409TVI-KOEI/02

Moss tingrett
En kvinne er tiltalt for etter å ha installert utstyr som var egnet for formålet, dyrket og drevet frem 15 planter som til sammen ga over 1,5 kilo THC-holdig plantemateriale (cannabis) (19.januar) Saksnummer 20-147537MED-MOSS

Nedre Romerike tingrett
En mann er tiltalt for i over 100 tilfeller har utgitt seg for å være en annen og på den måten forledet fornærmede til via Vipps eller via bankoverføringer å overføre penger for blant annet billetter til konserter, festivaler og el-sykler. (18-26.januar) Saksnummer 20-145390MED-NERO

Oslo tingrett
Oslo kommune har blitt ilagt et forelegg på 2 millioner kroner for at Barneverntjenesten ikke iverksatte tilstrekkelige tiltak for å gi et barn nødvendig hjelp og omsorg. (19-21 januar, saksnummer: 20-129987MED-OTIR )

Nordmøre tingrett
Tingretten holder hovedforhandling i tvistesak mellom parter der det er lagt frem krav om omstøtelse etter arveloven (22.januar) Saksnummer 20-089555TVI-NOMO

Rana tingrett
En kvinne er tiltalt for grovt tyveri. Kvinnen skal ha logget seg inn en annens nettbank, og tatt over én million kroner fra tre kontoer tilhørende fornærmede. (19-20.januar) Saksnummer 20-182452MED-RANA/

Romsdal tingrett
En mann er blant annet tiltalt for uriktig bokføring av inntekter. Mannen skal ha unnlatt å bokføre, eller utstedt uriktige kreditnota for over 10 millioner kroner i firmaet han står som eier av. (12-22.januar) Saksnummer 20-103328MED-ROMS

Tingretten behandler straffesak der en mann er tiltalt for uaktsomt ha forvoldt en annens død. Ifølge tiltalen skal mannen ha sovnet bak rattet og kommet over i motgående kjørefelt hvor han frontkolliderte med en annen bil. Føreren i den møtende bil omkom i ulykken. (18-19.januar) Saksnummer 20-166971MED-ROMS

Salten tingrett
En kvinne er tiltalt etter straffelovens §327. Sammen med en annen skal hun ha gått inn på et hotell og truet en ansatt med en luftpistol om å gå til kassen for å ta ut penger. Det oppstod et basketak og tiltalte skal ha slått fornærmede i hodet slik at hen måtte sy. (18-19.januar) Saksnummer 20-116306MED-SALT/

Stavanger tingrett
En mann er tiltalt for drapsforsøk. Fornærmede fikk stikkskader med kniv med påfølgende alvorlig skade på indre organer, og et blodtap tilsvarende ca 3 liter. Mannen er også tiltalt for to tilfeller til av grov kroppsskade med kniv. (19-22.januar) Saksnummer 20-137466MED-STAV

Sør-Trøndelag tingrett
En ung kvinne er tiltalt for å ha kjørt bil i 180 km i timen i 100 sone. (20.januar) Saksnummer 20-184721MED-STOR

Vesterålen tingrett
Tvistesak behandles i tingretten mellom parter om gyldigheten av vedtak om forbud mot å drive eiendomsmegling. (19.januar) Saksnummer 20-115819TVI-VTRA

Vestfold tingrett
En mann er tiltalt for å i egenskap av å være daglig leder i to selskaper handlet mot selskapenes interesser ved å overført nærmere 9 millioner kr av omsetningen til sin private bankkonto. Mannen er også tiltalt for å unnlate å rapportere til Tolletaten og dermed unndra seg over 8 millioner kroner i særavgifter. Mannen er i tillegg tiltalt for flere brudd på Lignings og Bokføringsloven i tillegg til Merverdiavgiftsloven. (18.januar – 19.februar) Saksnummer 20-067578MED-VEFO/SA

 

 

 

 

 

Til toppen