Dette skjer i domstolene: Uke 36

Foto: Svein Brimi

Dette er noen av sakene i noen av landets domstoler denne uka. Du kan selv se liste over alle saker i de forskjellige domstolene på denne siden. Høyesterett legger også ut informasjon om sine kommende saker her.

Agder tingrett
En mann og to kvinner er tiltalt for oppbevaring av narkotika. Overtredelsen er grov fordi det særlig legges vekt på hva slags stoff den gjelder, mengden og overtredelsens karakter. De tiltale skal ha oppbevart heroin, amfetamin, og flere typer tabletter som inneholder narkotiske stoffer. (6.–8. september) Saksnummer 21-084893MED-TAGD/TKRI

En mann er tiltalt for drapsforsøk Saken har en strafferamme på over seks år. (6.–8. september) Saksnummer 21-099608MED-TAGD/TARD

En mann er tiltalt to tilfeller av kroppsskade med øks, og ett tilfelle med kniv. Mannen er tillegg tiltalt for å ha bestilt nærmere 2000 Zanax tabletter og 600 Tramadoltabletter til et fiktivt navn, og satte også opp en postkasse der varene ble levert (7.–8. september) Saksnummer 21-101525MED-TAGD/TKRI

Borgarting lagmannsrett
Lagmannsretten avholder ankeforhandling i anke over bevis i drapssak. En mann skal ifølge tiltalen betalt en annen for å drepe ektefellen som bodde i utlandet. Drapet ble fullbyrdet. I tillegg er mannen tiltalt for å oppfordre to andre personer til drap på en person ved å tilby penger. En siste tiltale går på å forsøke å få den utenlandske drapsetterforskningen mot seg for drapet på ektefellen avsluttet ved å tilby nærmere 30 000 kroner til hovedetterforskeren på saken, for at han skulle fjerne tiltaltes navn fra saken og/eller skrive en rapport som renvasket han. (7. september – 7. oktober) Saksnummer 20-172336AST-BORG/02

Buskerud tingrett
To unge menn er tiltalt for grov voldtekt. I følge tiltalen skal de ha holdt vakt for hverandre ved soveromsdøren mens voldtekten ble gjennomført. Den fornærmede skal ha vært sterkt ruspåvirket. (8.–10. september) Saksnummer 21-075565MED-TBUS/TDRA

Eidsivating lagmannsrett
Lagmannsretten gjennomfører ankeforhandling i fagdommersak om grov økonomisk utroskap. Ifølge tiltalen skal mannen i egenskap av å være daglig leder/styreleder i firmaer, ved overføringer og ved utstedelse av fakturaer som var påført hans private kontonummer, tilegnet seg nærmere 2 millioner kroner urettmessig. (7. september) Saksnummer 21-098727AST-ELAG/

Gulating lagmannsrett
Lagmannsretten behandler blant annet denne uka en anke over dom i sak som gjelder tilbakekalling av autorisasjon som lege. (6.–7. september) Saksnummer 21-049208ASD-GULA/AVD2

Helgeland tingrett
En kvinne står tiltalt i tingretten for flere forhold. Dette omfatter trusler på Snapchat, trusler mot en person, vold ved ta seg inn hos en annen og slå fornærmede i hodet, for kjøring i ruspåvirket tilstand, kjøring uten gyldig førerkort, for bruk av narkotika og for å ha overlatt sin privatbil til en annen uten å forvisse seg om at han fylte vilkårene for å føre den, idet han var påvirket av narkotika og ikke hadde førerrett for personbil. (7. september) Saksnummer 21-038794MED-THEL/TSNS

Hordaland tingrett
En ung mann er tiltalt for drapet på sin mor. Drapet skal ha skjedd ved kvelning. (6.–10. september) Saksnummer 21-030674MED-THOD/1

En mann og en kvinne er tiltalt for grov kroppsskade på en annen person. Etter å ha iført seg beskyttende klær og mens fornærmede sov på sofaen, skal mannen ifølge tiltalen, helt rødsprit på genserermet til fornærmede hvoretter han satte fyr på med en lighter. Han skal i tillegg slått fornærmede gjentatte ganger i ryggen og/eller skulderen med en hakihammer. Kvinnen skal ifølge tiltalen slått fornærmede gjentatte ganger med en golfkølle. Fornærmede ble påført andre og tredjegrads forbrenning i tillegg til kutt og sår. (9.–10. september) Saksnummer 21-103147MED-THOD/1

Midtre Hålogaland tingrett
En mann er tiltalt for å ha hatt seksuell omgang med noen som var bevisstløs eller av andre grunner ute av stand til å motsette seg handlingen. (7.–8. september) Saksnummer 21-066272MED-TMHA/TSOR

Møre og Romsdal tingrett
En kvinne er tiltalt for to tilfeller av kjøring med personbil, til tross for at hun var påvirket av alkohol eller andre berusende eller bedøvende middel. (6. september) Saksnummer 21-100462MED-TMOR/TALE

En mann er tiltalt for blant annet tre tilfeller av ruskjøring. Ved to av tilfellene viste blodprøvene tatt etter kjøringen godt over 2 i promille. (10. september) Saksnummer 21-105631MED-TMOR/TALE

Oslo tingrett
En kvinnelig miljøterapeut er tiltalt for å ha misbrukt sin stilling for å skaffe seg seksuell omgang med en kvinnelig pasient. (8.–10. september) Saksnummer: 21-066305MED-TOSL

To menn er tiltalt for å ha dyrket frem 460 cannabisplanter, som i tørket tilstand utgjorde til sammen 18 kilo marihuana. (8.–10. september) Saksnummer: 21-091903MED-TOSL

Midlertidig forføyning: Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) har avholdt en åpen anbudskonkurranse om statlig fellesavtale om kjøp av forbruksmateriell. Staples anfører at DFØ har brutt anskaffelsesregelverket ved gjennomføringen av konkurransen, og krever at direktoratet avstår fra å inngå kontrakt inntil tvisten er endelig avgjort av tingretten. (7.–8. september) Saksnummer 21-100376TVI-TOSL

Sør-Rogaland tingrett
En mann er tiltalt for grov kroppsskade. Den tiltalte skal ha stukket/hogd den fornærmede flere ganger med machete. Den fornærmede fikk alvorlige skader i blant annet hånden (9.–10. september) Saksnummer 21-092156MED-TSRO/TSTA

Romerike og Glåmdal tingrett
Tingretten gjennomfører hovedforhandling i sak etter Straffelovens § 280 for uaktsomt å ha voldt betydelig skade på en annens kropp eller helse. Tiltalte skal som fører av personbil ikke forsikret seg i om at det ikke var fotgjengere som krysset veien. Han ble derfor ikke i tide oppmerksom på fornærmede i fotgjengerfeltet. Bilen traff fornærmede som blant annet ble påført hjerneblødning av ulykken. Det legges ned påstand om oppreisning og erstatning i saken (7. september) Saksnummer 21-078316MED-TROG/TLST

Søndre Østfold tingrett
En kvinne er tiltalt for brudd på Dyrevelferdsloven, for grovt å ha unnlatt å sikre at dyr holdes i miljø som gir god velferd ut fra artstypiske og individuelle behov. Ifølge tiltalen hadde kvinnen 48 hunder, 5 kaniner og 10 katter, hvorav 46 hunder stod oppstallet i bur mesteparten av døgnet. Burene var ifølge tiltalen gjennomgående små, noen av hundene måtte dele bur, og flere av hundene manglet liggeunderlag og der det var slike var disse våte og tilgriset med avføring og urin. I tillegg manglet lys og ventilasjon. Hundegården der hundene ble luftet var dekket av avføring. (7.–10. september) Saksnummer 21-100031MED-TSOS/TMSS

En kvinne er tiltalt for grovt underslag. I egenskap av å være kasserer i en forening tilegnet hun seg over 100 000 kroner via overføringer urettmessig. Kvinnen er i tillegg tiltalt for oppbevaring av en mindre mengde amfetamin. (10. september) Saksnummer 21-090221MED-TSOS/TMSS

Trøndelag tingrett
En mann er tiltalt for drapsforsøk. Mannen skal ifølge tiltalen forsøkt å drepe en annen ved å kjøre fornærmede ned med bil. Fornærmede ble alvorlig skadet. Den tiltalte er også tiltalt for å kjøre i ruspåvirket tilstand, og blodprøve tatt etter nedkjøringen viste en alkoholkonsentrasjon på 1,92 promille. (7.–9. september) Saksnummer 21-092727MED-TTRO/TBRE

Vestfold tingrett
En ung kvinne er tiltalt etter Straffelovens § 355 for å ha forårsaket brann som lett kunne medføre tap av menneskeliv, og etter Straffelovens § 351 – første ledd, for å ha skadet en gjenstand som helt eller delvis tilhørte en annen. I det første tilfellet skal den tiltalte kvinnen tent på brennbart materiale i et hus der det befant seg flere beboere. En eller flere av disse kunne, ifølge tiltalen lett ha omkommet dersom brannen ikke var blitt oppdaget og slukket i tide. I det andre tilfellet skal hun ved to anledninger tent på henholdsvis en hylle og en gardin på et rom hun disponerte ved en institusjon. (7.–8. september) Saksnummer 21-074575MED-TVES/TLAR

Til toppen