Dette skjer i domstolene: Uke 37

Dette er noen av sakene i noen av landets domstoler denne uka. Du kan selv se liste over alle saker i de forskjellige domstolene på denne siden. Høyesterett legger også ut informasjon om sine kommende saker her.

Agder tingrett

En mann er tiltalt for dokumentforfalskning. I følge tiltalen skal mannen skaffet seg et falskt førerkort fra Italia. Mannen skal ha avgitt falsk forklaring overfor Statens vegvesen ved å fremlegge det falske førerkortet som bekreftelse på at han hadde gyldig utenlandsk førerkort. Mannen søkte om innbytte av utenlandsk til norsk førerkort. (14.september) Saksnummer 21-074343MED-TAGD/TKRI

Buskerud tingrett

En mann og en kvinne er tiltalt for mishandling av sine fem barn. I følge tiltalen har mishandlingen foregått over en periode på nærmere ti år og har vært gjentagende mot alle fem. Kvinnen medvirket ved at hun bidro hun i mishandlingen av barna, og i det vesentlige forholdt seg passiv til at far brukte vold, og/eller ikke foretok seg noe for å forhindre ytterligere mishandling. (13. sept. -1. oktober) Saksnummer 21-025475MED-TBUS/THOK

Eidsivating lagmannsrett

Ankeforhandling i sak der to menn er tiltalt for grovt bedrageri. I følge tiltalen skal de to mennene, ved bruk av falske navn og forfalskede dokumenter, inngitt feilaktige opplysninger om arbeidsforhold, inntekt og gjeld slik at de fremstod som kredittverdig, og tilegnet seg på den måten nærmere 20 millioner kr i lån og kreditter. (14-15.september) Saksnummer 21-032861AST-ELAG/

Follo og Nordre Østfold tingrett

En mann er tiltalt for voldtekt av barn under 14 år. (16-17. september) Saksnummer 21-103383MED-TFNO/TMYS

Hordaland tingrett

En mann er tiltalt for grov kroppsskade. Den tiltalte skal brukt ha slått flere slag med øks på sin fosterfar. I tillegg er mannen tiltalt for to tilfeller av vold mot offentlig tjenestemann ved to tilfeller. Den ene gangen skal politibetjenten fått tennene til tiltalte i bakhodet. (13-15.september) Saksnummer 21-088110MED-THOD/

En mann er tiltalt for voldtekt. Den fornærmede skal ha blitt dratt inn i noen busker hvor voldtekten ble gjennomført. Saken har en strafferamme over seks år. (14-15.september) Saksnummer 21-102255MED-THOD/1

Midtre Hålogaland tingrett

En mann er tiltalt for grov kroppsskade mot en annen. I følge tiltalen skal den tiltalte stukket den fornærmede med kniv. Fornærmede ble påført dype stikk og skjæreskader og lå i respirator en uke etter hendelsen. (15-16.september) Saksnummer 21-095272MED-TMHA/TSOR

Møre og Romsdal tingrett

En mann er tiltalt for seksuelle handlinger mot sin stedatter. Handlingene skal ha foregått over en fireårs periode. (13-14. september) Saksnummer 21-069652MED-TMOR/TKRU

En mann og en kvinne er tiltalt for brudd på Dyrevelferdsloven. Paret skal ha holdt en besetning av storfe og sau. I følge tiltalen unnlot de å gi dyrene tilstrekkelig fôr og vann, samt å sørge for renhold av dyrenes omgivelser der de oppholdt seg. Som en konsekvens av dette levde dyrene i

forurenset miljø og ble påført lidelser blant annet på grunn av sult og urenslighet. Fire dyr døde som følge av disse forholdene, og 15 dyr måtte slaktes på grunn av avmagring. (16-17. september) Saksnummer 21-080145MED-TMOR/TALE

Nord Troms og Senja tingrett

En mann er tiltalt for grovt økonomisk utroskap. Den tiltalte skal i egenskap av å ha vært styreleder og daglig leder i et firma, tilegnet seg betaling for salg av båtplasser for totalt kr 1 130 000.- Tiltalte skal ha oppgitt sitt eget kontonummer til kjøperne som mottakerkonto, uten at dette var avtalt eller forøvrig i selskapets interesse. (15-16.september) Saksnummer 21-091941MED-TNTS/TTRM

En mann er tiltalt for seksualisering av barn. Mannen skal ifølge tiltalen, via kontakt på Snapchat, avtalt med fornærmede at hun skulle være hans "sugarbabe". Han ba om seksualiserte bilder og videoer av fornærmede mot betaling. (17.september) Saksnummer 21-099691MED-TNTS/TFIN

Norges Høyesterett

Norges Høyesterett gjennomfører ankeforhandling i sivil sak i anke over dom om det er fradragsrett for merverdiavgift på kostnader pådratt i forbindelse med salg av fast eiendom. (14-15.september) Saksnummer 21-018532SIV-HRET

Oslo tingrett

Fem menn er tiltalt for grov hvitvasking. Ifølge tiltalene skal de ha mottatt og overført videre fra 500.000,- til 1,5 millioner kroner hver til andre personer i utlandet. (13-15. september) Saksnummer: 21-064334MED-TOSL

To menn er tiltalt for salg av narkotika. Ifølge tiltalen skal de ha solgt 2 kilo kokain og 6 kilo hasj til et høyt antall personer ved en t-banestasjon i Oslo (14-30. september) Saksnummer: 21-033076MED-TOSL

En ung mann krever erstatning i forbindelse med bortvisning tidligere i år, etter en kort utenlandstur for å besøke familie. EØS-borgeren er både skoleelev og arbeidstaker i Norge, men fikk ikke lov å komme inn på bakgrunn av manglende registrering i norsk folkeregister. (16. september)
Saksnummer 21-099736TVI-TOSL

Saksøker krever erstatning fra Trafikkforsikringsforeningen for at en spranghest ble skadet. Skaden skjedde da hesten ble skremt av støy fra motorsykler da medlemmer i motorsykkelklubben Outlaws kjørte forbi. (16. september) Saksnummer 20-158913TVI-TOSL

Ringerike, Asker og Bærum tingrett

En kvinne står tiltalt for grovt bedrageri. Kvinnen skal over en to-års periode sendt inn krav til Helfo om refusjon av pasientbehandling. Kravene dannet grunnlag for automatisk beregning og vedtak om utbetaling av nærmere 550 000,- i urettmessig refusjon for pasientkonsultasjoner
hvor pasienten ikke var til stede og/eller hvor pasienten ikke ble behandlet i samsvar med det innsendte refusjonskravet. (17.september) Saksnummer 21-076188MED-TRAB/TSAV

Romerike og Glåmdal tingrett

En utenlandsk statsborger er tiltalt etter Tolloven for smugling. Ved en grenseovergang innførte han fra Sverige til Norge, nærmere 170 000 sigaretter uten å deklarere dette med tollmyndighetene. Innførselen medførte en avgiftsunndragelse på over 600 000 kroner. (16.september) Saksnummer 21-086584MED-TROG/TKON

Søndre Østfold tingrett

En mann er tiltalt for å ha hatt seksuelle overgrep mot slektning i nedstigende linje. Handlingen har forgått over flere år, og det har skjedd gjentatte overgrep. (13-17.september) Saksnummer 21-083325MED-TSOS/TMSS

En mann er tiltalt for smugling. I følge tiltalen skal mannen som fører av et vogntog, forsøkt å smugle inn til Norge, over 20 000 sigaretter, over 10.000 liter brennevin, og nærmere 2000 liter øl uten å oppgi eller fremlegge varene for tollkontroll. Samlet avgiftsunndragelse var tett under 5. millioner kr.
(15. september) Saksnummer 21-101299MED-TSOS/THAL

Sør Rogaland tingrett

En mann er tiltalt for uaktsom kjøring med traktor. Da han skulle krysse motgående kjørebane for å kjøre ut på et jorde var han ikke tilstrekkelig hensynsfull og aktpågivende. Den tiltalte var ikke oppmerksom på en motorsykkel som var i ferd med å foreta en forbikjøring av traktoren. Dette førte til en kollisjon med motorsykkelen, og påførte føreren av motorsykkelen flere alvorlige bruddskader. (17.september) Saksnummer 21-096470MED-TSRO/TSDN

Trøndelag tingrett

En mann er tiltalt for gjentatte tilfeller av seksuelle handlinger med barn under 14 år. De fornærmede er i slekt med tiltalte. (14-20. september) Saksnummer 21-095338MED-TTRO/TNAM

Til toppen