Dette skjer i domstolene uke 38

Dette er noen av sakene i noen av landets domstoler denne uka. Du kan selv se liste over alle saker i de forskjellige domstolene på denne siden. Høyesterett legger også ut informasjon om sine kommende saker her.

Agder jordskifterett

Jordskifteretten gjennomfører rettsmøte i rettsendrede sak om oppløsning av et sameie og sambruk
(24 – september) Saksnummer 21-036971REN-JAGD/JKRI

 

Agder lagmannsrett

Ankeforhandling i lagmannsretten i meddomsrettsak. Saken omhandler korrupsjon ( 21. september – 8. oktober) Saksnummer 21-025576AST-ALAG

 

Hordaland tingrett

Tingretten avholder forberedende rettsmøte i sak der to menn  er tiltalt for grov utpressing. Ifølge tiltalen forsøkte mennene med trusler å få fornærmede til betale til seg mellom kr. 350.000,- og 1,4 millioner kroner, hvorav minst kr. 100.000 skulle leveres allerede påfølgende dag. Dette ved å fremsette en trussel om at de ville gi et ufordelaktig lydopptak av fornærmede til politiet og/eller familie. (21. september) Saksnummer 20-181039MED-THOD/1

 

Møre og Romsdal tingrett

En kvinne er tiltalt for bedrageri. I en tre-års periode skal kvinnen forledet et samboerpar til å foreta overføringer og utbetalinger med et samlet beløp over 1.5 millioner kr. Bedrageriet er grovt fordi det særlig legges vekt på at det har hatt til følge en betydelig økonomisk skade, og det er begått ved flere anledninger eller over lengre tid. (21 – 24. september) Saksnummer 21-088434MED-TMOR/TALE

 

Oslo tingrett

En advokat er tiltalt for grovt underslag og grovt bedrageri, og møter til en tilståelsessak. Ifølge tiltalen skal han blant annet ha brukt klientmidler på over 90 millioner kroner tilhørende 25 klienter til egne formål. (22. – 23. september) Saksnummer: 21-126664ENE-TOSL)

En 63 år gammel mann er tiltalt for å gjentatte ganger fra mars til oktober 2020 ha voldtatt et barn på 10 år. (23. – 24. september) Saksnummer: 21-090569MED-TOSL)

 

Ringerike, Asker og Bærum tingrett

En mann er tiltalt for grov omsorgsunndragelse. Mannen skal ifølge tiltalen samtykket til at hans to barn reiste på ferie til mannens hjemland med deres mor. Mannen fikk deretter Shariadomstolen i hjemlandet til å fatte vedtak om utreiseforbud for barna  og instruerte mors familie om å overgi barna til sin familie. Barna befinner seg fremdeles hos tiltaltes familie. (20. – 24. september) Saksnummer 21-001368MED-TRAB/TSAV

 

En mann er tiltalt for forsikringsbedrageri. I april 2020  steder meldte mannen inn en skade etter utforkjøring med bil til forsikringsselskapet med skadedato samme dag. Mannen hadde inngått forsikringsavtale hos forsikringsselskapet  tre dager tidligere. Skaden på bilen hans hadde imidlertid skjedd i mars 2020 eller på annet tidspunkt i forkant av forsikringstegningen Utbetalingen fra forsikringsselskapet ville e vært på nærmere 80 000 kroner. (23. september) Saksnummer 21-084389MED-TRAB/TSAV

 

Sivil sak: Saksøker fremmer søksmål mot staten etter å ha mistet ordningen med brukerstyrt personlig assistent (BPA). (20 – 22. september) Saksnummer 21-009033TVI-TOSL

 

Romerike og Glåmdal tingrett

En mann er tiltalt for grovt bedrageri. Ifølge tiltalen forledet han et borettslag ved borettslagets regnskapsfører til uberettiget å utbetale nærmere 2 millioner ved å sende fakturaer for arbeid som ikke var utført eller ikke bestilt av borettslaget. Fakturaene ble sendt fra firmaer hvor han disponerte bankkontoene og mannen skal deretter benyttet midlene til privat forbruk. ( 21. – 22. september) Saksnummer 21-081217MED-TROG/TLST

 

Sogn og Fjordane tingrett

En mann er tiltalt for promillekjøring med fritidsbåt. Promilletesten etter at mannen ble stoppet viste 2,12 i promille. Mannen er også tiltalt for ordensforstyrrelse i beruset tilstand tidligere samme dag, og for å hindre politibetjenter i tjenestehandlingen. (22. september) Saksnummer 21-074507MED-TSOF/TSOG

 

Søndre Østfold tingrett

To menn og en kvinne er tiltalt for grovt heleri. De tiltalte skal ha mottatt smykker til en verdi av  over 600 000 kroner som var stjålet ved et innbrudd i en bolig. En av mennene er i tillegg tiltalt for ulovlig oppbevaring av to pistoler, ammunisjon og  hasj. (21. – 23. september) Saksnummer 20-153831MED-TSOS/TFRE

En mann er tiltalt for å ha innført  nærmere ni kilo hasj til Norge fra Sverige. Stoffet var skjult i en ryggsekk i et rom foran styrekonsollen på en fritidsbåt. Saken har en strafferamme over seks år.
(22. september) Saksnummer 21-075769MED-TSOS/TFRE

En mann er tiltalt for smugling. På grensa ved Svinesund innførte han til Norge nærmere 2 millioner sigaretter, over 9 tusen liter brennevin og ca. 650 liter øl uten å forelegge varene for tollvesenets kontroll. Innfortolling av en tilsvarende mengde sigaretter, brennevin og øl ville ha medført avgifter på over 11 millioner kroner. (22. september) Saksnummer 21-097487MED-TSOS/THAL

 

Trøndelag tingrett

En manne er tiltalt etter Dyrevernloven. Mannen skal ifølge tiltalen hatt mellom 5-til 10 katter som blant annet oppholdt seg i bolighuset som var sterkt forurenset av avføring og søppel. Det høye antall individer og levemiljøet medførte  stress og risiko for sykdom og skader for kattene. Mannen skal ha hatt kattene til tross for rettskraftig dom om forbud om dyrehold i en periode på fem år.
(21. september) Saksnummer 21-120815MED-TTRO/TTRD

 

En mann er tiltalt for seksuell omgang med et barn under hans omsorg. Overgrepene skal ha foregått over flere år mens barnet var under 18 år. Mannen skaffet seg senere seksuell omgang med fornærmede ved å yte vederlag.  Vederlaget bestod i pengebeløp og ytelse av lån til kjøp av bil med betingelse om faste møter for gjennomføring av seksuell omgang. (22.september) Saksnummer 21-120812MED-TTRO/TTRD

 

Til toppen