Dette skjer i domstolene: Uke 4

Statsadvokat Anne Christine Stoltz Wennersten er en av advokatene i en av sakene i Fredrikstad tingrett denne uken. Her fra saken i lagmannsretten mot Arfan Bhatti. Foto: Foto: Berit Roald / NTB

Dette er noen av sakene i noen av landets domstoler denne uka. Du kan selv se liste over alle saker i de forskjellige domstolene på denne siden. Høyesterett legger også ut informasjon om sine kommende saker her.

Aust-Agder tingrett
Fem menn står tiltalt for å grovt ran. De tiltalte skal ha tatt seg inn i leiligheten til fornærmede og ved hjelp av vold og trusler stjålet penger og verdigjenstander. Ranet er regnet som grovt fordi det er brukt grov vold og/eller det er truet med skytevåpen eller annet særlig farlig redskap. Saken har en strafferamme på over 6 år. (25.01-23.02, saksnummer 20-142776MED-AUAG)

Bergen tingrett
En mann og en kvinne er tiltalt for grove narkotikaovertredelser. Saken har en strafferamme på 6 år, og saken regnes som grov på grunn av mengden og fordi det dreiser seg om tunge stoffer som amfetamin og heroin. (25-56 januar, saksnummer 20-108516MED-BERG/2)

Borgarting lagmannsrett
Lagmannsretten behandler en bevisanke i forbindelse med en sak der temaet er voldtektsforsøk. (27-28 januar, saksnummer 19-159496AST-BORG/02)

Drammen tingrett
Tingretten behandler en straffesak om drapsforsøk. Saken har en strafferamme på over 6 år. 27-29 januar, saksnummer 20-159017MED-DRAM

Eidsivating lagmannsrett
Lagmannsretten behandler en bevisanke i en sak relatert til grov kropsskade der tre menn har stått tiltalt for vold og trusler. (27-29 januar, saksnummer 20-127530AST-ELAG/)

Fredrikstad tingrett
En mann er tiltalt for å ha drept en annen ved hjelp av kvelning. (26.01.-04.02, saksnummer 20-138124MED-FRED)

Gjøvik tingrett
En kvinne er tiltalt for å i psykotisk tilstand ha begått et drap og et drapsforsøk. (25-29 januar, saksnummer 20-132490MED-GJOV)

Høyesterett
Høyesterett behandler en sak om ulovlig arrangering av pokerspill. (28 januar, 20-147966STR-HRET)

Halden tingrett
En mann er tiltalt for ulovlig innførsel av narkotika. Tiltalte skal ha innført over 80.000 rivotriltabletter over grenseovergangen på E6 Svinesund i Halden. (28 januar, saksnummer 20-178123MED-HALD)

Inntrøndelag tingrett
En mann i 30-årene har saksøkt forsikringsselskap med krav om erstatning etter trafikkulykke. Saksøker ble arbeidsufør som følge av skadene, og har krevd erstatning på ca. kr. 3.000.000,-, for utgifter og tap. (26. – 28. januar 2021, saksnummer 19-150782TVI-INTR)

Jæren tingrett
En mann er tiltalt for seksuell omgang med barn under 16 år, og for å ha produsert og besittet fremstillinger av seksuelle overgrep mot barn eller fremstilling som seksualiserte barn. (28-29 januar, saksnummer 20-142097MED-JARE)

Nedre Romerike tingrett
En mann er tiltalt for seksuell omgang med barn under 14 år, for å ha utvist seksuell krenkende atferd ovenfor barn under 16 år, og for å ha skaffet seg seksuell omgang ved misbruk av stilling. (26-29 januar, saksnummer 20-137028MED-NERO)

Oslo tingrett
En tidligere advokat er tiltalt for grov korrupsjon. Ifølge tiltalen skal han som offentlig oppnevnt forsvarer ha akseptert et tilbud fra en klient om å motta 20.000 euro for å sørge for at klienten ikke ble tiltalt og domfelt. Beløpet ble senere redusert til 10.000 Euro, og han skal ha mottatt halvparten av dette som en delbetaling i Tyskland. (26-29. januar, saksnummer: 20-085304MED-OTIR )

Sør Trøndelag tingrett
En mann er tiltalt for voldtekt av to kvinner. Saken har en strafferamme på over 6 år. (26-28 januar, saksnummer 20-168029MED-STOR)

 

 

 

Til toppen