Dette skjer i domstolene: Uke 44

Denne uka behandler Sunnmøre tingrett en sak vindmølleutbygging på Haramsøya i Ålesund kommune. Innbyggerne på Haramsøya er sterkt imot utbyggingen, og bildet er fra protestmarkeringen i mai i år. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

Her er noen av sakene i noen av landets domstoler denne uka. Du kan selv se liste over alle saker i de forskjellige domstolene på denne siden. Høyesterett legger også ut informasjon om sine kommende saker her.

Her er noen av sakene som går fra 26-30. oktober. 

Alta tingrett (10 saker)

En mann er tiltalt for å ved grov uaktsomhet å ha hatt seksuell omgang med noen som var ute av stand til å motsette seg handlingen. (26-28 oktober, Saksnummer 20-006828MED-ALTA)

Bergen Tingrett (114 saker)

En mann er tiltalt for å ha foretatt seksuell handling med barn under 16 år. (26-27 oktober, Saksnummer 20-076983MED-BERG/1)

Behandling av tvistesak som handler om brudd på markedsføringsloven. Temaet er ulovlig etterligning av logo. Partene er Voss Gondol AS og Loen Skylift. (26-27 oktober, saksnummer 19-145093TVI-BERG/2)

Borgarting lagmannsrett (26 saker)

Lagmannsretten behandler en bevisanke etter at fem menn ble dømt for grov narkotikaovertredelse. (6-29 oktober, Saksnummer 19-170865AST-BORG/02)

Drammen tingrett (29 saker)

En mann er tiltalt for å chattet med andre om å begå seksuelle overgrep mot barn, i tillegg til å ha vært i besittelse av og ha delt fremstillinger av seksuelle overgrep mot barn. (27. oktober, Saksnummer 20-108720MED-DRAM)

Fredrikstad tingrett (19 saker)

En kvinne har saksøkt Staten v/ Justis og beredskapsdepartementet for erstatning som følge av nektelse av gjeninntreden i stilling etter avbrutt foreldrepermisjon. (26-28 oktober, Saksnummer 20-077089TVI-FRED)

Gulating Lagmannsrett (7 saker)

Lagmannsretten behandler en anke over dom etter at verftet Westcon ble dømt til å tilbakebetale over 400 millioner kroner til boligriggselskapet Prosafe i en strid om betaling for ombyggingen av en rigg. (31 oktober – 19.november, saksnummer 18-094564ASD-GULA/AVD1)

Haugaland tingrett (23 saker)

Tingretten behandler en tvistesak mellom Tysvvær vindpark AS og en rekke grunneiere. Sakstemaet er skjønn for fastsettelse av erstatning ved ekspropriasjon av rettigheter og klausulering av grunn til å anlegge, drifte og vedlikeholde kraftledninger. (26.oktober-2.november, saksnummer 20-015327SKJ-HAUG/)

Hålogaland Lagmannsrett (7 saker)

Lagmannsretten behandler en anke over dom i en tvistesak mellom Nordlandssykehuset og byggefirmaet SP Maskin AS. Nordlandssykehuset krevde 3,6 millioner kroner i erstatning da de ikke var fornøyd med grunnarbeid som entrepenøren hadde utført, men fikk kun tilkjent deler av beløpet i tingretten. (27-29. oktober, saksnummer: 20-059973ASD-HALO)

Inntrøndelag tingrett (17 saker)

En mann i 20-årene tiltalt for bl.a. å ha skadet en annen slik at  vedkommende bl.a. ble påført brudd i øyehulen (26- 27. oktober, saksnummer: 20-088583MED-INTR)

Hedmarken tingrett (18 saker)

Tvistesak: En mann har saksøkt Ringsaker kommuene for erstatning. Grunnlaget er mobbing i grunnskolen. (26-29. oktober, saksnummer: 20-033650TVI-HEDM)

Høyesterett

Høyesteretts første avdelingen behandler en anke over dom i en sak om petroleumskatterett. (27-28 oktober, saksnummer 20-074127STR-HRET)

Nedre Romerike tingrett (50 saker)

Tvistesak: Kolonial.no krever opp til 22 millioner kroner i erstatning fra Norsk Butikkdrift AS i en sak om prisavslag og erstatning for mislighold av leieavtale. (26-28 oktober, saksnummer 20-012229TVI-NERO)

Nord-Østerdal tingrett (5)

En mann er tiltalt for å ha overtrådt våpenloven ved å ha et knokejern, en slåsshanske og en hagle med ammunisjon uten våpenkort i huset sitt. (28.oktober, saksnummer 20-116102MED-NOST)

Oslo tingrett (148 saker)

En mann og en kvinne er tiltalt for mishandling av sine to døtre og to sønner, både i Norge og i Pakistan. ( 26. oktober – 2. november, saksnummer: 20-065832MED-OTIR )

Tvistesak mellom Norgesgjerde AS og Kystgjerde AS. Saksøkerne mener Kystgjerdet har utnyttet deres kjennetegn, blant annet med å legge inn saksøkernes varemerke som søkeord i Google, Bing o.l. (26. – 28. oktober, saksnummer:19-192181TVI-OTIR)

Gjøvik tingrett (19 saker)

En mann er tiltalt for uaktsom grov hvitvasking av 1.6 milioner kroner. (26. okt, saksnummer 20-109569MED-GJOV)

Sør-Trøndelag tingrett (54 saker)

En mann er tiltalt for å ha utsatt sin mor for vold, tvang og trusler. (26-27 oktober, saksnummer 20-100384MED-STRO)

Sunnmøre tingrett (9 saker)

Tviestesak: Søksmål om gyldigheten av annleggskonsesjon for bygging og drift av vindkraftverk på Haramsøy. (26-30 oktober, saksnummer 20-118161TVI-SHaramsUMO)

Til toppen