Dette skjer i domstolene: Uke 47

Foto: Berit Roald / NTB

Her er noen av sakene i noen av landets domstoler denne uka. Du kan selv se liste over alle saker i de forskjellige domstolene på denne siden. Høyesterett legger også ut informasjon om sine kommende saker her.

Alta tingrett (12 saker)

En kvinne er tiltalt for å ha anmeldt en straffbar handling som ikke ble begått. (20. november, Saksnummer 20-077182MED-ALTA)

Asker og Bærum tingrett (50 saker)

En mann er tiltalt for blant annet grove og gjentatte trusler mot ansatte i et kommunalt botiltak. Boenhetene har heldøgns bemanning for personer med rus og psykiske utfordringer. (16-17. november, saksnummer 20-079950MED-AHER/1)

En ung mann er tiltalt for ran. Sammen med tre andre personer, fylte de opp flere bager og ryggsekker med butikkvarer og forsøkte å forlate butikken uten å betale for varene. Da de ble stoppet av en butikkmedarbeider ble han truet med en softgun. (18-19.november, saksnummer 20-137708MED-AHER/1)

Bergen tingrett (75 saker)

En mann er tiltalt for bedrageri mot IF forsikring. Mannen forårsaket en trafikkulykke hvor han deretter ga uriktige og feilaktige opplysninger til forsikringsselskapet for å oppnå full forsikringsdekning eller for å unngå avkortning. Forsikringsbedrageriet anses som grovt, særlig fordi det legges vekt på at det ville hatt en betydelig økonomisk skade for forsikringsselskapet. (19.november, saksnummer 20-089329MED-BERG/6)

Tvistesak om tilbakekalling av en legeautorisasjon etter Lov om helsepersonell §57 (17-18.november, saksnummer 20-078602TVI-BERG/1)

Borgarting lagmannsrett (18 saker)

Lagmannsretten behandler anke over dom der sakstema er erstatning for tap som følge av programvareendringer på et modem. (19-20.november, saksnummer 19-170427ASD-BORG/03)

Lagmannsretten starter ankeforhandling i meddomsrettsak over bevisanke. To menn er satt under tiltale etter straffelovens §233 for med overlegg å ha forsøkt å forvolde enn annens død. Drapsforsøket ble utført med hagle. (16 nov - 22 des, saksnummer 20-110654AST-BORG/02)

Brønnøy tingrett (5 saker)

Tingretten behandler tvistesak om erstatningsansvar for påstått uriktige og ærekrenkende utsagn.(17-19 november, saksnummer 20-028218TVI-BRON/)

Drammen tingrett (26 saker)

En mann er tiltalt i for å ha kjørt en motorsykkel i 125 km/t i 60 sone (19. november, saksnummer 20-128621MED-DRAM)

Eidsivating lagmannsrett (5 saker)

Behandling i lagmannsretten over bevisanke. En kvinne er tiltalt for flere tilfeller av oppbevaring narkotika deriblant metamfetamin. Kvinnen er også tiltalt for i flere tilfeller ved bruk av stjålne identitetsbevis, har hatt til hensikt å benytte disse til egen vinning. (20. nov,  saksnummer 20-012315AST-ELAG/)

Lagmannsretten behandler anke over dom i sak som gjelder erstatning etter ugyldig og usaklig oppsigelse. (16-20.november, saksnummer 20-062253ASD-ELAG/)

Halden tingrett (12 saker)

En mann er tiltalt for å fraktet 2,7 kilo cannabis, 2200 tabletter ecstasy og nærmere en kilo flytende amfetaminbase fra Sverige. Narkotikaen var skjult i støtfangeren. (19. november, saksnummer 20-102517MED-HALD)

Seks menn er tiltatt for grov vold mot en annen. Volden anses som grov fordi det ble brukt farlig redskap og medførte skade og arbeidsudyktighet. Volden skjedde uten foranledning. (24-25. november, saksnummer 20-047228MED-HAFE)

Hallingdal tingrett (2 saker)

Tingretten har hovedforhandling i tvistesak som omhandler krav på betalt overtid som ansatt i posten. (16.11.2020) Saksnummer 20-070458TVI-HALL

Hardanger tingrett (2 saker)

En mann er tiltalt etter straffelovens § 266 og § 267 for skremmende og plagsom opptreden, og for å krenket privatlivets fred. Mannen er tiltalt for å ha lastet opp videoer på nettsteder uten fornærmedes viten eller samtykke. (16.11.2020) Saksnummer 20-121655MED-HARD

Hedmarken tingrett (14 saker)

Tingretten behandler sak om forlengelse av dom på tvungent psykisk helsevern. I 2011 ble en mann dømt til tvungent psykisk helsevern etter alvorlige trusler mot ansatte i NAV. Dommen ble sist forlenget i 2017. (19.november, saksnummer 20-097989MED-HEDM)

Follo tingrett (38 saker)

En mann er tiltalt i sak med strafferamme over seks år. Saken omfatter forsøk på terrorbombing og drapsforsøk. (16-20 november, saksnummer 20-029394MED-FOLL)

Inntrøndelag tingrett (22 saker)

En kvinne er tiltalt for grovt bedrageri da hun ga uriktige opplysninger til en bank som ble forledet til å innvilge og utbetale lån på ca. kr. 15. millioner, og forledet annen bank til å gi henne tilsagn på lån på ca. kr. 15.milliioner. (16.november - 4. desember, saksnummer 19-191108MED)

Sør-Trøndelag tingrett (80 saker)

En mann er tiltalt for i psykotisk tilstand å ha drept en ung kvinne høsten 2019 i Trondheim med kniv. (16-23 november, saksnummer 20-106407MED-STOR)

To kvinner er tiltalt for grovt ran av en gullbutikk i Trondheim i august 2020. Verdien på varene var over 250.000 kroner. Ranet er å anse som grovt fordi det legges vekt på at det gjaldt en betydelig verdi. De tiltalte dyttet en ansatt da hun forsøkte å forhindre de i å forlate butikken. En uke tidligere stjal de åtte ringer fra en gullbutikk på Hamar til en verdi av nærmere 200 000 kroner.(19-20.november, saksnummer 20-138071MED-STOR)

Øvre Romerike tingrett (14 saker)

En mann er tiltalt for å ha kjørt bil til tross for at han var påvirket av alkohol. Blodprøve tatt ca to timer etter kjøring viste en promille på 2.01. I forbindelse med anholdelsen slo han en politibetjent i ansiktet, og i tillegg dro han i klærne og sparket da betjentene forsøkte å sette på ham håndjern. En tiltale etter straffelovens §155 for ved vold eller trusler hindrer en offentlig tjenestemann å utføre jobben sin blir behandlet samtidig. (16. november, Saksnummer 20-122131MED-OVRO)

Til toppen