Dette skjer i domstolene: Uke 48

Rettssal i Kristiansand Tinghus. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Dette er noen av sakene i noen av landets domstoler denne uka. Du kan selv se liste over alle saker i de forskjellige domstolene på denne siden. Høyesterett legger også ut informasjon om sine kommende saker her.

Alta tingrett (10 saker)

En mann er tiltalt for grovt bedrageri mot Nav. I følge tiltalen skal vedkommende ha fyllt ut meldekort uriktig, noe som har ført til at tiltalte har fått utbetalt over 200 000 i dagpenger. Dette skal ha skjedd i flere perioder over flere år. Tiltalte skal ha arbeidet til sammen over 1220 timer, men skal ha opplyst til NAV at han bare hadde jobbet 278 timer (23.11.2020) Saksnummer 20-088998MED-ALTA

Aust - Agder tingrett (25saker)

Tingretten behandler en straffesak mot en mann med flere tiltaler og flere brudd på straffeloven. Mannen er tiltalt for å ha oppbevart amfetamin. Grovt tyveri fra bolig, tyveri av diverse datautstyr, tyveri fra personalrommet i en butikk, tyveri av en motorsykkel, innbrudd i bil, tyveri av pass og bilnøkler, to tilfeller av biltyveri, og til slutt for å ha kjørt i påvirket tilstand, og for å ha kjørt uten gyldig førerkort. (23-24.11.2020) Saksnummer 20-162484MED-AUAG

Aust-Telemark tingrett (8 saker)

En mann er tiltalt for å ha kjørt både bil og motorsykkel påvirket av amfetamin. I tillegg til at han selv er tiltalt for å ha kjørt uten gyldig førerkort for bil og motorsykkel, skal han ha latt en annen bruke hans bil selv om de også var påvirket av amfetamin under kjøringen og heller ikke hadde gyldig førerkort. Han tiltales også for flere brudd på legemiddelloven for bruk av amfetamin, og til sist brudd på alkoholloven for fremstilling av hjemmebrent. (25.11.2020) Saksnummer 20-149472MED-AUTE

Bergen tingrett

En kvinne er tiltalt for flere tilfeller av uprovosert vold med påfølgende grov kroppsskade for flere av de fornærmede. Kvinnen er også tiltalt for blant annet et stort antall tyverier. (23.11-4.12.2020) Saksnummer 20-130253MED-BERG/1

Borgarting lagmannsrett (13 saker)

Lagmannsretten behandler anke over dom i sak om erstatning etter boikott av skip. Våren 2018 boikotta havnearbeidere i Norge et skip da de kom til en norsk havn. Bakgrunnen for aksjonen var at skipet ikke hadde inngått tariffavtale med mannskapet. Norsk Sjømannsforbund, Norsk sjøoffiserforbund og Det norske Maskinistforbund tapte saken i Oslo tingrett om brudd på boikottloven. Bruddet dreier seg om utilstrekkelig varsel i forkant av boikotten. Forbundene ble dømt til å betale rederiet som eier skipet 5,5 millioner kroner (24-25.1.2020) Saksnummer 19-182908ASD-BORG/03

Eidsivating lagmannsrett (5 saker)

Lagmannsretten gjennomfører ankeforhandling i en bevisanke. Saken gjelder en trafikkulykke hvor tre personer i møtende bil ble betydelig skadet. Også føreren av ulykkesbilen ble hardt skadet. Saken har tidligere vært opp i Hedmarken tingrett. (24-26.november) Saksnummer 20-084751AST-ELAG/

Fredrikstad tingrett (26 saker)

En mann er tiltalt for ha hatt seksuell omgang med barn i rett nedstigende linje. Voldtektene er grove fordi det legges vekt på fornærmedes alder og at det har skjedd gjentatte overgrep. Han er i tillegg tiltalt for psykisk og fysisk mishandling av tre andre mindreårige barn i rett nedstigende linje. (24.11-2.12.2020) Saksnummer 20-121632MED-FRED

Gulating lagmannsrett (8 saker)

Lagmannsretten behandler anke over dom i en tvistesak om betaling for konvertering av riggen Safe Scandinavia. Ombyggingen av riggen gikk på en solid kostnadssmell. Estimert verdi av ombyggingskontrakten var 1 milliard. Total kostnad ble 2,4 milliarder. Så langt har riggeier betalt 2,1 milliard. (23-27.11.2020) Saksnummer 18-094564ASD-GULA/AVD1

Norges Høyesterett (4 saker)

Norges Høyesterett behandler sak i anke over dom i sivil sak. Saken gjelder reklamasjonsfrist for massekrav etter forsinket flyreise. Parter er blant annet Forbrukerrådet, Finnair og NHO luftfart (24-25.11.2020) Saksnummer 19-186250SIV-HRET

Jæren tingrett (28 saker)

En mann er tiltalt etter straffelovens § 168 for å ha krenket et besøksforbud. I en periode på en uke skal han ha ringt eller sendt SMS til fornærmede nærmere 100 ganger til tross for at han ble ilagt og forkynt besøksforbud. (24.11.2020) Saksnummer 20-100741MED-JARE

Kristiansand tingrett (27 saker)

En mann er tiltalt for grov vold. Den fornærmede ble hardt og varig skadet i overfallet. Kroppsskaden er grov fordi den har skjedd uten foranledning og har karakter av overfall. (23-24.11.2020) Saksnummer 20-129054MED-KISA/22

Moss tingrett (14 saker)

En mann er tiltalt for drap på en 50 år gammel kvinne. Kvinnen ble funnet i sin bil utenfor der hun bodde etter å vært savnet et par dager. Mannen er også tiltalt for mishandling etter at døden var inntrådt. Mannen har erkjent at han har drept kvinnen (25.11 – 2.12.2020) Saksnummer 20-090522MED-MOSS

Sogn og Fjordane tingrett (11 saker)

En mann er tiltalt etter dyrevelferdsloven. Den tiltalte drepte sin egen hund og forvoldte hunden store skader som medførte at hunden døde. (23-24.11.2020) Saksnummer 20-107088MED-SOFT

Sunnhordland tingrett (15 saker)

En mann er tiltalt for ved 19 tilfeller fra 2017 til 2018 å ha overtrådt bestemmelser i vegtrafikkloven. Mannen bisto personer over hele landet med å avlegge teoriprøver for førerprøven hos Statens Vegvesen. Dette gjorde han ved å legge til rette for at kandidater kunne bruke ulovlige hjelpemidler. Kandidatene benyttet en skjorte med spesialsydd lomme på brystet hvor en telefon med kamera var plassert, samt tilhørende radiosender med høyttaler teipet fast til kroppen/skjult i øret og som kommuniserte med tiltalte på utsiden. (23.1-4.12.2020) Saksnummer 20-089937MED-SUHO

Sunnmøre tingrett (20 saker)

En mann er tiltalt for grov vold mot en annen. Tiltalte brukte en spade og knyttnever. Han er også tiltalt for vold mot en politibetjent. Politibetjenten slo hodet mot en bordkant. Han er også tiltalt for oppbevaring av dopingmidler. (26-27.11.2020) Saksnummer 20-124218MED-SUMO

Sør-Gudbrandsdal tingrett (6 saker)

En mann er tiltalt for å ha skaffet seg seksuell omgang med flere personer ved å misbruke sin stilling. Det er i tillegg lagt ned påstand om rettighetstap for tiltalte og påstand om erstatning/oppreisning til de fornærmede (23.11 – 4.12.2020) Saksnummer 19-162876MED-SGUD

Sør- Trøndelag tingrett (56 saker)

En mann er tiltalt for grov vold mot en forsvarsløs person. Tiltalte skal ha løftet/kastet fornærmede over rekkverket på en bru i Trondheim. Deretter skal han ha slått fornærmede flere ganger i ansiktet mens han hang etter armene fra brua. Det var ingen foranledning til hendelsen (25.11.2020) Saksnummer 20-143062MED-STOR

En mann er tiltalt for trusler, tvang, vold og andre krenkelser mot en slektning i rett oppadstigende linje. I en periode på et år skal fornærmede gjentatte ganger ha blitt utsatt for trusler og vold av tiltalte. (26-27.11.2020) Saksnummer 20-100384MED-STRO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen