Dette skjer i domstolene: Uke 5

Lagdommer Halvard Leirvik er dommer i en av sakene fra Borgarting lagmannsrett denne uka. Her sammen med Mette D. Trovik i forbindelse med Jensen/Cappelen-saken. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB

Dette er noen av sakene i noen av landets domstoler denne uka. Du kan selv se liste over alle saker i de forskjellige domstolene på denne siden. Høyesterett legger også ut informasjon om sine kommende saker her.

Agder lagmannsrett
Det behandles en sak som 1.instans i lagmannsretten. Sakstema er yrkessykdom. (2-4 februar) Saksnummer 20-058931FØR-ALAG

Asker og Bærum tingrett
En kvinne er tiltalt for flere brudd på veitrafikkloven. Tiltalen går på uaktsom kjøring som medførte kollisjon med møtende bil og materielle skade på begge biler. Tiltalte forlot ulykkesstedet umiddelbart etter ulykken uten å varsle politiet eller fører av den andre bilen.  I tillegg er hun tiltalt for å ha drukket alkohol de første seks timer etter ulykken når hun forstod at det kunne bli politietterforskning på grunn av kjøringen. Saksnummer 20-152448MED-AHER/1

Borgarting lagmannsrett
Lagmannsretten behandler bevisanke i voldtektssak (2-11.februar) Saksnummer 20-156802AST-BORG/02

Lagmannsretten behandler også denne uka en bevisanke i korrupsjonssak. Korrupsjonen anses som grov (2-5. februar) Saksnummer 19-141182AST-BORG/01

Drammen tingrett
En mann er tiltalt for grov kroppskrenkelse av sin eldre nabo. Volden anses som grov da fornærmede var ute stand til å forsvare seg selv. (2.februar) Saksnummer 20-158286MED-DRAM

Frostating lagmannsrett
Lagmannsretten behandler bevisanke i sak der en kvinne er tiltalt etter anklage om oppdiktet straffbar handling etter straffelovens § 225 (3-8.februar) Saksnummer 20-103627AST-FROS

Gjøvik tingrett
En mann er tiltalt for grov uaktsom hvitvasking.  Tiltalte mottok ved en rekke anledninger til sammen over 1 million kroner til kontoer han disponerte. Pengene var utbytte av en eller flere straffbare handlinger. (2.februar) Saksnummer 20-156698MED-GJOV

Halden tingrett
Tre menn og en kvinne er tiltalt for å ha hatt seksuell omgang med noen som var bevisstløs eller av andre grunner var ute av stand til å motsette seg handlingen. Fornærmede ble ifølge tiltalen dopet ned med medikamenter gjennom mat og drikke før voldtekten. Saken har en strafferamme over seks år. (4-12.februar) Saksnummer 20-154395MED-HALD

Hedmarken tingrett
En mann er tiltalt for flere brudd på straffeloven og veitrafikkloven. En av tiltalene går på at mannen oppsøkte Statens veivesen og meldte førerkortet sitt mistet. Han fikk dermed utstedt en midlertidig kjøreseddel, til tross for at han dagen før hadde blitt stoppet i politikontroll og fått førerkortet beslaglagt for påvist promille og GHB i blodet. (5.februar) Saksnummer 20-095686MED-HEDM

Høyesterett
Høyesterett behandler denne uka en anke over dom i en sivil sak. Sakstema er kontraktsrett og om enkelte seksjonseiere kan kreve at utbyggeren retter mangler i fellesareal etter bustadoppføringslova. (3.februar) Saksnummer 20-097636SIV-HRET

Nord-Troms tingrett
En mann er tiltalt for grovt underslag mot Tromsø kommune. Underslaget anses grovt fordi det legges vekt på at verdien er betydelig, og at underslaget har pågått over lengre tid.  (2-5.februar) Saksnummer 20-173219MED-NHER

Oslo tingrett
En mann og kvinne er tiltalt for mishandling av sin datter fra januar til april 2019. Ifølge tiltalen ble hun truet og utsatt for vold hvis hun ikke giftet seg med sin fetter. ( 1. – 5. februar, saksnummer: 20-157023MED-OTIR )

Sivil sak: Saksøker mot Staten v/Justisdepartementet: Saksøker mener han ble utsatt for ulovlig gjengjelding etter at han varslet om kritikkverdige forhold i opptaksprosessen til Politihøgskolen. (1-5 februar) Saksnummer 20-109635TVI-OTIR

Rana tingrett
En kvinne er tiltalt etter straffelovens § 231 for ulovlig å ha forøkt å skaffe narkotika. Kvinnen bestilte amfetamin fra en annen og fikk dette tilsendt i posten. Narkotikaen ble beslaglagt før hun mottok forsendelsen. (1.februar) Saksnummer 20-171802MED-RANA/

Romsdal tingrett
En kvinne er tiltalt for grovt bedrageri mot NAV. Tiltalen forteller at kvinnen fylte ut meldekort uriktig og mottok dermed over 100 000 kr urettmessig. (5. februar) Saksnummer 20-157437MED-ROMS)

Senja tingrett
En mann er under tiltale ved tingretten for overtredelse av Militær straffelov § 43, første ledd. Den siktede bet ifølge tiltalen en overordnet i armen. Hendelsen oppsto da den fornærmede forsøkte å avverge et slagsmål mellom den tiltalte og en annen soldat. (3.februar) Saksnummer 20-184900MED-SENJ

Sør-Trøndelag tingrett
Tingretten gjennomfører forberedende rettsmøte i straffesak der to menn er tiltalt for ved to tilfeller å smugle over 2 kilo hasj fra Sverige. I tillegg er begge tiltalt for brudd på Tolloven for å ha smuglet inn til Norge nærmere 10 000 sigaretter. (5.februar) Saksnummer 20-184968MED-STOR

Vestfold tingrett
En kvinne er tiltalt for to tilfeller av oppbevaring av amfetamin. Ved ett tilfelle oppbevarte den siktede ifølge tiltalen ca 1 kilo amfetamin i et skap på sin arbeidsplass. (5.februar) Saksnummer 20-170204MED-VEFO/TO

 

 

 

 

 

Til toppen