Dette skjer i domstolene: Uke 50

Dommere i Gulating Lagmannsrett. Foto: Gulating Lagmannsrett

Dette er noen av sakene i noen av landets domstoler denne uka. Du kan selv se liste over alle saker i de forskjellige domstolene på denne siden. Høyesterett legger også ut informasjon om sine kommende saker her.

Alstahaug tingrett (16 saker)

Tingretten avholder hovedforhandling i tvistesak om gyldigheten av en oppsigelse etter arbeidsmiljølovens § 15-7 (8-10.desember) Saksnummer 20-096285TVI-ALST/

En mann står tiltalt for grov kroppsskade mot en annen. Volden ført til at fornærmede døde av skadene.(8-11.desember) Saksnummer 20-130273MED-ALST/

Asker og Bærum tingrett (56 saker)

Tingretten gjennomfører rettsmøte til sluttbehandling i tvistesak som omhandler krav om erstatning etter ærekrenkende ytringer. (7.desember 2020) Saksnummer 20-116964TVI-AHER/1

Bergen tingrett (117 saker)

En mann er tiltalt for promillekjøring, vold og/eller trusler mot offentlig tjenestemann, kjøring uten gyldig førerkort, og for å nekte å oppgi personalia til politiet. Blodprøve tatt ca to timer etter at tiltalte ble stoppet viste en promille på 2.83 (8.desember) Saksnummer 20-105216MED-BERG/6

Drammen tingrett (35 saker)

En mann er tiltalt for å båret rundt på et Katana sverd (ninjasverd) med en bladlengde på 40 cm på offentlig sted. Ifølge tiltalen oppførte mannen seg utagerende og forstyrret den alminnelige fred og orden. (9.desember 2020) Saksnummer 20-143922MED-DRAM

Tvistesak behandles av tingretten om betaling for et utført maleoppdrag. (9.desember 2020) Saksnummer 20-131813TVI-DRAM

Eidsivating lagmannsrett (5 saker)   

Lagmannsretten behandler anke over bevis i en voldtektssak. Det er satt av 5 dager til behandlingen. (7-11.desember 2020) Saksnummer 20-035768AST-ELAG/

Follo tingrett (22 saker)

Follo tingrett har hovedforhandling i en alminnelig tvistesak. Tvisten gjelder gyldigheten av et testament (8-9.september) Saksnummer 20-055491TVI-FOLL

Fredrikstad tingrett (26 saker)

Tingretten behandler tvistesak mellom flere parter om såkalt  hindring av tilflott. Tilflott er en betegnelse som brukes som brukes om adgangen til å kunne komme til og fra en eiendom med båt, en såkalt tilflottsrett. Sperringer av ulike slag som gjør adkomsten vanskelig eller umulig kan derfor være ulovlige. (8-9.desember 2020) Saksnummer 20-064508TVI-FRED

Gulating lagmannsrett (14 saker)

Lagmannsretten behandler en anke over dom i sak om ulovlig midlertidig ansettelse, krav om fast ansettelse og erstatning (9.desember 2020) Saksnummer 20-047939ASD-GULA/AVD2

Halden tingrett (22 saker)

En mann er tiltalt for smugling av nærmere 100 000 sigaretter over grensen fra Sverige. Tiltalen går ut på at den siktede passerte gjennom grønt deklarasjonsfelt, som dermed anses som at tiltalte ikke hadde noe til fortolling.  Det gir et forsøk på avgiftsunndragelse på ca 340.000 kr (10.desember 2020) Saksnummer 20-129878MED-HALD

Inntrøndelag tingrett (17 saker)

Tre menn er tiltalt for grov narkotikaforbrytelse ved at de innførte ca. 10 kg amfetamin fra Sverige. To tiltalte kjørte først over grensen for å rekognosere for den tredje tiltalte som kjørte sist i en bil med amfetaminet.  (7. – 8. desember 2020) Saksnummer 20-112325MED-INTR

Jæren tingrett (32 saker)

Tre menn er tiltalt for 20 tilfeller av grove innbrudd og tyverier. I følge tiltalen har mennene forsynt seg med sykler, el-sykler, store mengder verktøy, pc-er, klokker og diverse til en verdi av flere hundre tusen kroner. (9-11.desember 2020) Saksnummer 20-100736MED-JARE

Nord-Troms tingrett (21 saker)

Tingretten behandler flere tvistesaker denne uka. Blant annet en sak som gjelder krav om heving og erstatning etter kjøp av hest. (11.desember 2020) Saksnummer 20-124212TVI-NHER 

Oslo tingrett (146 saker)

To menn er tiltalt for å ha slått og sparket en mann. En av dem er også tiltalt for brudd på karantenen, fordi han kom fra England fem dager tidligere. ( 7. desember, saksnummer: 20-170596MED-OTIR )

Tvistesak: Fire saksøkere (familie) – Staten v/utlendingsnemnda. Saken gikk 2. – 4. november, og fortsetter nå 7. – 8. desember. Den gjelder vedtak om utvisning og nektelse av familiegjenforening. Saksøkerne krever fastsettelsesdom for krenkelser av EMK art. 8 og Barnekonvensjonen art. 3. Saken er én av to prinsipielle saker som nå skal prøves for domstolene som ledd i NOAS' domstolsprosjekt, en videreføring av Advokatforeningens prosedyreprosjekt i utlendingssaker. Saksnummer 20-043761TVI-OTIR. 

Sunnmøre tingrett (14 saker)

En mann er står tiltalt for flere forsøk på bedrageri. I to tilfeller fikk han utbetalt forskudd på over 60 000 til sammen for takarbeid han ifølge tiltalen ikke hadde til hensikt å utføre. I tillegg er mannen tiltalt for ved flere anledninger å forlede personer til å gi fra seg verdifulle klokker, uten å ha til hensikt å betale for de. (9.desember 2020) Saksnummer 20-142440MED-SUMO

Søre-Sunnmøre tingrett (3 saker)

En mann er tiltalt for drapsforsøk på en annen. I følge tiltalen vil det bli lagt ned påstand om tvungent psykisk helsevern for tiltalte. (8-9.desmeber 2020) Saksnummer 20-120893MED-SOSU

Sør-Trøndelag tingrett (55 saker)

En kvinne er tiltalt etter straffelovens §355 for å ha startet en brann som kunne medført tap av menneskeliv. Tiltalen går ut på at kvinnen tok seg inn i en enebolig og tente på  slik at det oppsto brann og røykutvikling. En kvinne og hennes barn reddet seg ut av huset. Huset brant ned til grunnen. (8-11.desember 2020) Saksnummer 20-105966MED-STOR

En mann er tiltalt for grovt underslag fra sin arbeidsgiver. Ved at han I egenskap av å være ansatt i firmaet mottok over 200 000 til sin egen private konto som betaling for varer som tilhørte arbeidsgiveren. (8.desember 2020) Saksnummer 20-150745MED-STRO

 

Til toppen