Dette skjer i domstolene: Uke 51

Norges lover med riksvåpenet i bakgrunnen. Foto: Berit Roald / NTB

Dette er noen av sakene i noen av landets domstoler denne uka. Du kan selv se liste over alle saker i de forskjellige domstolene på denne siden. Høyesterett legger også ut informasjon om sine kommende saker her.

Alta tingrett

En mann er tiltalt for en rekke lovbrudd. Trussel og forulemping av offentligtjenestemann, ulovlig oppbevaring av narkotika, bilkjøring uten gyldig førerkort, bilkjøring mens vedkommende var påvirket av alkohol, vold og trusler. (14-15 desember, saksnummer 20-178173MED-ALTA)

Asker og Bærum tingrett

En mann er tiltalt for å ha hatt seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år. Tiltalte skal blant annet ha fått fornærmede til å sende seksualiserte videoer av seg selv til han via snapchat.  (14-15 desember, saksnummer 20-087195MED-AHER/1)

En mann er tiltalt for å ha hatt med skytevåpen på offentlig sted. Overtredelsen regnes som grov, fordi tiltalte skal ha hatt på seg en pistol med magasin og patroner.  18 desember, Saksnummer 20-130585MED-AHER/1)

Aust-Agder tingrett

En mann er tiltalt for uaktsomt ha forvoldt en annens død. Tiltalte skal ha kjørt på en mann på E18, som stod ved siden av en semitrailer parkert ved veiskulderen. Mannen omkom på stedet.  (16-17 desember, saksnummer 20-147417MED-AUAG)

Bergen tingrett

Tingretten behandler en tvistesak som handler om oppsigelse i arbeidsforhold av arbeidstager som er tillitsvalgt. (17-18 desember, saksnummer 20-090247TVI-BERG/1)

Borgarting lagmannsrett

Borgarting lagmannsrett behandler en bevisanke i en sak om grov kroppsskade. Tre menn er tiltalt for å ha slått og sparket en mann, og fornærmede er som følge av volden påført alvorlig hjerneskade med betydelig funksjonsnedsettelse.  (14-18 desember, saksnummer 19-090284AST-BORG/01)

Fredrikstad tingrett

En mann er tiltalt for å ha forårsaket brann, som lett kunne medført tap av menneskeliv. Tiltalte skal ha tent på brennbart materiale i en leilighet slik at det oppstod brann med kraftig røykutvikling. Det befant seg flere beboere i samme bygg. (16-18 desember, saksnummer 20-116811MED-FRED)

Inntrøndelag tingrett

Tingretten behandler en tvistesak mellom Helse Nord-Trøndelag og en kvinne angående krav om erstatning ved ulovlig midlertidig ansettelse og usaklig oppsigelse. (14-15 desember, saksnummer 20-096602TVI-INTR)

Kristiansand tingrett

En mann er tiltalt flere straffbare forhold, blant annet oppbevaring av betydelige mengder amfetamin, våpen, og tyveri av sykler og kjøretøy. (15-16 desember, saksnummer 20-110636MED-KISA/10)

To menn og en kvinne er tiltalt for heleri. De skal ha oppbevart over 300.000 kroner i kontanter de skal ha visst har blitt til gjennom straffbare forhold. (17-18 desember, saksnummer 20-155599MED-KISA/29)

Nedre Romerike tingrett

En mann er tiltalt for grov kroppsskade etter han han skal ha slått en kvinne flere ganger med øks. Saken har strafferamme på over 6 år, og regnes som særlig grov på grunn av skadene som kvinnen fikk.  (16-17 desember, saksnummer 20-132133MED-NERO)

Nord-Troms tingrett

Er mann er tiltalt for voldtekt, og skal ifølge tiltalen ha hatt seksuell omgang med et barn under 14 år. Mannen er også tiltalt for vold mot en annen person, og for å ha opptrådt nærgående og sjikanøs overfor en psykisk utviklingshemmet mann. Saken har strafferamme på over 6 år. (14. desember, saksnummer 20-129553MED-NHER)

Sunnmøre tingrett

En mann er tiltalt for brudd på arbeidsmiljøloven og dokumentforfalskning, da han skal ha forfalsket underskrifter og unnlatt å utbetale lønn til en av sine arbeidstakere.  (17 desember, saksnummer 20-159985MED-SUMO)

Søre Sunnmøre tingrett

En mann er tiltalt for å ha hatt seksuell omgang med en kvinne mens hun sov. Saken har strafferamme på over 6 år. (14-15 desember, Saksnummer 20-152652MED-SOSU)

Trondenes tingrett

En mann er tiltalt for overtredelse av dyrevelferdsloven, da han skal ha unnlatt å sørge for at hans besetning av storfe fikk tilstrekkelig stell. Han skal ha unnlatt å gi dyrene nok vann og mat, og skal ha unnlatt å behandle skade og syke dyr. (16-18 desember, saksnummer 20-095799MED-TRES)

Tingretten behandler også en tvistesak mellom en privatperson og Staten v/Justis – og beredskapsdepartementet om gyldigheten av et vedtak om å avlive en hund. (15-16 desember, saksnummer 20-132825TVI-TRES

Vesterålen tingrett

En mann er tiltalt etter straffelovens §288, for å ha hensatt en annen i hjelpeløs tilstand med vare for liv, kropp eller helse. Den tiltalte skal ikke ha gjort nok for å hjelpe/redde en mann som havnet i vannet etter en båttur. Både den tiltalte og mannen som havnet i vannet var beruset. (14-16.desember, saksnummer 20-083308MED-VTRA)

 

 

Til toppen