Dette skjer i domstolene: Uke 52

Oslo tingrett behandler denne uken tilståelsessaken mot Petter Northug. Foto: Terje Pedersen / NTB

Dette er noen av sakene i noen av landets domstoler denne uka. Du kan selv se liste over alle saker i de forskjellige domstolene på denne siden. Høyesterett legger også ut informasjon om sine kommende saker her.

Asker og Bærum tingrett
En mann som er dømt til forvaring i sju år og seks måneder ber om prøving av spørsmål om prøveløslatelse fra forvaringsdommen. (22.desember 2020) Saksnummer 20-097293MED-AHER/1.

Aust-Agder tingrett
En ung kvinne er tiltalt for vold mot offentlig tjenestemann og oppbevaring av narkotiske tabletter.(22.desember 2020) Saksnummer 20-163745MED-AUAG.

Bergen tingrett
Tingretten behandler tvistesak mellom Veidekke AS og Samferdselsdepartementet om vederlagsjustering for innført flypassasjeravgift (21.desember 2020) Saksnummer 20-037732TVI-BERG/1.

Borgarting lagmannsrett
Lagmannsretten behandler anke over dom i sak om gyldigheten av vedtak fra Skatteetaten om gevinstbeskatning ved tomtesalg. (22.desember 2020) Saksnummer 20-084619ASD-BORG/02.

Drammen tingrett
En mann er blant annet tiltalt for oppbevaring av narkotika. Overtredelsen er grov fordi det særlig legges vekt på hva slags stoff det gjelder og mengden. Mannen er også tiltalt for å hatt skytevåpen på offentlig sted i tillegg til vold mot en person i utsatt yrkesgruppe. (helsepersonell) I tillegg er han tiltalt for i 10 tilfeller å ha mottatt penger for antibac han ikke hadde til hensikt å levere. (21-22. desember) Saksnummer 20-160525MED-DRAM.

Follo tingrett
En kvinne er tiltalt i straffesak etter brann og eksplosjonsvernloven (22.desember) Saksnummer 20-146909MED-FOLL.

Gjøvik tingrett
En ung mann er tiltalt for grov kroppskrenkelse. Kroppskrenkelsen er grov fordi det særlig legges vekt på at den har skjedd uten foranledning og har karakter av overfall, er begått mot en forsvarsløs person, og har karakter av mishandling. (21.desember) Saksnummer 20-169316MED-GJOV.

Gulating lagmannsrett
Det behandles en 1. instans sak i lagmannsretten i anke over Trygderettens kjennelse. (21.desember) Saksnummer 20-065686FØR-GULA/AVD2.

Haugaland tingrett
En mann er tiltalt for ulovlig bevæpning på offentlig sted. Saken har e strafferamme på over 6 år. (21-23.desember) Saksnummer 20-152390MED-HAUG/.

Hedmarken tingrett
En kvinne er tiltalt for uaktsomt å ha voldt betydelig skade på en annens kropp eller helse ved en påkjørsel med bil. (22.desember) Saksnummer 20-127821MED-HEDM.

Nedre Romerike tingrett
En mann er tiltalt for ran. Tiltalen går ut på at han har dratt en annen person ut av bilen han satt i, brukt vold, og truet ham til å gi fra seg mobiltelefon og bankkort. (21.desember) Saksnummer 20-069740MED-NERO.

Oslo tingrett
Oslo tingrett skal behandle tilståelsessak mot Petter Northug. (21.desember) Saksnummer 20-181966ENE-OTIR.

Trondenes tingrett
En mann er tiltalt for bedrageri mot NAV. Tiltalen går ut på at han med forsett skal ha fylt ut meldekortene uriktig, og dermed mottatt over 100 000 kr uberettiget i dagpenger. (21.desember) Saksnummer 20-136006MED-TRES.

 

 

Til toppen