Dette skjer i domstolene: Uke 6

Elsparkesykkel er temaet i en av sakene fra Oslo tingrett denne uka. Her fra en av Polities kontroller av elsparkesykler i Oslo i høst. Foto: Foto: Politiet / NTB

Dette er noen av sakene i noen av landets domstoler denne uka. Du kan selv se liste over alle saker i de forskjellige domstolene på denne siden. Høyesterett legger også ut informasjon om sine kommende saker her.

Alta tingrett
En mann er tiltalt for grov kroppsskade, da han skal ha voldtatt og knivstukket en kvinne. (10-12 februar, saksnummer 20-125819MED-ALTA)

Bergen tingrett
En mann er tiltalt for grov narkotikaovertredelse. Overtredelsen er grov fordi det særlig legges vekt på hva slags stoff den gjelder og mengden, (9 februar, saksnummer 20-120290MED-BERG/1

Borgarting lagmannsrett
Lagmannsretten behandler bevisanke i en grov voldtektssak. Den tiltalte skal ha voldtatt og mishandlet sin tidligere samboer i over en periode periode på 10 måneder. (2-11 februar, Saksnummer 20-156802AST-BORG/02)

Drammen tingrett
En mann er tiltalt for å ha vært i besittelse av videoer og bilder som viser overgrep mot barn.(10-11 februar, Saksnummer 20-162342MED-DRAM)

Fredrikstad tingrett
En mann og en kvinne er tiltalt for å ha mishandlet sine barn. De tiltalte skal ha utøvet vold og trusler mot barna over en lengre periode, og mishandlingen regnes derfor som grov. (2-12 februar, Saksnummer 20-149740MED-FRED)

Nedre Romerike tingrett
En kvinne er tiltalt for skadeverk etter å ha forsøkt å tenne på et hus. Hun er også tiltalt for trusler på samme tidspunkt som hun skal ha startet brannen. (9 februar, Saksnummer 20-170729MED-NERO)

Nord Troms tingrett
Tingretten behandler en tvistesak mellom to reinbeitedistrikt om rett til beiteområder. 9-12 februar, saksnummer 19-160817TVI-NHER

Oslo tingrett
En mann er tiltalt for å ha kjørt på en kvinne i et fotgjengerfelt med el-sparkesykkel, og for at el-sparkesykkelen skulle vært registrert som motorvogn på grunn av hastigheten. ( 8- 9 februar, saksnummer 20-161298MED-OTIR )

Tvistesak: En kvinne krever at Utlendingnemdas avslag på hennes oppholdstillatelse kjennes ugyldig. UNE avslo søknaden fordi de mente at ekteskapet hennes er pro forma, og at hun ikke kunne fremlegge gyldig pass. (11-12 februar, 20-164331TVI-OTIR)

Sogn og fjordane tingrett
Tingretten behandler en tvistesak om mellom en rekke fiskeoppdrett på vestlandet og Staten v/Nærings og fiskeridepartementet. Fiskeoppdretterne mener at vedtaket om at de må redusere sin matproduksjon med 6 % er ugyldig.  (8 – 19 februar, saksnummer 20-109859TVI-SOFT)

Sør-Trøndelag tingrett
En mann er tiltalt for drap. Saken går over fem dager, og har en strafferamme på over 6 pr.
8-12 februar, Saksnummer 20-143868MED-STOR

Øvre Romerike tingrett
En mann er tiltalt for å ha krenket privatlivets fred etter at han skal ha delt et nakenbilde av sin tidligere kjæreste på appen Vsco. (9 februar, Saksnummer 20-099232MED-OVRO)

 

 

 

 

Til toppen