Dette skjer i domstolene: Uke 7

Moss tingrett
Moss tingrett Foto: Domstoladministrasjonen

Dette er noen av sakene i noen av landets domstoler denne uka. Du kan selv se liste over alle saker i de forskjellige domstolene på denne siden. Høyesterett legger også ut informasjon om sine kommende saker her.

Asker og Bærum tingrett
En mann er tiltalt for fire brudd på veitrafikkloven. Den første for ikke og å være tilstrekkelig hensynsfull og aktsom slik at mannen kjørte utfor veien og påførte seg selv personskade og sykkelen materiell skade. Den andre tiltalen er for å ha kjørt motorsykkel opp mot 220 km i timen i 80-sone, og den tredje for å ha kjørt uten gyldig førerkort og til slutt for ikke å ha stoppet for politiet. (18. februar) Saksnummer 21-015473MED-AHER/1

Aust-Agder tingrett
En kvinne er tiltalt for grovt bedrageri fra NAV. Ved å hevde via meldekort til NAV å ha arbeidet langt færre timer enn det som var reelt mottok tiltalte over 180.000 kroner urettmessig i arbeidsavklaringspenger. (17. februar) Saksnummer 20-149176MED-AUTE

Bergen tingrett
Tingretten behandler tvistesak. Sakstema er overprøving av vedtak om tilbakekalling av en autorisasjon som psykolog. (15.-17. februar) Saksnummer 20-072215TVI-BERG/2)

Borgarting lagmannsrett
Lagmannsretten behandler ankesak over dom i sak om pasientskade etter en pandemrixvaksine (16.-19. februar) Saksnummer 19-137005ASD-BORG/03

Drammen tingrett
En mann er tiltalt for grovt bedrageri. Ved hjelp av et pass og en falsk fullmakt forledet han ansatte i post og bank til å utbetale seg 185.000 kroner fra passeiers konto.

Eidsivating lagmannsrett
Lagmannsretten behandler sak om forlenget tvungent psykisk helsevern. Tiltalte truet i 2010 en ansatt ved et NAV-kontor på Østlandet med øks. (16. februar) Saksnummer 20-178195AST-ELAG/

Gjøvik tingrett
En mann er tiltalt for å ha dyrket frem 649 cannabisplanter, som i tørket tilstand utgjorde ca. 16,1 kilo plantemateriale. Mannen er også tiltalt for ulovlig å ha koblet seg på strømnettet og tappet strøm fra leverandøren under produksjonen av plantene. (19. februar) Saksnummer 20-184025MED-GJOV

Hammerfest tingrett
En kvinne er tiltalt for grovt bedrageri. I en periode på to år benyttet tiltalte et bankkort som ikke tilhørte henne. Tiltalte tok ut beløp fra diverse minibanker, til sammen nærmere 400.000 kroner urettmessig fra eier av bankkortet. Store deler av beløpet satte tiltalte inn på sin egen konto. (15.-17. februar) Saksnummer 20-048868MED-HAFE

Hålogaland lagmannsrett
Anke over dom i sak om erstatning etter forurensing. St1 Norge tapte en sak i tingretten mot AS Pellerin der de ble dømt til å betale 8 millioner kroner i erstatning. (16.-19. februar) Saksnummer 20-171678ASD-HALO

Inntrøndelag tingrett
Mann i 60-årene er ilagt forelegg for brudd på Naturmangfoldloven idet han oppførte flere byggverk i nasjonalpark. Ett av byggverkene ble ført opp til boligformål og hadde tross mulighet for demontering et permanent preg egnet til vesentlig å påvirke landskapets art eller karakter (18. februar) Saksnummer 21-004211MED

Moss tingrett
En mann er tiltalt for grovt underslag. I egenskap av å være verge for en nærstående slektning, borttok han over en halv million kroner fra fornærmedes bankkonto over en periode på fire år. (18. februar) Saksnummer 20-159939MED-MOSS

Norges Høyesterett
Norges Høyesterett har forberedende møte i en anke over dom: Sakstema er strafferett og straffeutmåling for ulovlig opphold i Norge. (15. februar) Saksnummer 20-182431STR-HRET

Oslo tingrett
I en tidligere utsatt straffesak er en kvinne i 60-årene tiltalt for hatefulle ytringer mot flere ungdommer i en t-banevogn. (15. februar) 20-150694MED-OTIR

Fire menn er tiltalt for oppbevaring av 35 kilo amfetamin og 5 kilo hasj. (15.-19. februar) Saksnummer: 20-123095MED-OTIR

Norefjell ski & spa saksøker forsikringsselskapet Codan og krever 3 millioner kroner. De mener de har krav på å få dekket tapte inntekter som følge av at en eller flere personer ikke kan benytte hotellet grunnet epidemisk utbrudd. (15.-19. februar) Saksnummer: 20-090215TVI-OTIR

Salten tingrett
En mann er tiltalt for brudd på dyrevelferdsloven. I følge tiltalen skal mannen ved to anledninger ha kastet til sammen tre kattunger ned fra balkongen i femte etasje (16. februar) Saksnummer 20-164018MED-SALT/

Til toppen