Dette skjer i domstolene: Uke 8

Bergen tingrett Foto: Marit Hommedal / NTB

Dette er noen av sakene i noen av landets domstoler denne uka. Du kan selv se liste over alle saker i de forskjellige domstolene på denne siden. Høyesterett legger også ut informasjon om sine kommende saker her.

Alta tingrett
En kvinne er tiltalt for å ha kommet med diskriminerende eller hatefulle ytringer til en butikkansatt på jobb. (25. februar) Saksnummer 20-111453MED-ALTA

Aust-Agder tingrett
To dager er satt av til tvistesak om rett til parkeringsplass (23.–24. februar) Saksnummer 20-159222TVI-AUAG

Bergen tingrett
En mann er tiltalt for seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år. Den siktede plukket ifølge tiltalen opp de fornærmede med bil. De fornærmede ble skjenket alkohol før overgrepene. (22.–25. februar) Saksnummer 21-004805MED-BERG/6

Drammen tingrett
En mann er tiltalt for ved flere anledninger å ha forledet ansatte i post i butikk, ved hjelp av et stjålet pass og en falsk fullmakt, til å utbetale til sammen 185.000 fra passinnehavers konto. (23. februar) Saksnummer 20-168703MED-DRAM

Gjøvik tingrett
Tingretten behandler en tvistesak om krav om erstatning og oppreisning for uaktsomme handlinger og unnlatelseshandlinger fra barneverntjenesten i Gjøvik kommune. (23.–26. februar) Saksnummer 20-078639TVI-GJOV

Halden tingrett
En mann er tiltalt for oppbevaring av nærmere 200 gram amfetamin og narkotiske tabletter. Overtredelsen anses som grov fordi det legges vekt på mengden. I tillegg er mannen tiltalt for brudd på Våpenlovens § 33 for å ha eid og/eller oppbevart elektrosjokkvåpen, pepperspray, springkniver, batangakniver, stiletter, slåsshansker, batonger, karatepinner, kastestjerner og  blåserør. (25. februar) Saksnummer 20-154050MED-HALD

Hallingdal tingrett
En kvinne er tiltalt for innbrudd i en turistbedrift og for bilkjøring med 1,51 i promille.
(23. februar) Saksnummer 21-009424MED-HALL

Hedmarken tingrett
Tingretten behandler en begjæring om dødsformodningskjennelse (Dødsformodningskjennelse er en rettslig avgjørelse som erklærer en forsvunnet person for å være død). (24. februar) Saksnummer 21-006328SKI-HEDM

Hålogaland lagmannsrett
Lagmannsretten behandler anke over bevis i drapssak (22. februar–1. mars) Saksnummer 20-167074AST-HALO

Kongsberg og Eiker tingrett
En mann er tiltalt for tre tilfeller av grovt heleri. Mannen stilte ifølge tiltalen bankkontoene til to firma til disposisjon for flere næringsdrivende, hvor over 1,3 millioner kroner ble overført. Tiltalen mener siktede forstod at overføringene ble gjort i den hensikt at den eller de næringsdrivende skulle oppnå skatte- og avgiftsmessige fordeler. (25.–26. febuar) Saksnummer 20-158484MED-KOEI/02

Oslo tingrett
To menn på 19 år og en mann på 23 år er tiltalt for drapsforsøk. Ifølge tiltalen skjøt de mot føreren av en bil. (22.–26. februar) Saksnummer: 20-139514MED-OTIR

En mann i slutten av 30-årene er tiltalt for voldtekt av tre kvinner i 2014, 2016 og 2018. (22. februar–5. mars) Saksnummer: 20-171741MED-OTIR

Senja tingrett
Tingretten behandler en tvistesak om eiendomsgrenser og fiske i Målselv (23.–24.februar) Saksnummer 20-105115TVI-SENJ

Valdres tingrett
Tingretten har satt av tre dager til hovedforhandling. Sakstype er alminnelig skjønn og sakstema er innløsning av festetomter. (23.–25.februar) Saksnummer 20-157491SKJ-VALD

Til toppen