Dette skjer i domstolene: Uke 9

Dette er noen av sakene i noen av landets domstoler denne uka. Du kan selv se liste over alle saker i de forskjellige domstolene på denne siden. Høyesterett legger også ut informasjon om sine kommende saker her.

Alta tingrett
En mann er tiltalt for to tilfeller av brudd på Dyrevelferdsloven. I følge tiltalen har mannen ved et tilfelle grovt uaktsomt utøvet vold mot en katt, og ved et annet tilfelle for å ha avlivet dyr og håndtert dyr i forbindelse med avliving på en ikke dyrevelferdsmessig forsvarlig måte.  (4.februar) Saksnummer 21-012131MED-ALTA

Asker og Bærum tingrett
En kvinne står tiltalt for forsikringsbedrageri. I følge tiltalen ba den tiltalte om dekning av tannskader og operasjon på kr 25.000, etter at nærstående familiemedlem angivelig var utsatt for en sykkelulykke i utlandet Hun ba videre om å få dekket reiseutgifter fra utlandet til Norge og fortiet at familiemedlemmet ikke hadde vært utsatt for noen ulykke eller hadde noen tannskade. (1.mars) Saksnummer 21-009587MED-AHER/1

Bergen tingrett
Tingretten behandler en tvistesak i arbeidsrett som omhandler endringsoppsigelse i arbeidsforhold, krav om ugyldighet og erstatning (1-2.februar) Saksnummer 20-113726TVI-BERG/2

Drammen tingrett
En mann er tiltalt for oppbevaring av nærmere hundre gram amfetamin som han skjulte på kroppen. Overtredelsen anses grov fordi det særlig legges vekt på hva slags stoff den gjelder og mengden. Saken har en strafferamme på over 6 år. (5.mars) Saksnummer 21-026999MED-DRAM

Fredrikstad tingrett
Tingretten behandler en straffesak der en mann og en kvinne er tiltalt for grov mishandling av fire nærstående familiemedlemmer. Mishandlingen anses som grov særlig fordi det legges vekt på at den har vart over lang tid. (2-12. mars) Saksnummer 20-149740MED-FRED

Frostating lagmannsrett
Frostating lagmannsrett gjennomfører ankeforhandling i sak som omhandler krav om tilbakebetaling av lønnstrekk. (3.mars) Saksnummer 20-073757ASD-FROS

Halden tingrett
Tre menn er tiltalt for ran. Ifølge tiltalen slo og sparket de fornærmede gjentatte ganger mot hodet og kroppen, for deretter å forsøke å overføre kr 1000,- via VIPPS fra fornærmedes telefon. De lyktes ikke i sitt forsøk, til dels fordi fornærmede nektet å godkjenne overføringen med fingeravtrykk, dels fordi et vitne kom til stedet og avbrøt handlingen ved å rope navnet til en av de tiltalte. (4-5.mars) Saksnummer 21-014876MED-HALD

Hammerfest tingrett
En mann er tiltalt etter straffelovens §271 jf §721 for flere tilfeller av grov kroppsskade mot en annen. Kroppskrenkelsen anses som grov. Det tas forbehold om å legge ned påstand om erstatning og/eller oppreisning til fornærmede. (1-3.mars) Saksnummer 20-133127MED-HAFE

Hedmarken tingrett
En kvinne er tiltalt for to tilfeller av vold mot offentlig tjenestemann. Ved det ene tilfellet, ifølge tiltalen forsøkte kvinnen å skade en lege med en metallgjenstand. Kvinnen lyktes ikke da en sykepleier grep inn og forhindret angrepet. (4.mars) Saksnummer 20-176099MED-HEDM

Kongsberg tingrett
En kvinne er tiltalt for oppbevaring av en stor mengder amfetamin, nærmere 600 ecstacytabletter, og nærmere 1500 andre tabletter med narkotisk innhold. I tillegg er kvinnen tiltalt for ulovlig oppbevaring av to haglegevær og 135 patroner uten å ha tillatelse til dette. En siste tiltale går på bilkjøring under amfetaminrus (5.mars) Saksnummer 21-005027MED-KOEI/02

Nedre Romerike tingrett
Tingretten behandler tvistesak mot Nasjonalt Klageorgan For Helsetjenesten i sak om krav om erstatning etter pasientskade – fastsettelsessøksmål. (1-2.mars) Saksnummer 19-154280TVI-NERO

Nord-Troms tingrett
Em mann er tiltalt for flere grove brudd på Regnskapsloven og Straffeloven. I følge en del av tiltalen tok mannen på seg mellom regnskapsoppdrag for minst 35 bedrifter årlig mellom 2013 og 2019 uten at han eller virksomhetene han var knyttet til hadde autorisasjon som regnskapsfører. (2-26.mars) Saksnummer 20-169442MED-NHER

Oslo tingrett
En kvinne er tiltalt for terrordeltakelse. (1 – 26. mars) Saksnummer: 20-066298MED-OTIR

En kvinne er tiltalt for grovt bedrageri. Som daglig leder og styreleder av Det Norske Kartselskapet skal hun ifølge tiltalen ha svindlet en rekke selskaper for 62 millioner kroner. (2. mars – 16. april) Saksnummer: 20-143081MED-OTIR

Tingretten behandler tvistesak mellom Reisendes kulturmønstring og Staten v/Kulturdepartementet.Saken gjelder økonomisk erstatning for kostnader i forbindelse med at Stiftelsestilsynet fattet vedtak om å avsette tre styremedlemmer i Stiftelsen romanifolkets/taternes kulturfond. (5.mars) 20-061704TVI-OTIR

Sogn og Fjordane tingrett
Tingretten holder forberedende rettsmøte i sak der to menn er tiltalt for grovt bedrageri mot Husbanken. I følge tiltalen ga de på vegne av et firma uriktige opplysninger om pådratte kostnader i ni låne og tilskuddssøknader til Husbanken. Husbanken utbetalte på grunnlag av opplysningene lån og tilskudd på over 40 millioner kroner. (4.mars) Saksnummer 20-174733MED-SOFT/

Stavanger tingrett
En mann er tiltalt for forsøk på innføring av narkotika. I følge tiltalen forsøkte han å medvirke til innførsel og distribusjon av ca. 1 kilo metamfetamin. Hans medvirkning besto i å stå som adressat og mottaker av pakken med narkotika som ble sendt fra Mexico, via USA og videre til Norge. Pakken ble stoppet av amerikansk tollvesen og narkotikaen ble beslaglagt uten tiltaltes viten. Pakken ble deretter sendt videre til Norge hvor tiltalte ble pågrepet av politiet kort etter at han mottok den. (3.mars) Saksnummer 20-177379MED-STAV

Sør-Trøndelag tingrett.
En mann er tiltalt etter straffelovens § 168 som omhandler besøksforbud. Mannen skal ifølge tiltalen ha krenket besøksforbudet han var ilagt 24 ganger mellom 8.desember 2020 og 8.februar 2021 (1.mars) Saksnummer 21-025634MED-STOR

Øst-Finnmark tingrett.
En mann er tiltalt for to tilfeller av grov kroppsskade. I begge tilfellene og ved to anledninger ble to fornærmede slått med flasker i hodet. I det ene tilfellet oppsto det svært alvorlige skader hos fornærmede. (3-5.mars) Saksnummer 20-073665MED-OSFI

 

 

 

Til toppen