Dette skjer i tingretten: uke 40

Tarjei Ræder Breivoll er tingrettsdommer i Salten tingrett, som denne uka har to omtalte saker. Foto: Foto: Odin Jæger/ VG/ NTB

Her er noen av sakene i noen av landets tingretter denne uka. Du kan selv følge med på hva som skjer i din lokale tingrett på denne siden.

I Norge er det 60 tingretter som til enhver tid behandler en rekke straffesaker og sivilsaker. I underkant av 80.000 saker ble behandlet i tingrettene i 2019. Noen av sakene hører du kanskje om gjennom media, men det er langt mer som foregår i norske domstoler enn det som du ser i nyhetene. 

Les ogsåSlik kan du følge med på en sak i domstolene

Her er noen av sakene som går mellom 28. september - 2. oktober. 

Asker og Bærum tingrett (20 saker)

En mann står tiltalt for blant annet å ha kjørt bil i beruset tilstand. Blodprøve tatt samme dag viste en promille på 2,47. Tiltalte hadde heller ikke gyldig førerkort. (30.september, 
saksnummer 20-081652MED-AHER/1)

Fredrikstad tingrett (24 saker)

En mann i førtiårene er tiltalt for å ha mishandlet sin samboer eller ektefelle. Mishandlingen anses som grov særlig fordi det legges vekt på at den har vart over lang tid. (28 september- 2. oktober, saksnummer 20-078432MED-FRED)

En ung mann er tiltalt for å ha delt videoer som seksualiserer barn via en meldingsapp. (2.oktober, saksnummer 20-098852MED-FRED)

Inntrøndelag tingrett (17 saker)

En mann i tjueårene er tiltalt for ulovlig oppbevaring av narkotika. Tiltalen går ut på transport av 1,3 kilo amfetamin. (30.september, saksnummer 20-076918MED-INTR)

Nedre Romerike tingrett (36 saker)

En mann i sekstiårene står tiltalt for grovt bedrageri mot NAV. Tiltalen går ut på urettmessig, og med forsett å skaffe seg en uberettiget vinning ved uriktig utfylling av meldekort. Opplysningene på meldekortene dannet grunnlag for automatisk beregning, og urettmessig utbetaling på over 650 000 kroner i arbeidsavklaringspenger. (1.oktober, saksnummer 20-082792MED-NERO)

En mann i tjueårene er tiltalt for blant annet vold eller trusler mot en offentlig tjenestemann under en fotballkamp. Tiltalte fyrte i tillegg opp bluss på tribunen blant supportene, slik at det ble røykutvikling. (2.oktober, saksnummer 20-112578MED-NERO)

Nedre Telemark tingrett (35 saker)

Saken gjelder ulovlig trefelling på annen manns eiendom (29-30.september,
saksnummer 19-193140TVI-NETE)

Nord-Troms tingrett (40 saker)

En kvinne i tjueårene står tiltalt for overtredelse av straffelovens §355 for å forårsaket brann, som kunne medføre tap av menneskeliv. Saken har en strafferamme på over seks år (29.septmber – 1.oktober, saksnummer 20-105966MED-NHER)

En mann i trettiårene står tiltalt for å hatt seksuell omgang med fosterbarn som står under hans omsorg, myndighet eller oppsikt. (30.september, saksnummer 20-115732MED-NHER)

Oslo tingrett  (139 saker)

En mann i tjueårene har foreløpig ikke vedtatt et forelegg på 20 000 kroner for å bryte isolasjonen mens han var smittet av Covid-19. ( 2. oktober, sal 207, saksnummer: 20-111424MED-OTIR )

Fire unge menn er tiltalt for drapsforsøk mot en mann. Ifølge tiltalen skjøt de flere skudd mot bilen som fornærmede kjørte. ( 28. september – 2. oktober, sal 828, saksnummer: 20-098500MED-OTIR )

Rana tingrett (11 saker)

En mann er tiltalt etter straffelovens § 274 for å skadet en annens kropp eller helse med særlig farlig redskap. (29-30.september, saksnummer 20-083477MED-RANA/)

Salten tingrett (6 saker)

En kvinne i tjueårene er tiltalt for grov kroppsskade med kniv. Saken har strafferamme over seks år (29.september, saksnummer 20-108571MED-SALT/)

En mann er tiltalt for voldtekt til samleie av barn under 14 år. Saken har en strafferamme på over seks år. (1-2.oktober, saksnummer 20-072659MED-SALT/)

Senja tingrett (5 saker)

En mann er tiltalt for å ha forsøkt i ord eller handling å ha utvist seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd i nærvær av eller overfor barn under 16 år via Instagram. (29.september, saksnummer 20-084273MED-SENJ)

Sogn og Fjordane tingrett (18 saker)

En mann i sekstiårene er tiltalt for overtredelse av Dyrevelferdsloven ved å ha avlivet og håndtert dyr på en ikke dyrevelferdsmessig forsvarlig måte. Overtredelsen anses som grov på grunn av graden av utvist skyld og overtredelsens omfang og ettervirkning. (2.oktober, saksnummer 20-035401MED-SOFT)

Sør-Trøndelag tingrett (50 saker)

En ung mann tiltalt for voldtekt til samleie av barn under 14 år. (29-30.september, saksnummer 20-104889MED-STOR)

Vesterålen tingrett (7 saker)

En mann er tiltalt for grov kroppskrenkelse med døden til følge. (29 september-5.oktober, saksnummer 20-069786MED-VTRA)

Vestfold tingrett (67 saker)

En mann er under tiltale for å ha hatt seksuell handling med barn under 14 år. Voldtektene anses som grove fordi det legges vekt på de fornærmedes alder og det har skjedd gjentatte overgrep. (29.september – 1 oktober, saksnummer 20-077909MED-VEFO/TO)

Til toppen