Dette skjer i tingretten: Uke 41

Bergen tinghus.
Bergen tinghus. Foto: Marit Hommedal / NTB

Her er noen av sakene i noen av landets tingretter denne uka. Du kan selv følge med på hva som skjer i din lokale tingrett på denne siden.

I Norge er det 60 tingretter som til enhver tid behandler en rekke straffesaker og sivilsaker. I underkant av 80.000 saker ble behandlet i tingrettene i 2019. Noen av sakene hører du kanskje om gjennom media, men det er langt mer som foregår i norske domstoler enn det som du ser i nyhetene. 

Les ogsåSlik kan du følge med på en sak i domstolene

Her er noen av sakene som går mellom 5- 9. oktober. 

Asker og Bærum tingrett (57 saker)

En mann er tiltalt for å ha kjørt bil påvirket av alkohol, og med sitt 2 år gamle barn i baksetet uten bilsete som var tilpasset barnets alder. (7.oktober) Saksnummer 20-116341MED-AHER/1

Aust-Telemark tingrett (1 sak)

En mann er tiltalt for å ha kjørt i 130 km i timen i 50-sone gjennom Bø sentrum (9.oktober) Saksnummer 20-108267MED-AUTE

Bergen tingrett (29 saker)

To kvinner står tiltalt etter Straffeloven § 322, jf. § 321, jf. strl (2005) § 15 for ved nærmere 10 tilfeller å  ha stjålet nærmere 50 00 kroner ved å distrahere ofrene ved deres uttak i minibank. Tyveriet anses som grovt fordi det særlig legges vekt på at det gjaldt en betydelig verdi, det hadde et profesjonelt preg, eller det av andre grunner var av en særlig farlig eller samfunnsskadelig art.(7-9 oktober) Saksnummer 20-096105MED-BERG/6

Halden tingrett (12 saker)

En mann står tiltalt for ved to anledninger å ha forsøkt å smugle inn henholdsvis 50 000 og 29 500 sigaretter ulovlig til Norge via Sverige (8.oktober) Saksnummer 20-093353MED-HALD

To menn er tiltalt for å innføre nærmere 200 000 tabletter inneholdende det narkotiske stoffet Klonazepam fra Sverige til Norge. (6-7 oktober) Saksnummer 20-089646MED-HALD

Hedmarken tingrett (12 saker)

En mann er tiltalt for over en 2-års periode i ord eller handling å ha utvist seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd overfor barn under 16 år på Messenger og Snapchat.
(5.oktober) Saksnummer 20-079391MED-HEDM

Heggen og Frøland tingrett (19 saker)

En mann er tiltalt i sak med strafferamme over 6 år for voldtekt av barn under 14 år. (6-7.oktober) Saksnummer 20-055253MED-HEGG

Inntrøndelag tingrett (20 saker)

En mann tiltalt for oppbevaring av 1,3 kg amfetamin og trusler mot offentlig tjenestemenn. (06. oktober. Saksnummer 20-108104MED).

Tingretten behandler et sivilt krav i forbindelse med at en kvinne er dømt for bl.a. å ha forledet flere ulike kredittforetak til å gi henne lån ved at hun i forbindelse med kredittsøknad uten samtykke har signert lånedokumenter i navnet til sin ektefelle. (05. oktober. Saksnummer 20-027566MED).

Kongsberg og Eiker tingrett (27 saker)

En kvinne står tiltalt for bruk, salg og oppbevaring av betydelige mengder amfetamin. I tillegg er kvinnen tiltalt for å ha kjørt bil uten gyldig førerkort i ruspåvirket tilstand. Saken har en strafferamme på over seks år. (5. oktober) Saksnummer 20-067385MED-KOEI/02

Moss tingrett (17 saker)

To menn er tiltalt for ulovlig ha ervervet seg og oppbevart over 100 kg hasj. Tiltalen går videre ut på for den ene tiltalte at etter å ha installert teknisk utstyr som var egnet for formålet, forsøkte han å dyrke og drive frem 106 cannabisplanter. Han er også tiltalt for å ha stjålet strøm til formålet fra et strømselskap. (6-9.oktober) Saksnummer 20-066832MED-MOSS

Nedre Romerike tingrett (40 saker)

En mann er tiltalt for seksuell omgang og/eller handling mot to barn under henholdsvis 14 og 16 år. Saken har en strafferamme over 6 år.  (5-7.oktober) Saksnummer 20-104572MED-NERO

Oslo tingrett (211 saker)

BaneNOR er tiltalt for tiltalt for uaktsomt drap og manglende sikring av et togområde på Filipstad i Oslo. ( 7. – 16. oktober, sal 369, saksnummer: 20-094726MED-OTIR )

En butikkmedarbeider er tiltalt for grovt underslag av 800 000 kroner fra en fotobutikk. ( 6. oktober, sal 277, saksnummer: 20-083846MED-OTIR )

Salten tingrett (16 saker)

To menn er tiltalt for å ha hatt seksuell omgang med noen som var bevisstløs eller av andre grunner ute av stand til å motsette seg handlingen. Begge er i tillegg tiltalt å ha hatt seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år. Den ene mannen er også tiltalt for blant annet i ord eller handling å ha truet med straffbar atferd under slike omstendigheter at trusselen var egnet til å fremkalle alvorlig frykt. (6-9.oktober) Saksnummer 20-049682MED-SALT/

 

Til toppen