Dette skjer i tingretten: uke 42

Trondheim tinghus. Foto: Ole Martin Wold/NTB

Her er noen av sakene i noen av landets tingretter denne uka. Du kan selv følge med på hva som skjer i din lokale tingrett på denne siden.

I Norge er det 60 tingretter som til enhver tid behandler en rekke straffesaker og sivilsaker. I underkant av 80.000 saker ble behandlet i tingrettene i 2019. Noen av sakene hører du kanskje om gjennom media, men det er langt mer som foregår i norske domstoler enn det som du ser i nyhetene. 

Aust-Agder tingrett (28 saker)

To menn er tiltalt for å ha drevet jakt uten fellingstillatelse fra kommunen. Et rådyr ble skutt og det ble avfyrt skudd ved offentlig vei. I tillegg er mennene tiltalt for ulovlig oppbevaring av våpen og ammunisjon. (12-13.oktober) Saksnummer 20-100026MED-AUAG

Fredrikstad Tingrett (28 saker)

Tvistesak: Park & Anlegg AS mot Samferdselsdepartementet. Gjelder krav om oppgjør for endringer, forlenget byggetid og produktivitetsforstyrrelser i anleggsprosjektet på riksvei 110 mellom Ørebekk og Simo i Fredrikstad kommune. (14.sept-15 jan. 2021)

Halden tingrett (20 saker)

En mann er tiltalt for grovt å ha innført store mengder dopingmidler fra Sverige til Norge. Det dreier seg om ca. 304 250 mg virkestoff dopingmidler, 63 200 mg reseptpliktige legemidler, 400 IU veksthormoner og 55 000 IUHCG-Gonadotropiner. (16.oktober) Saksnummer 20-113537MED-HALD

Sør-Trøndelag tingrett (61 saker)

En mann er tiltalt for drapet på sin ektefelle i mars 2020. (12-16.oktober) Saksnummer 20-079195MED-STRO

En kvinne er tiltalt for å ved fem anledninger å ha svindlet personer til å gi fra seg/overføre penger ved å oppgi at hun hadde konsertbilletter til salgs. Hun er også tiltalt ved to tilfeller å ha solgt mobiltelefoner uten å ha til hensikt å gi fra seg telefonene. (15-16. oktober) Saksnummer 20-127918MED-STRO

Hammerfest tingrett (7 saker)

En mann er tiltalt for å ha bestilt og fått tilsendt amfetamin pr post. Overtredelsen er grov fordi det særlig legges vekt på mengden. (16.oktober) Saksnummer 20-083013MED-HAFE

Inntrøndelag tingrett (21 saker)

En mann er tiltalt for å hatt seksuell omgang med barn under 14 og 16 år. Overgrepene har skjedd i en periode over flere år. (16.oktober, saksnummer: 20-063023MED-INTR)

Nedre Romerike tingrett (38 saker)

En mann står tiltalt for uaktsomt å forvoldt en annens død. Tiltalen går ut på at han i beruset tilstand har ført en fritidsbåt med passasjerer, og i høy fart foretok en brå sving slik at en av passasjerene falt over bord, ble truffet av propellen og druknet. (14-15.oktober, saksnummer 20-113511MED-NERO)

Nordmøre tingrett (11 saker)

To menn er tiltalt for å ha ervervet og oppbevart store mengder amfetamin. Over en og halv kilo av stoffet ble beslaglagt på et fartøy. (14-15.oktober, saksnummer 20-108530MED-NOMO)

Oslo tingrett (192 saker)

En mann er tiltalt for å ha avfyrt skudd med en pistol utenfor et konsertlokale. Ett av skuddene traff en person i leggen. (12-16. oktober, saksnummer: 20-079013MED-OTIR)

Seks unge gutter er tiltalt for kroppsskade og ran. Ifølge tiltalen skal de ha knivstukket to personer. En av de tiltalte skal også ha utøvd vold mot en person som vitnet mot ham i en straffesak tidligere i år. (13-22. oktober, saksnummer: 20-109223MED-OTIR )

Salten tingrett (20 saker)

En kvinne er tiltalt for vold mot offentlige tjenestemenn ved å bite, spytte og med trusler hindre de i å utføre en tjenestehandling. (13.oktober, saksnummer 20-103985MED-SALT)

Øvre Romerike tingrett (30 saker)

En mann er tiltalt for grovt bedrageri ved urettmessig å ha ervervet seg arbeidsavklaringspenger  ved å fylle ut meldekort hvor han opplyste om 0 arbeidede timer, til tross for at han arbeidet til sammen over 1000 timer for arbeidsgiver og mottok dermed  over 200 000 urettmessig fra NAV (16.oktober, saksnummer 20-131148MED-OVRO)

Til toppen