Digitale ankeforhandlinger i Høyesterett

Slik ser et videomøte ut i Høyesterett. Skjermbildet er fra ankeforhandlingen i klimasøksmålet.
Slik ser et videomøte ut i Høyesterett. Skjermbildet er fra ankeforhandlingen i klimasøksmålet. Foto: Høyesterett

Publikum har under hele koronapandemien kunnet følge ankeforhandlingene i Høyesterett i videomøteløsningen til domstolene. Mange ankeforhandlinger har blitt gjennomført fullt ut digitalt.

I ankeforhandlingene som har blitt gjennomført i Høyesteretts Hus, har videomøteløsningen blitt brukt for å utvide tilgangen for publikum på grunn av avstandskravene i salene. En digital ankeforhandling gjennomføres på samme måte som om den skulle foregått i Høyesteretts Hus. Forskjellen er bare at dommerne og prosessfullmektigene ikke er samlet i rettssalen. De sitter hver for seg og deltar gjennom videomøte. Dette gjelder også hvis siktede i en straffesak følger ankeforhandlingen, eller hvis det er oppnevnt sakkyndig.

Ankeforhandlingen i klimasøksmålet, som gikk for Høyesterett i plenum fra 4. til 12. november, ble gjennomført fullt ut digitalt. Siden interessen fra publikum og presse var spesielt stor, ble det i den saken lagt til rette for at pressen kunne strømme fra den digitale ankeforhandlingen. Saken ble strømmet både av NRK, Rett24, Teknisk Ukeblad og på Greenpeace’ Facebook-side.

– Under behandlingen av klimasøksmålet deltok både dommerne og prosessfullmektigene fra hver sine lokaler i Høyesteretts Hus. Bakgrunnen for dette var at det i en sak med så mange aktører var viktig å kunne gi god brukerstøtte dersom det skulle oppstå problemer. Men i andre saker har advokatene normalt prosedert fra sine kontorer, og det har variert blant annet ut fra smitteverntiltakene om dommerne har deltatt fra Høyesteretts Hus eller annet sted, forteller direktør Bente J. Kraugerud.

Direktør Bente Kraugerud
Direktør Bente J. Kraugerud. Foto: Sturlason

Hvordan foregår en digital ankeforhandling?

Rent praktisk foregår det slik at de dommerne som skal delta logger seg på videomøtet først. Når alle er til stede åpner protokollsekretæren møterommet slik at advokater, parter, presse og annet publikum slipper inn. Rettens leder foretar opprop av dommerne og prosessfullmektigene, og går gjennom ordensregler for møtet som for eksempel å dempe mikrofonen. Deretter går ankeforhandlingen i gang som vanlig.

– Selv om digitale ankeforhandlinger gjennomføres som vanlige ankeforhandlinger, innebærer det nytt teknisk utstyr og nye praktiske rutiner som er tilpasset situasjonen at ikke alle er samlet i rettssalen. Dette er imidlertid endringer som både dommere og det administrative og juridiske støtteapparatet har tatt på strak arm, og som hele organisasjonen gikk i gang med å forberede da det i mars ble klart at det for en periode ikke kunnes holdes ankeforhandlinger i Høyesteretts Hus. Alternativene da var fjernmøte eller skriftlig behandling, så snart nødvendige lovhjemler var på plass, forteller Kraugerud.

Gode IKT-ressurser og god informasjon har vært viktig for gjennomføringen.

– IKT-ressursene som vi har her i Høyesterett, og en tett kontakt med Domstoladministrasjonen, som leverer de tekniske løsningene, har selvfølgelig vært helt avgjørende for at vi har kunnet løse de problemene som har oppstått og avvikle de digitale ankeforhandlingene på en gode måte. Digitale ankeforhandlinger krever også annen og mer tilrettelegging fra andre deler av organisasjonen, blant annet knyttet til informasjonsarbeid, sier Kraugerud.

Høyesterettsdommer Bergljot Webster forteller at det også har vært utfordringer ved overgangen til digitale ankeforhandlinger. I påsken ble det gjennomført oppgradering av nettverket i Høyesteretts Hus.

– De største utfordringene har vært av teknisk art. Dårlige linjer, heng, dårlig bilde og dårlig lyd. Nå syns jeg vi har fått det på stell og at det er lite problemer, sier Webster.

Foretrekker fysiske forhandlinger

Hvordan blir dialogen mellom dommerne og aktørene i et videomøte?

Høyesterettsdommer Bergljot Webster
Høyesterettsdommer Bergljot Webster. Foto: Sturlason.

– Når det gjelder advokatenes formidling av saken, så skiller det seg ikke vesentlig fra om vi sitter i rettsalen. Litt mer distanse er det jo, og hvis teknikken ikke fungerer blir det problematisk. Men i det store og hele har det fungert bra. Mitt inntrykk er at dommerne er klart mer fornøyd med fjernmøter enn skriftlig behandling. Samtidig tror jeg de fleste foretrekker ordinære fysiske forhandlinger, når smittesituasjonen tillater det. Den største forskjellen er at dialogen på dommerrommet blir borte med de digitale rettsmøtene, forteller Webster.

Også advokatene foretrekker digital ankeforhandling fremfor skriftlig behandling av saken.

– Vi stiller de spørsmålene vi ønsker. Jeg har hørt at noen advokater syns det er vanskelig å følge med på dommernes oppslag, og at det blir enda «lenger over skranken» i de digitale rettsmøtene. Men også fra advokathold oppfatter jeg at de foretrekker digitalt rettsmøte fremfor skriftlig behandling, sier Webster.

Vil du følge med på en ankeforhandling i Høyesterett?

De digitale ankeforhandlingene er åpne for publikum og presse på samme måte som ankeforhandlinger i Høyesteretts Hus. På nettsidene til Høyesterett ligger det et nettskjema i tilknytning til den enkelte saken. Der kan publikum og presse be om påloggingsinformasjon til videomøtet. Publikum kan også kontakte Høyesterett på vanlig måte. 

Til toppen