Digitale rettsmøter ble løsningen på stengte rettslokaler

Da Norge stengte ned 12. mars ble også rettslokalene stengt. Da måtte domstolene finne andre løsninger å gjennomføre rettsmøter på. I Sør-Trøndelag tingrett og Fosen tingrett bestemte de seg med én gang for at de måtte prøve å få til en tilnærmet normal drift til tross for nedstengte rettslokaler.

Foto: Camilla Moe Rødven

- Vi begynte nesten umiddelbart med gjennomføring av digitale rettsmøter. Vi sendte utstyr hjem til de ansatte slik at de kunne gjennomføre saksbehandling og rettsmøter hjemmefra, sier Bente Elverum, administrasjonssjef ved Sør-Trøndelag tingrett og Fosen tingrett.

Cirka 80 prosent av de planlagte rettsmøtene ble gjennom ført i de to tingrettene da koronakrisen var på sitt verste.

- Vi har jobbet papirløst en stund, og det gjorde at det var mulig å gjennomføre alle saker digitalt. De ansatte var allerede vant til å jobbe digitalt, så det nye ble å gjennomføre rettsmøter via virtuelle møterom, forteller Elverum.

Domstolene har også gjennomført noen få rettsmøter der aktørene har vært fysisk til stede i tinghuset.

- Vi har gjennomført noen fysiske rettsmøter. Vi har vært opptatt av å få gjennomført saker slik at folk kan gå videre med livene sine. Spesielt i saker der mindreårige har vært involvert har vi vært opptatt av å få gjennomført sakene, sier Elverum.

Utsatte saker gjennomføres i august og september

Det har hele tiden vært viktig for Sør-Trøndelag tingrett og Fosen tingrett å få gjennomført utsatte straffesaker så fort som mulig.

- En del av straffesakene som ble utsatt 12. mars er allerede gjennomført, og de som er igjen blir gjennomført i løpet av de to første ukene i juli, august og september. Vi har vært opptatt av å ta unna saker fortløpende mens vi kan, og er godt forberedt på å gjennomføre de utsatte sakene i august og september, sier Elverum.

Imponert over de ansatte

Elverum skryter av medarbeiderne som var villige til å omstille seg i en krevende tid, og i tillegg mens de aller fleste var på hjemmekontor.

- Jeg er veldig imponert over de ansatte som bare snudde seg om og begynte med digitale rettsmøter. Jeg har dyktige medarbeidere som har jobbet mye og godt med kompetanseheving, så de er vant til å omstille seg og prøve noe nytt. Det fikk vi uttelling for nå, sier Elverum.

Samtidig har det vært en krevende periode også for de to tingrettene.

- Det har stadig vært nye smittevernregler og regelverk å forholde seg til. Samhandlingen med andre aktører ble annerledes. Digital signatur på rettsdokumentene har vært positivt, sier Elverum som håper noen av de midlertidige endringen også kan bli varige endringer.

- Domstolene må følge samfunnsutviklingen. At vi har fått på plass digital signatur er bra. Nå får vi også på plass nytt teknisk utstyr i rettssalene våre slik at det blir enklere å strømme eller ta opptak fra retten, sier Elverum.

Vil fortsette med digitale rettsmøter

Selv om hverdagen nå er i ferd med å gå mot normalen igjen, så vil ikke Sør-Trøndelag tingrett slutte med digitale rettsmøter. De fleste aktørene som skal delta i et rettsmøte kan sitte hvor som helst for å kunne delta i et rettsmøte.

- Sivile saker vil vi fortsette å gjennomføre digitalt. Det gir flere positive fordeler for aktørene. Aktører som må reise sparer reisetid. I tillegg blir det billigere økonomisk for aktørene. Vi har fått tilbakemelding fra aktører i barnefordelingssaker at det har vært positivt med digitale rettsmøter, sier Elverum.

Elverum gleder seg likevel til en normal hverdag. Trondheim tinghus har åpnet for fysiske rettsmøter.

- Jeg håper vi får en normal høst slik at alle domstolene kan åpne igjen, sier Elverum.

Når domstolene åpner igjen vil Elverum fortsatt ha fokus på tekniske løsninger slik at både saker kan gjennomføres digitalt, men også at publikum kan sitte hjemme og følge med på saker de er interessert i.

- Vi har akkurat startet på en reise med kontinuerlig forbedring der tekniske løsninger er en viktig del av forbedringen i domstolene, avslutter Elverum.

Til toppen