Domstolene behandler saker digitalt

Å utsette rettssaker gir mange negative følger. Derfor avvikles nå flere rettssaker digitalt.

Koronaepidemien har ført til at Norges domstoler må redusere driften, for å hindre smitte mellom partene. Mange saker blir utsatt, men utsettelser skaper store problemer både for de involverte og for domstolene. Regjeringen vedtok 27. mars en midlertidig forskrift som skal gjøre det mulig å gjennomføre flere saker på nye måter, for eksempel ved hjelp av video. Stavanger tingrett og Sør-Trøndelag tingrett er blant dem som er kommet i gang.

Sorenskriver Leif Otto Østerbø i Sør-Trøndelag tingrett forteller at de har brukt virtuelle møterom til interne møter helt siden koronakrisen slo inn.

- Vi har hatt dommermøter på virtuelt møterom annenhver dag siden krisen slo inn, og tilsvarende med saksbehandlerne. I tillegg har alle de ulike faggruppene brukt dette formatet på samme måte.

- Dette har gjort det mulig for oss å opprettholde så mye som mulig av vår virksomhet, selv om mange av oss nå arbeider på hjemmekontor, sier han. Sorenskriver Tor Christian Carlsen i Stavanger tingrett forteller at også de allerede var kommet godt i gang med å bruke videomøter internt:

- Vi har, i likhet med Sør-Trøndelag, brukt videomøter internt i domstolen regelmessig, sier han og tilføyer:

- Vi er i oppstartsfasen av å bruke telefon og video for å avvikle rettsmøter.

Digitale rettsmøter

Carlsen forteller at Stavanger tingrett begynte å avvikle videomøter i enkelte enedommersaker og telefonmøter i rettsmeklinger i forrige uke, og at de for alvor vil være i gang med alternativ avvikling over påsken.

- Denne uken avvikler vi en rekke enedommersaker på denne måten. Vi har forsøkt å spre dette utover slik at flest mulig av dommerne skal få erfaringer så raskt som mulig.

- Vi avvikler også siste del av en meddommersak ved delvis bruk av videomøte denne uken. Denne saken måtte utsettes fordi en av meddommerne måtte i karantene. 

Østerbø er sorenskriver for både Sør-Trøndelag tingrett og Fosen tingrett.

- Begge tingrettene avvikler fra og med mandag 30. mars saker virtuelt. Alle medarbeidere hos oss har fått opplæring i å bruke de virtuelle møterommene, forklarer han.

- I løpet av uken har vi en mengde enedommersaker av ulike slag, og vi gjennomfører også flere meddommersaker.

- Vi har også hovedforhandlinger sivile saker, blant annet i foreldretvist og flere om foreldreansvar, samt flere rettsmeklinger. I de fleste tilfellene møter alle aktørene hjemmefra.

Unngår utsettelser

Utsettelse av mange rettssaker er stort problem. Utsatte saker betyr økt belastning på fornærmede i straffesaker, at tiltalte ikke kommer videre i livet sitt eller at partene i sivile saker ikke får avgjort en konflikt. Det kan også gi store økonomiske konsekvenser, særlig i sivile saker.

- Jeg tror det er langt bedre for partene å få unna sakene sine, enn å måtte vente på at vi kan ta imot dem på tinghuset igjen, sier Østerbø.

Gode erfaringer

Begge sorenskriverne forteller at erfaringen fra dommerne som har gjennomført rettsmøter er at det har gått overraskende bra å gjennomføre møtene.

- Det har vært noen tekniske problemer, men ikke noe vi ikke har klart å få på plass så langt. I større saker er det nok viktig at aktørene «øver» med egne parter slik at de vet hva de går til. Det er også en mental omstilling å ta de nye virkemidlene i bruk, mener Carlsen.

Østerbø er opptatt av å ivareta hensynet til forsvarlighet i de sakene som gjennomføres. Partene skal være sikre på at prosessen er trygg uansett om den gjennomføres i domstolen eller i et virtuelt møterom. 

- Vi er i en fase der vi utforsker mulighetene for hvilke saker som egner seg for digital håndtering, og vi ser at mulighetene er store om vi har vilje til å tenke nytt. Samtidig er vi opptatt av å ivareta hensynet til forsvarlighet og rettens verdighet i de sakene som gjennomføres, forklarer han.

Har begrensninger

Østerbø mener det er saker som ikke egner seg for å bli gjennomført digitalt.

- Vi ser at det er noen begrensninger i saker som har et sammensatt bevisbilde, saker som varer mer enn et par dager og hvor det er mange aktører.

- Sakens alvor kan også tilsi tilbakeholdenhet med å bruke videomøte på den.

Carlsen ser også at det er noen ulemper med digitale rettsmøter.

- Man mister den personlige kontakten i rettsmøtet. Vi er også spente på hvordan det vil være å bruke video for å avvikle mer komplekse saker der det stilles større krav til bevisbedømmelse, sier han.

- Rettsmeklinger har gått greit per telefon, men vi har en følelse av at det hadde vært enklere og raskere for partene å komme til enighet ved fysiske møter. 

Både Carlsen og Østerbø forteller at partene har reagert utelukkende positivt på tilbudet om å gjennomføre på video eller telefon.

- De har i utgangspunktet fått beskjed om at rettsmøtene var utsatt og har vært fornøyde med at det likevel var mulig å gjennomføre, sier Carlsen.

- Vi er optimistiske med tanke på mulighetene forskriften gir oss, og innstilt på å utnytte video og telefon for å avvikle saker i krisetiden vi er inne i, understreker han.

Østerbø tilføyer:

- Jeg har inntrykk av at de som har prøvd er positivt overrasket over hvor bra det faktisk fungerer.

Til toppen