Domstollederstillinger lyses ut

Direktør Sven Marius Urke i Domstoladministrasjonen
Direktør Sven Marius Urke i Domstoladministrasjonen Foto: Camilla Moe Rødven

Det ble enighet på Stortinget den 9. desember om ny domstolstruktur. Kongen i statsråd har vedtatt nødvendige forskriftsendringer. De viktigste endringene er at 60 tingretter blir slått sammen til 23 nye tingretter, mens 34 jordskifteretter slås sammen til 19. Det skal fortsatt være virksomhet på alle rettsstedene. Domstoladministrasjonen skal nå sette beslutningen ut i livet.

Det skal være én leder i hver av de nye domstolene. De fleste stillingene er allerede lyst ut. Fem av de nye domstolene er resultat av sammenslåing av domstoler som i dag er under felles ledelse. Disse blir ikke lyst ut. Der trer dagens leder inn i stillingen som domstolleder. Dette gjelder følgende domstoler:

 • Helgeland tingrett
 • Salten og Lofoten tingrett
 • Haugaland og Sunnhordland tingrett
 • Vestre Finnmark tingrett
 • Hordaland jordskifterett

Noen få domstoler gjenstår. Domstoladministrasjonen har vurdert om lederne i den største av domstolene som skal slås sammen har rett og plikt til å tre inn i stillingen som domstolleder i den nye domstolen. Følgende prinsipp har vært lagt til grunn i tidligere strukturendringer i blant annet domstolene og politiet:

Dersom sammenslåingen medfører at den største enheten har ansatte som utgjør rundt 70 prosent, eller mer av den nye enheten,  vil lederen for denne største enheten ha rett og plikt til å tre inn i stillingen som leder i den nye enheten.

Dette har vært vurdert for følgende domstoler:

Tingretter:

 • Ringerike, Asker og Bærum tingrett
 • Trøndelag tingrett
 • Follo og Nordre Østfold tingrett
 • Nord-Troms og Senja tingrett
 • Oslo tingrett (sammenslåing av Oslo tingrett og Oslo byfogdembete)

Jordskifteretter:

 • Trøndelag jordskifterett
 • Vestre Viken jordskifterett
 • Vestre Innlandet jordskifterett

Sorenskriver i Oslo tingrett, Yngve Svendsen, har bedt om at stillingen som domstolleder i Oslo tingrett skal utlyses. Denne stillingen er allerede utlyst.

For de gjenværende stillingene er det blitt gjennomført samtaler med dagens domstolledere i alle de berørte domstolene. I tillegg har det vært dialog med organisasjonene Dommerforeningen, Tekna og NTL. Direktøren i Domstoladministrasjonen har med bakgrunn i denne prosessen og faglige råd besluttet at det kun er sorenskriveren i Asker og Bærum tingrett som gjenkjenner sin stilling i den sammenslåtte Ringerike, Asker og Bærum tingrett. De øvrige stillingene lyses ut.

Det medfører at stilling som domstolleder for følgende domstoler vil bli utlyst 16. februar med søknadsfrist 9. mars:

 • Trøndelag tingrett
 • Follo og Nordre Østfold tingrett
 • Nord-Troms og Senja tingrett
 • Trøndelag jordskifterett
 • Vestre Viken jordskifterett
 • Vestre Innlandet jordskifterett

Innstillingsrådet for dommere vil behandle disse stillingene den 13. april. Utnevning blir foretatt av Kongen i statsråd.

Direktør i Domstoladministrasjonen, Sven Marius Urke, kommenterer beslutningen slik:

- Dette har vært en grundig prosess, hvor vi har involvert alle berørte domstolledere og tillitsvalgte. Vi har gjort en konkret vurdering av denne omorganiseringen. Jeg er kommet til at det skal svært mye til for at noen av dagens domstolledere gjenkjenner de nye lederstillingene i de nye rettskretsene.

- Jeg er trygg på at dette er en beslutning som gir et godt grunnlag for de nye domstollederne.

For flere kommentarer:
Direktør Sven Marius Urke, 474 69 752
Sjef for kommunikasjonsseksjonen, Yngve Brox: 907 48 944

Til toppen