Europarådspris deles ut i Norge

I 2017 fikk Norges domstoler og Røde kors utmerkelsen Crystal Scale of Justice for vitnestøtteordningen.

Crystal Scale of Justice blir annenhvert år utdelt til beste initiativ for økt rettssikkerhet i et av Europarådets 47 medlemsland. I år er Norge vertsland for markeringen.

Europarådet har i år valgt å legge utdelingen til Oslo fredag 25. oktober. Fire land, Belgia, Nederland, Spania og Slovenia, er nominert til årets pris.  

I 2017 gikk prisen til Norge for vitnestøtteordningen i regi av Røde Kors og Domstolene i Norge. Et seminar om dommeres roll i meglingsprosesser vil også være en del av markeringen.

European Day of Justice markeres i slutten av oktober over hele Europa som en dag for rett og rettferdighet. Formålet er å øke kunnskapen om individers rettigheter og hvordan domstolene fungerer.

I forbindelse med Den europeiske dag for rett og rettferdighet arrangeres også «Åpen dag» i Høyesterett, Borgarting lagmannsrett og Oslo tinghus lørdag 26. oktober.

Les mer om Crystal Scales of Justice og årets nominerte pristakere her.

Til toppen