Europarådspris utdelt i Oslo

Europarådets kommisjon for rett og effektivitet (CEPEJ)hadde i år lagt utdelingen til Oslo fredag 25. oktober. Fire land, Belgia, Nederland, Spania og Slovenia, var nominerte til årets pris. Prisen gikk til Slovenia for et omfattende prosjekt, "IQ Justice" for å øke kvaliteten i domstolene. Prosjektet som har omfattet opplæring, mentorordninger, veiledninger, nettsteder og kommunikasjon internt og eksternt, har gitt gode resultat. Les mer om dette på nettstedet til CEPEJ.

Et seminar om dommeres roll i meglingsprosesser var også en del av markeringen.  Dommeres roll i megling var et tema med presentasjoner fra Norge og andre land. Dessuten presenterte CEPEJ verktøy som de har utviklet som støtte for mekling.

European Day of Justice markeres i slutten av oktober over hele Europa som en dag for rett og rettferdighet. Formålet er å øke kunnskapen om individers rettigheter og hvordan domstolene fungerer.

I forbindelse med Den europeiske dag for rett og rettferdighet arrangeres også «Åpen dag» i Høyesterett, Borgarting lagmannsrett og Oslo tinghus lørdag 26. oktober.

Les mer om Crystal Scales of Justice og årets nominerte pristakere her.

I 2017 gikk prisen til Norge for vitnestøtteordningen i regi av Røde Kors og Domstolene i Norge.

Til toppen