Godt statsbudsjett

Sven Marius Urke, direktør i Domstoladministrasjonen.
Sven Marius Urke, direktør i Domstoladministrasjonen. Foto: Camilla Moe Rødven, Studio Prud

Et godt budsjettforslag fra regjeringen er blitt enda bedre, sier direktør Sven Marius Urke i Domstoladministrasjonen. I sitt budsjettforlik legger de fire partiene på ytterligere 40 millioner. Midlene går til henholdsvis opptak i retten (25 millioner) og økt saksgjennomføring (15 millioner).

Regjeringens opprinnelige forslag til statsbudsjett innebar en betydelig økning i bevilgningene til Norges domstoler.

– Statsbudsjettet for 2021 gir oss et helt annet handlingsrom enn vi har hatt så lenge jeg har arbeidet i Norges domstoler, slår Urke fast. – Det er bra, for vi har en rekke utfordringer fremover. Vi må ta unna restansene som ble bygget opp på grunn av corona-situasjonen. Domstolene må komme innenfor Stortingets krav til saksbehandlingsfrister, vi fikk jo kritikk fra Riksrevisjonen på det feltet. Vi må gjennomføre moderniseringen og digitaliseringen av alle domstoler og rettssteder.

Urke er tydelig på at selv om statsbudsjettet er godt for domstolene, er det utfordringer i tiden fremover:
– Vi må fortsatt omstille driften vår. Digitaliseringen krever betydelige ressurser. Samtidig forventer Stortinget at digitaliseringen fører til effektivisering, og at vi klarer å realisere gevinstene av dette.

Budsjettforliket innebærer også en enighet om endringer i domstolstrukturen. Urke sier at Domstoladministrasjonen nå arbeider med å sette seg inn i detaljene i denne enigheten.

Til toppen