Høy tiltro til domstolene

Sal fra Oslo tingrett under saken mot Laila Bertheussen i 2020. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Tiltro-undersøkelsen for 2020 viser at 92 prosent av befolkningen har svært eller ganske stor tiltro til domstolene mot 83 prosent i 2019.

Ipsos har i mange år gjennomført en tiltroundersøkelse på oppdrag for Domstoladministrasjonen, som måler befolkningens tiltro til regjeringen, Stortinget, politiet og domstolene. Resultatene for 2020 viser en betydelig økning i tiltroen til regjeringen og Stortinget. Det har også vært en solid økning fra 2019 til 2020 når det gjelder befolkningens tiltro til den tredje statsmakt:  

Tiltroundersøkelsen viser at 45 prosent av befolkningen har svært høy tiltro til domstolene, mot 27 prosent i 2019. Hele 92 prosent av befolkningen har svært eller ganske stor tiltro til domstolene i undersøkelsen mot 83 prosent i 2019.

andelbefolkiningtiltro.JPG

Les også: Tiltro til domstolene 2019

Sven Marius Urke, direktør for Domstoladministrasjonen, er svært godt fornøyd med økningen.

- Domstolene er helt avhengige av at befolkningen har stor tiltro til oss. Å bidra til et samfunn bygget på tillit er helt i kjernen av det vi gjør, så disse tallene er veldig god lesning for oss, sier Urke.

Urke mener at opprettholdelsen av saksavviklingen i domstolene under koronakrisen har vært viktig.

- Vi fikk tidlig på plass en forskrift som blant annet utvidet adgangen til å holde fjernmøter og skriftlig behandling av straffesaker. Dette gjorde at vi kunne gjennomføre saker selv om landet ble stengt ned. Rettsapparatet må fungere, selv om det er krisetider. Det at domstolene har klart å omstille seg så raskt i en krevende situasjon, tror jeg bidrar til at befolkningen mener at vi er til å stole på, sier Urke.

Fremtidens domstoler
Det er ikke bare Covid-19 som har preget domstolene i året som har gått. En debatt om hvordan Norges domstoler skal organiseres i fremtiden, har domstolene i søkelyset.

- I 2020 har vi vært gjennom tøff offentlig debatt om endring av rettskretser i domstolene. Det at vi får så gode tall i denne undersøkelsen, viser at befolkningen har tro på at også fremtidens domstoler vil levere på oppdraget som den tredje statsmakt, sier Urke.

Sammenlignet med politiet, regjeringen og Stortinget, kommer domstolene best ut i årets tiltroundersøkelse når det gjelder hvor mange som oppgir å ha «svært høy tiltro». 

tiltro utvalgte institusjoner.JPG

Korona-effekt
Ipsos gjennomfører årlig en egen profilundersøkelse som måler omdømmet til etater, organisasjoner og store bedrifter i Norge i befolkningen. Også i denne undersøkelsen har mange offentlige institusjoner gjort det spesielt godt i år. 

Regjeringen har hatt sin beste omdømmemåling på 15 år. Stortinget har et historisk høyt nivå, sammen med flere departementer og institusjoner som for eksempel Forsvaret. Ipsos melder om det de mener er en korona-effekt for flere av institusjonene som måles. 

- Covid-19-pandemien gjør 2020 til et annerledes år når det gjelder forholdet mellom befolkningen og myndighetene. For eksempel ligger Finansdepartementet, Justisdepartementet, og Forsvarsdepartementet blant de ti etatene med størst positiv omdømmeutvikling. Dette kan være et tegn på at befolkningen i krisetider vil slutte opp om samfunnets institusjoner, sier Jan Behrens som er fagansvarlig for omdømmemålinger i Ipsos.

Til toppen