Høyesteretts årsmelding 2020

Fra ankeforhandlingen i klimasøksmålet i 2020 som ble gjennomført digitalt på grunn av koronapandemien. Foto: Høyesterett

På Høyesteretts nettsider kan du lese årsmeldingen for 2020.

I Høyesteretts årsmelding for 2020 skriver de blant annet om hvordan koronapandemien påvirket arbeidet, om de tre sakene som ble behandlet i storkammer og hvordan pandemien påvirket saker i ankeutvalget. Høyesterett skriver også om muntlighetens tradisjon.

I årsmeldingen forteller også Høyesterett om sin historie, og hva som skjedde med Høyesterett under okkupasjonen i 1940 og frigjøringen i 1945.

Det står også om hvor viktig digitaliseringen i Høyesterett har vært for å gjennomføre ankeforhandlinger under pandemien, og gi publikum fra hele Norge muligheten til å følge ankeforhandlinger fra der de bor.

Noen av de sakene som er behandlet er også omtalt i årsrapporten, som for eksempel Klimasøksmålet, de tre barnevernsakene som ble behandlet i plenum og de to sakene om hatefulle ytringer på Facebook.

Les Høyesteretts årsmelding for 2020.

Til toppen