Hva skjer med rettsmøtene i tingrettene nå?

Jæren tingrett Foto: Domstoladministrasjonen

Hva skjer med rettsmøtene når folk bes om å holde seg mest mulig hjemme under pandemien? Da går mange av rettsmøtene digitalt. Hvordan foregår dette, og hvilke utfordringer gir det deltakerne?

Mange domstoler har digitalt utstyr for å kunne gjennomføre digitale rettsmøter. De fleste domstolene har blitt godt vant til å holde digitale rettsmøter nå i år, og store deler av befolkningen har også blitt gode på digitale møter. Men å møte i et digitalt rettsmøte kan by på ulike utfordringer. Samtidig foregår straffesakene i domstolene med strenge smitteverntiltak som også har sine utfordringer.

Test gjerne virtuelle møterom på forhånd

Jæren tingrett er en av flere domstoler som har fått montert digitalt utstyr i rettssalene og møterommene sine. Dommerne har også fått god erfaring i å holde digitale rettsmøter fra kontorene sine eller hjemmefra, og saksbehandlerne har blitt brukerstøtte for de som har behov for teknisk støtte. Samtidig er det ikke alltid det går knirkefritt når man skal få ulike aktører inn i virtuelle møterom.

Rettssal med teknisk utstyr
Jæren tingrett har seks rettssaler som er full-digitale. De har visningsskjermer på alle plasser, publikumsskjerm og veggskjerm til videokonferanse, i tillegg til alminnelig telefonavhør. I fire av rettssalene er det også installert utstyr for opptak i retten.
Foto: Jæren tingrett

Solveig Laulund Kirketeig, avdelingsdirektør i Jæren tingrett, gir noen gode tips til deg som har fått innkalling som vitne til et digitalt rettsmøte.

- Har du mobil, nettbrett eller PC er du godt i gang. Saksbehandlerne tester gjerne at du kommer deg inn på møterommet i god tid før du skal inn i det virtuelle møterommet som dommeren styrer. Er folk usikre på noe, så er det bare å ta kontakt, forteller Kirketeig.

- Saksbehandlerne våre ringer til de ulike aktørene før rettsmøtene for å informere om det blir digitale møter eller fysiske møter. Da kan de også finne ut om det er noen av aktørene som har behov for ekstra hjelp. Jeg er imponert over hva dommerne og saksbehandlerne får til, skryter Kirketeig.

Straffesaker foregår til dels fysisk i domstolen

Samtidig foregår straffesaker i større grad fysisk i domstolen. Vanligvis går straffesaker med presse, pårørende og publikum til stede i rettssalen, men det går dessverre ikke akkurat nå.

- Det er begrenset hvor mange vi kan ha i rettssalen på grunn av smittevern, så i rettssalen er det kun dommeren, meddommerne, tiltalte, forsvarere, aktor, bistandsadvokater og politi som er til stede. Andre aktører sitter i ulike møterom i tinghuset og følger med via store skjermer via videooverføring fra rettssalen, forklarer Kirketeig.

- Vitner deltar digitalt, særlig de som er utenbys fra og må reise kollektivt for å møte fysisk. Men er det vanskelig for vitnene å delta digitalt, så får de møte i rettssalen, sier Kirketeig.

Utfordringer mellom aktørene

Ørjan André Grønlid er tingrettsdommer i Jæren tingrett. Grønlid har blitt vant til å lede digitale rettsmøter siden i vår, men også å gjennomføre fysiske møter i rettsalen med smitteverntiltak. Han forteller at det er noen utfordringer.

Avdelingsdirektør Solveig Kirketeig og tingrettsdommer Ørjan André Grønlid.
Avdelingsdirektør Solveig Laulund Kirketeig og tingrettsdommer Ørjan André Grønlid i Jæren tingrett. Foto: Jæren tingrett

- Det er mye bra med digitale domstoler og digitale saker, men noen utfordringer er det jo. Men vi opplever jo også utfordringer i fysiske møter. Det er en utfordring at påtalemyndighetene, forsvarerne og bistandsadvokatene bruker forskjellige systemer for å sende dokumenter til oss i domstolen uten å ha tilgang til hverandres systemer. Advokatene bruker Aktørportalen, og påtalemyndighetene bruker Justishub. Noen tror at det som er lagt inn i Aktørportalen er tilgjengelig også for påtalemyndigheten, og uten videre på Visnings-PC i rettssalen, men det er det jo ikke. Så da må vi løse det der og da slik at alle har tilgang på dokument og bevis. Men det ordner seg alltid, forklarer Grønlid.

- Nøkkelen til å få til en mest mulig knirkefri hovedforhandling er et godt planleggingsmøte med aktørene i forkant der også det digitale og tekniske blir tatt opp, forklart og avklart, sier Grønlid.

Mye teknisk å forholde seg til

For dommerne er det også blitt mye teknisk å forholde seg til etter hvert. Det skal fortløpende styres og skiftes mellom ulike fremvisningskilder, som skal vises på ulike skjermer. Videolink skal kobles opp, og det er viktig å passe på at det er den som har ordet som vises på skjermen. Samtidig må det hele tiden sørges for at det er riktig fremvisningskilde og vitnekamera som overføres til de andre rommene der presse og publikum sitter og følger med i forhandlingene.

- I Jæren tingrett har vi i tillegg opptak i retten som skal startes og stoppes for hver forklaring. Da må det også påses at vi tar opp riktig bilde og lyd, enten vitnet er i vitneboksen eller på videolink, og enten lyden kommer via tolkerom eller ikke. Vi må passe oss for at disse øvrige og sekundære oppgavene for rettens leder, som ikke først og fremst handler om opplysning av saken for å kunne treffe en riktig avgjørelse, ikke blir for omfattende eller kommer i veien for dommernes primære oppgave, sier Grønlid. - Det er da viktig at det tekniske utstyret fungerer som det skal, og så må en ta seg nødvendig tid til å håndtere alt, selv om det medfører at det må ventes litt her og der også på rettens leder.

Dommerne må forholde seg til mye teknisk utstyr.
Dommerne har mye teknisk utstyr på plassen sin. Foto: Jæren tingrett.

Å presentere bevis digitalt kan også være en utfordring.  

- For aktor og forsvarer blir det en pedagogisk oppgave å presentere bevis på en god måte når bevisene skal presenteres digitalt, og at det ikke blir for mye scrolling og at dokumentene ikke bare snurrer forbi på skjermen. Vitner må også veiledes om hvordan de skal møte og gi en god forklaring i virtuelle møterom. Men vi blir jo alle bedre og får mer erfaring for hver gang vi gjør dette, sier Grønlid.

Samtidig mister man også noe med digitale møter.

- Dialogen blir jo annerledes. Og møtet flyter annerledes, sier Grønlid.

Husk smittevern
Skal du møte i et digitalt rettsmøte eller i et fysisk rettsmøte, så hjelper domstolen deg. Ikke vær redd for å ta kontakt med den domstolen du skal møte i dersom du lurer på noe.

Dersom du skal møte fysisk i et rettsmøte er selvsagt overholdelse av smittevernreglene viktig. Husk å holde avstand til andre, vask hender eller sprit hendene. Dersom du har symptomer skal du ikke møte. Finn ut mer om smittevern i domstolene.

Til toppen