- Jeg har verdens mest spennende jobb

Yngvild Thue har vært dommer i flere saker som har fått stor oppmerksomhet. Foto: Marius Mass Grøtvedt / Oslo tingrett

Yngvild Thue har vært dommer i noen av de mest profilerte sakene i Oslo tingrett. Hvordan er det å være dommer i sakene som «alle» følger med på og har en mening om?

Av: Maria Lindberg.

- Vi må huske at dette bare er en helt vanlig domsavsigelse.

Tingrettsdommer Yngvild Thue gir en vennlig påminnelse til sin kollega Anniken Nygard Ottesen i Oslo tingrett. Thue og Ottesen skal denne fredagen i januar dele på å lese opp den over hundre sider lange dommen mot Laila Bertheussen. Dette er ikke en helt vanlig forkynning. Saken mot Laila Bertheussen har vært en av de aller mest omtalte rettssakene i 2020, og de store mediehusene har kontinuerlig rapportert fra rettssaken i sal 250 i Oslo Tingrett.  Over 100.000 mennesker følger med på direktesendingene til NRK og VG. Thue tar plass i salen sammen med meddommerne og kollega Ottesen. Hun har lyst hår, hvit skjorte under dommerkappen, og briller med stram,  mørk innfatning. Hun har litt høyere puls enn vanlig.

«- Da er retten satt, og Oslo tingrett har for få minutter siden avsatt dom i straffesak mot tiltalte Laila Anita Bertheussen, og det er denne dommen som nå skal forkynnes. Dommen er relativt omfattende, ca. 125 sider, og det er en enstemmig dom. Vi skal ikke lese hele dommen, men skal lese utvalgte deler. Vi skal begynne slutningen, og da ser jeg at Bertheussen har reist seg, og er stående, og da er domsslutningen som følgende; Laila Anita Bertheussen dømmes til…»

Jeg snakker med Yngvild Thue i en videokonferanse mandagen etter domsavsigelsen. Jeg har sett bilder av henne før. Siden det ikke er tiltatt å ta bilder av tiltalte i norske rettssaker, tas det ofte bilder av dommerne og advokatene i stedet for. I medienes bildebanker finner jeg også ansiktet hennes fra 2008 og fra den omfattende Lime-saken. Hvordan er det å være den som skal bestemme utfallet av en sak som så mange har gjort seg opp en mening om? Og hvordan har du det inni deg når du leser opp dommer i saker som du vet vil bli referert til i så stort omfang?

Yngvild Thue og Anniken Nygaard Ottesen under Bertheussen-saken i Oslo tingrett. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB)
Yngvild Thue og Anniken Nygaard Ottesen under Bertheussen-saken i Oslo tingrett. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB)

 

Fascinert av dommeren
Yngvild Thue visste tidlig at hun skulle bli jurist. - «Alle» i familien min er jurister, sier hun, og overdriver ikke. Faren hennes, Helge Johan Thue, var dr.juris og professor ved UiO og UiB og forsker innen internasjonal og komparativ rett. Broren hennes er statsadvokat Olav Helge Thue - han var aktor i Orderud-saken. Hun har for sikkerhets skyld også giftet seg med en jurist.

På videregående skjønte hun at jus var veien å gå for henne også. Hun dro til Paris etter videregående, lærte seg fransk, og fortsatte med fransk da hun kom tilbake til Blindern. Hun dro etter hver tilbake til Frankrike, og tenkte at hun skulle kombinere jus og fransk. Etter utdannelsen begynte hun i BAHR, et av de største forretningsadvokatfirmaene i Oslo, og ble der i 11 år. Etter å ha et par år som advokat i KS , ble hun konstituert dommer i Borgarting lagmannsrett. Det ble ikke noe av kombinasjonen fransk og jus – og mye av fransken er glemt. Thue har dårlig samvittighet for det.

Som ung advokat var Thue fascinert av dommer-rollen når hun var i retten.

- Jeg syntes ofte at dommerne var så kloke. I dag er jeg usikker på om jeg ville brukt akkurat det ordet, men når man har jobbet flere år med et vidt spekter av saker får man et ganske godt oversiktsbilde av hvordan jussen fungerer i samfunnet, forteller Thue.

Thue ser på seg selv som type liker å vurdere ulike sider av en sak før hun bestemmer seg.

- Sånn sett var dommer et godt yrkesvalg for meg. Familien synes imidlertid den egenskapen kan bli litt slitsom, sier Thue.

Thue blir beskrevet som en omtenksom, morsom og omsorgsfull person av kollega og venn Elisabeth Wittemann.  Som dommer er hun tydelig og vennlig, men bestemt.

- Jeg satt ved siden av henne under rettsmøtene i Lime-saken i nesten ett år, og ingenting jeg har sett har kunnet vippe henne av pinnen, forteller Wittemann, som nå er dommer i Borgarting Lagmannsrett.

Thue er vennlig, omsorgsfull, og umulig å vippe av pinnen ifølge kolleger. (Foto: Marius Mass Grøtvedt/Oslo tinrgett)
Thue er vennlig, omsorgsfull, og umulig å vippe av pinnen ifølge kolleger. (Foto: Marius Mass Grøtvedt)

Ikke alle snakker sant i retten...
Som dommer kommer Yngvild Thue tett på mennesker i de mest krevende situasjonene i livene sine.

- Vi kan ikke gå inn i skjebnene og følelsene til folk.  Vi hører jo ganske mye. Det hender jo at meddommere begynner å gråte i tunge straffesaker, som for eksempel i saker om mishandling av barn. Da da må vi ta en pause. Dette gjør inntrykk på oss som dommere også, men vi må forholde oss til at vi har en rolle.

Noen saker er imidlertid vanskeligere å legge bort. Særlig hvis hun sitter i en langvarig sak, fyller den hodet hele tiden. På vei hjem, under middag, når hun går tur med hunden om kvelden. Hun legger det ikke fra seg. En av utfordringene er saker der du har «hørt historiene før». Det er jo ikke alle som snakker sant i retten. Thue understreker hvor viktig det er å huske på at man jobber med mennesker. Man må gå inn i hver sak, være ydmyk, nullstille seg, og aldri miste fokus på hva det dreier seg om.

Hun kommer ekstra tett på menneskene når hun avsier dom i retten. Det er ikke så ofte hun gjør det - som oftest forkynnes dommen ved at tiltalte møter opp i retten eller får dommen gjennom advokaten sin. Men i alvorlige straffesaker eller i saker med unge tiltalte velger Thue å lese opp dommen i retten.

- Det er aldri noen hyggelig opplevelse, og det hender fortsatt at jeg gruer meg til det. Jeg mener at det er viktig å gjøre dette nettopp for å se hvilken betydning våre avgjørelser får for de det gjelder. Det hjelper oss å bevare ydmykheten.

Yngvild Thue i retten. Foto: OIa Berg Rusten/NTB)
Yngvild Thue i retten. Foto: OIa Berg Rusten/NTB)

Ingen saker er like

En annen ting man må klare som dommer, er å stå i avgjørelsene man tar. I straffesaker må man være helt sikker på dommen man avsier.

- Hvis du overhodet er i tvil, så skal du frifinne, og det skjer jo. Ikke rett som det er, for det er sjelden vi får inn saker som ikke er nok forberedt fra påtalemyndighetens side. Men vi er nødt til å være sikre for å kunne gi en straff, og det er en trygghet. Jeg sier alltid til meddommerne at hvis det er noe som skurrer, så er det ikke nok.

Som dommer i en norsk rettsak har Thue myndighet til å gjøre store endringer i livet til folk. En dommer kan bestemme at en tiltalt skal i fengsel, at barnevernet skal overta omsorgen for barnet ditt, bestemme at noen skal sendes ut av landet, eller idømmer dem et stort erstatningsansvar for en virksomhet. Thue mener det er viktig å utøve denne myndigheten med ydmykhet.

- Vi må lytte til argumentene på hver side og veie de opp mot hverandre selv om vi synes vi har hørt de samme argumentene mange ganger tidligere. Ingen saker er like og vi må trenge inn i faktum og juss i hver eneste sak. Jeg skal være ærlig på at det av og til kan være krevende, spesielt i tilfeller hvor man har avgjort tilsvarende spørsmål mange ganger tidligere.

Litt ekstra høy puls
Thue har holdt på med Bertheussen-saken siden starten av september 2020. Det er en krevende sak, og den er med henne hele tiden. Selv når hun har juleferie og går skitur, dukker det opp et eller annet med saken, eller hun får en tanke om hvordan hun skal formulere noe i dommen.  Det gjelder å være skjerpet i periodene med såpass krevende saker. Bruke helgene til å hvile. Stille ekstra godt forberedt. Lese notater fra dagene i retten, sørge for at man har fått svar på alle spørsmålene sine.

Yngvild Thue i Oslo Tingrett. Foto: Marius Mass Grødtvedt/ Oslo tingrett
Jobben som dommer er ikke over selv om dagens rettsmøte er unnagjort. Yngvild Thue på kontoret sitt i Oslo Tingrett. (Foto: Marius Mass Grøtvedt/ Oslo tingrett)

 

Å være dommer i komplekse saker med høyt medietrykk er ikke nytt for Thue. I 2018 var hun dommer i den svært omfattende Lime-saken, der rettsforhandlingene alene tok 11 måneder. 2.5 år etter saken startet i tingretten ble 12 personer dømt, og hovedmannen ble dømt for menneskehandel og organisert kriminalitet.  Selv om Thue har erfaringen, betyr det ikke at domsavsigelsen i Bertheussen-saken er en vanlig dag på jobb.

- Det er klart at det øker stressnivået. Du vet at domsavsigelsen går rett ut på eteren. Jeg har ikke vært borti en dekning som er sånn som har vært nå med Bertheussen-saken, med livedekning hele veien. Jeg har litt ekstra høy puls da, sier Thue.

Selv om Thue og kollegaen bare leser deler av dommen, tar det mange timer. Bertheussen dømmes til fengsel i ett år og åtte måneder for angrep på demokratiet gjennom skadeverk og trusler mot politikere, blant dem sin samboer og tidligere justisminister Tor Mikkel Wara. Når dommen er avsagt, er Thue ferdig. Veldig ferdig. Hun er takknemlig for å kunne gå tilbake til kortere og mindre komplekse saker etter lange perioder med krevende saker.

- Den ene dagen sitter jeg i en straffesak om vold i en taxikø, neste dag er det en tvistesak om en lekkasje på et bad, og den neste er det en foreldretvist. I morgen skal jeg ha flere små straffesaker hele dagen. Det er veldig variert. Jeg har verdens mest spennende jobb.

Til toppen