Meget godt budsjett for domstolene

I forslaget til statsbudsjettet som ble lagt frem i dag, finner vi gode nyheter for Bergen Tinghus. Foto: Marit Hommedal/NTB

I forslaget til statsbudsjett som ble lagt frem i dag, foreslår Regjeringen at det skal bevilges penger til å gjennomføre flere viktige prosjekter for Norges domstoler. Utvidelse av «Digitale domstoler», oppussing av tinghuset i Bergen og dommerstillinger til å redusere saksbehandlingstidene er noen av prosjektene.

- Endelig kan vi få et budsjett som gir oss rom for både å digitalisere alle norske domstoler, og øke kapasiteten til å gjennomføre rettssaker. Vi har grunn til å være svært godt fornøyd, sier Sven Marius Urke, direktør for Domstoladministrasjonen.

- Jeg er aller mest fornøyd med budsjettøkningen på 71 millioner kroner som ble gitt for å håndtere koronasituasjonen, og at Regjeringen mener dette skal være en varig økning av budsjettet til domstolene. Det gir et skikkelig bidrag for å få ned saksbehandlingstiden.

Sven Marius Urke

Utvidelse av "Digitale domstoler".

Prosjektet "Digitale domstoler" skal sørge for at alle domstoler blir digitale. Hittil har prosjektet kun tatt for seg straffesaker og sivilsaker i Høyesterett, Lagmannsretten og de største tingrettene. Domstolene får 42,6 millioner kroner for å gjøre domstolene enda mer digitale i 2021, som er første året av en fireårig satsing som koster til sammen 210 millioner kroner.

- Dette har vært noe som vi har fremmet for regjeringen og stortinget i flere omganger. Nå kommer det på plass. Det betyr at alle domstoler vil bli inkludert i digitale domstoler og den moderniseringen som dette innebærer, sier Urke. 

Les mer om digitale domstoler her

Rehabilitering av tinghuset i Bergen

Tinghuset i Bergen er fra 1933, og har stort behov for en oppgradering. Regjeringen foreslår å bevilge 11 millioner i 2021 til å etablere et forprosjekt for å starte på den viktige jobben med å modernisere tinghuset.  

- Vi har jobbet i mer enn ti år for å få opprustet tinghuset i Bergen. Lokalene har vært tilpasset hvordan vi drev tinghus for mange tiår siden. Nå er et viktig skritt tatt for å få realisert en full rehabilitering, sier Sven Marius Urke.

Nye dommerstillinger i 2021 

For å ta unna saker som ble utsatt på grunn av Covid-19, fikk domstolene i 2020 en ekstrabevilgning på 24 millioner kroner fra Regjeringen for å ansette midlertidige dommere over en toårsperiode. I neste års statsbudsjett foreslås det en bevilgning på 71 millioner kroner for å videreføre dette prosjektet. Regjeringen foreslår at denne bevilgningen videreføres som en permanent styrking av domstolenes budsjett.

Sikkert rom i Oslo tingrett

I neste års statsbudsjett foreslår Regjeringen å bevilge 7 millioner kroner til å bygge lokaler i Oslo tinghus som kan håndtere informasjon på graderingsnivå strengt hemmelig etter sikkerhetsloven. 

 

Til toppen