Midlertidige dommerstillinger

Koronasituasjonen førte til at flere saker i domstolene ble utsatt. Nå er det utlyst flere midlertidige dømmende stillinger for å ta unna etterslepet av saker som ble utsatt.

Domstolene fikk i juni tildelt 24 millioner kroner fra regjeringen for å ansette midlertidige dommere. Pengene kommer fra en av tiltakspakkene som har kommet i forbindelse med koronasituasjonen.

Nå er flere av dommerstillingene utlyst i tingrettene og lagmannsrettene, og enda flere stillinger lyses ut i august. Stillingene har en varighet på opptil to år. Det er i tillegg utlyst korttidskonstitusjoner for 2020/2021 på opp til seks måneders varighet. I tillegg lyses det ut stillinger som dommere og dommerfullmektiger med tiltredelse senere. Til sammen er det nå lyst ut 29 korttidskonstitusjoner på inntil seks måneder og 13 langtidskonstitusjoner. Ytterligere 17 langtidskonstitusjoner vil bli lyst ut etter sommerferien.

I tabellen under er en oversikt over hvilke domstoler som har fått tilført stillinger.

Oversikt over hvilke domstoler som har fått tilført stillinger.

Til toppen