Nordiske land har høyest rettssikkerhet

Norge er rangert som land nummer to i verden når det gjelder rettssikkerhet ifølge World Justice Project (WJP). På de fire første plassene kommer Danmark, Norge, Finland og Sverige.

126 land blir rangert på en score fra 0-1 på åtte områder; maktfordeling, fravær av korrupsjon, åpenhet i forvaltningen, fundamentale rettigheter, lov og orden, håndhevelse av regelverk, konfliktløsning og tvistemål og straffesaker.

Norge ble også i 2018 rangert som nummer to globalt med en gjennomsnittlig score på 0,89 poeng. Sterkest score, 0,94 får Norge på maktfordeling og fravær av korrupsjon. Svakest 0,83 er scoren på straffesaker.

På de nederste plassene i EU og EØS-området kommer Kroatia, Bulgaria og Ungarn. De siste fire årene er Polen, Bosnia og Hercegovina samt Serbia de land der rettssikkerheten er mest redusert. På verdensbasis havner Kongo, Kambodsja og Venezuela i bunn.

World Justice Project sier at for andre året så synker rettssikkerheten noe i verden.

Undersøkelsen bygger ifølge WJP på undersøkelser blant 120 000 privatpersoner og 3 800 eksperter.

Du kan se nærmere på alle lands resultater her: http://data.worldjusticeproject.org/

Til toppen