Norge er nest best i rettssikkerhet

Bilde av dommer og to meddommere som lytter til et vitne.
Foto: Domstoladministrasjonen

Hvert år undersøker World Justice Prosject rettssikkerheten i land i hele verden. Den store undersøkelsen kartlegger oppfatningen til både eksperter, brukere av domstolene og allmennheten. I år som i fjor kommer Norge på 2. plass, men i år er poengsummen lik for Norge og Danmark.

Cecilie Østensen Berglund, styreleder i Domstoladministrasjonen.– Det er flott å se at Norge igjen kommer meget godt ut på denne indeksen. For norske domstoler er det viktig at befolkningen opplever at sentrale rettssikkerhetsgarantier er ivaretatt, og det må vi jobbe for å videreføre, sier Cecilie Østensen Berglund, styreleder i Domstoladministrasjonen.

Det er The World Justice Project som gjennomfører undersøkelsen i rapporten «WJP Rule of Law Index».I undersøkelsen måles både hvordan befolkningen opplever rettssikkerheten, og hvordan advokater og andre profesjonelle brukere av domstolene og akademia vurderer kvaliteten ut fra gitte kriterier. I år er det 139 land som deltar. 138 000 husholdninger og 4200 juridiske eksperter har deltatt i undersøkelsen. 

WJP ser på åtte indikatorer: Maktfordeling, fravær av korrupsjon, åpenhet i forvaltningen, fundamentale rettigheter, lov og orden, håndhevelse av regelverk og hvordan rettssystemet fungerer, konfliktløsning og tvistemål samt straffesaker.

Danmark vinner igjen

Nok en gang blir Norge knepent slått av nabolandet Danmark. Poengsummen er lik Danmarks. Siden Danmark blir rangert øverst i flere kategorier enn Norge, så kommer de på 1. plass i kåringen. Norge er rangert som beste land i de to kategoriene åpenhet og behandlingen av straffesaker.

– Jeg synes det er spesielt bra at vi rangeres høyt på åpenhet. Det er viktig av hensyn til tilliten til domstolene. Det bidrar blant annet til at pressen kan følge vår virksomhet tett og dermed utøve både en kontrollfunksjon og formidle kunnskap om domstolene. Et godt eksempel på åpenhet er Høyesteretts storkammersaker om barnevern som gikk for åpne dører, sier Berglund.

De nordiske landene på topp

I år som i fjor er det de nordiske landene som topper lista.

Her kan du lese mer og se hele lista.

 1. Danmark
 2. Norge
 3. Finland
 4. Sverige
 5. Tyskland
 6. Nederland
 7. New Zealand
 8. Luxembourg
 9. Østerrike
 10. Irland

De ti landene med lavest plassering er:

 1. Pakistan
 2. Nicaragua
 3. Haiti
 4. Mauritania
 5. Afghanistan
 6. Kamerun
 7. Egypt
 8. Kongo
 9. Kombodsja
 10. Venezuela
Til toppen