Ny arvelov

Fra 1.januar 2021 trer ny arvelov i kraft med flere nye endringer. Den nye loven gjelder i hovedsak når dødsfallstidspunktet er 1. januar 2021 eller senere.

Se denne oppsummeringen av de viktigste nyhetene og enkelte sentrale bestemmelser.

Det gjøres oppmerksom på at nettsidene på domstol.no om arv og skifte oppdateres med de nye reglene først fra den datoen de gjelder, altså 1. januar 2021.

Til toppen