Nye jordskifteretter fra 14. juni

Grensemerking på Nyksund. Foto: Domstoladministrasjonen

Fra og med 14. juni 2021 er antallet jordskifteretter redusert fra 34 til 19. Det vil imidlertid fortsatt være rettssteder der det til nå har vært domstoler. Endringen skal tilrettelegge for sterkere fagmiljøer og bedre ressursutnyttelse.

Saker i jordskifterettene skal som hovedregel fortsatt bli behandlet på samme sted som de ville blitt behandlet tidligere. De ansatte vil fortsatt arbeide på det rettsstedet de jobbet før.

Styrkingen av fagmiljø betyr blant annet at dommerne til en viss grad kan spesialisere seg, for eksempel innen rettsmekling. Bedre ressursutnyttelse innebærer at oppgavene kan fordeles mellom de ulike rettsstedene i en domstol. Dermed kan også kapasiteten på alle rettsstedene utnyttes best mulig.

Oversikt over landets jordskifteretter

Agder jordskifterett
Finnmark jordskifterett
Haugaland og Sunnhordland jordskifterett
Helgeland jordskifterett
Hordaland jordskifterett
Lofoten og Vesterålen jordskifterett
Møre og Romsdal jordskifterett 
Nord-Troms jordskifterett 
Ofoten og Sør-Troms jordskifterett 
Oslo og Østre Viken jordskifterett  
Salten jordskifterett 
Sogn og Fjordane jordskifterett 
Sør-Rogaland jordskifterett 
Telemark jordskifterett 
Trøndelag jordskifterett 
Vestfold jordskifterett 
Vestre Innlandet jordskifterett 
Vestre Viken jordskifterett 
Østre Innlandet jordskifterett

Her finner du oversikt over alle domstolene.

Se kart over de nye domstolene og deres rettssteder

Kart over tingrettene
Kart over jordskifterettene

Til toppen