Nye tingretter fra 26. april

Fasade Agder tingrett
Agder tingrett er en av de nye tingrettene. Domstolen har rettssteder i Kristiansand (bildet), Arendal og Farsund. Foto: Nicolai Prebensen / NTB

Fra og med 26.april 2021 er antallet tingretter redusert fra 60 til 23. Det skal imidlertid fortsatt være rettsteder hvor det til nå har vært domstoler. Endringen tilrettelegger for sterke fagmiljøer og bedre ressursutnyttelse. 

Styrkingen av fagmiljø betyr blant annet at dommerne til en viss grad kan spesialisere seg, for eksempel innen barnesaker og rettsmekling. Ressursutnyttelsen styrkes gjennom at oppgavene kan fordeles mellom de ulike rettsstedene i en domstol. På den måte kan kapasiteten på alle rettsteder utnyttes best mulig.

Saker skal som hovedregel fortsatt behandles på samme sted som de ville blitt behandlet tidligere. De ansatte vil fortsatt arbeide på samme rettssted.   

Flere endringer
I Oslo er tingretten og byfogdembetet slått sammen til Oslo tingrett.

Sogn og Fjordane tingrett og Vestfold tingrett er ikke direkte berørt av endringene, de er slått sammen tidligere.

Lagmannsrettene er kun berørt gjennom en endring i grensene mellom Borgarting og Eidsivating lagmannsrett. Sistnevnte har fått kommunene i Østfold og Follo i sin rettskrets.

Jordskifterettene skal også sammenslås i to puljer, 31. mai og 14. juni.

Oversikt over landets tingretter (lenke til nettstedene)

Agder tingrett

Buskerud tingrett

Follo og Nordre Østfold tingrett

Haugaland og Sunnhordland tingrett

Helgeland tingrett

Hordaland tingrett

Indre og Østre Finnmark tingrett

Midtre Hålogaland tingrett

Møre og Romsdal tingrett

Nord-Troms og Senja tingrett

Oslo tingrett

Ringerike, Asker og Bærum tingrett

Romerike og Glåmdal tingrett

Salten og Lofoten tingrett

Sogn og Fjordane tingrett

Søndre Østfold tingrett

Sør-Rogaland tingrett

Telemark tingrett

Trøndelag tingrett

Vestfold tingrett

Vestre Finnmark tingrett

Vestre Innlandet tingrett

Østre Innlandet tingrett

Se kart over de nye domstolene og deres rettssteder (tinghus/lokaler)

Kart over tingrettene
Kart over jordskifterettene

Oversikt over alle domstoler: Se https://www.domstol.no/domstoloversikt

Til toppen