Domstolkartet forandres i Hordaland og Rogaland

Fra 1. september 2006 endres rettskretsene i Hordaland og Rogaland. Til sammen fire domstoler avgir kommunene i sin rettskrets til andre domstoler.

Fra 1. september 2006 endres rettskretsene i Hordaland og Rogaland. Til sammen fire domstoler avgir kommunene i rettskrets til andre domstoler.

Dette er endringene:
Nordhordland tingrett og Midhordland tingrett slås sammen til Nordhordland tingrett, lokalisert i Bergen tinghus. I tillegg får Nordhordland tingrett Voss kommune fra Voss tingrett som deles og flyttes. Nordhordland tingrett får også Gulen kommune fra Fjordane tingrett.

Bergen tingrett og Bergen byfogdembete slås sammen til Bergen tingrett, lokalisert i Bergen tinghus.

Hardanger tingrett i Lofthus får kommunene Ulvik og Granvin fra Voss tingrett, som deles og flyttes.

Jæren tingrett slås sammen med Sandnes tingrett og flyttes fra Bryne til Sandnes. 
I tillegg får Jæren tingrett Forsand kommune fra Ryfylke tingrett.

Arbeidet med strukturendringene skal redusere antall domstoler i første instans. Endringene gjennomføres puljevis og Domstoladministrasjonen har ansvaret for gjennomføringen.

Målet med endringen er å gjøre domstolene bedre i stand til å møte de høye faglige krav som dagens samfunn stiller. Samtidig skal ressursene utnyttes best mulig gjennom å etablere større, kollegiale domstoler. Større enheter vil også føre til mindre sårbarhet på personalsiden.

Nye tingretter per 1.9.2006.

Nordhordland tingrett, lokalisert i Bergen tinghus.
 Nordhordland tingrett og Midhordland tingrett slås sammen.
I tillegg får Nordhordland tingrett Voss kommune fra
Voss tingrett som deles og flyttes. I tillegg kommer
Gulen kommune fra Ytre Sogn tingrett.

Bergen tingrett, lokalisert i Bergen tinghus.
Kommuner: Bergen. Sammenslåing av Bergen tingrett og Bergen byfogdembete.

Hardanger tingrett, lokalisert til Lofthus.
Kommuner: Ullensvang, Jondal, Odda, Eidfjord, Ulvik, Granvin og Kvam. Får kommunene Ulvik og Granvin fra Voss tingrett, som deles og flyttes.

Jæren tingrett, lokalisert til Sandnes.
Kommuner: Sandnes, Sola, Gjesdal, Forsand, Klepp, Time og Hå.
Får kommunene Hå, Sola, Klepp og Time fra Jæren tingrett.
I tillegg kommer Forsand kommune fra Ryfylke tingrett.


 

Til toppen