2008

Vi har Europas hurtigste domstoler

- Vi har Europas hurtigste domstoler. Det sier Domstoladministrasjonens direktør Tor Langbach i en kommentar til en rapport fra Riksrevisjonen vedrørende effektiviteten i straffesakskjeden.

Haugaland tingrett ny domstol i Haugesund

1. april 2008 etableres Haugaland tingrett i et nytt tinghus i Haugesund. Den nye domstolen er en sammenslåing av Haugesund og Karmsund tingrett, som begge har holdt til i Haugesund.

Til toppen