2009

Første dom i gruppesøksmål

Nord-Troms tingrett har avsagt det som er den første dommen i et gruppesøksmål, etter de nye reglene om dette i tvisteloven som trådte i kraft i 2008. Gruppesøksmålet er også det mest omfattende til nå, med 58 boligeiere som parter.

Åpning av Gjøvik tinghus

19. mai skjer den den formelle åpningen av Gjøvik tinghus. Gjøvik tingrett dekker kommunene Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Lunner, Gran, Søndre Land, Nordre Land og ligger i Gjøvik sentrum.

Til toppen