Videokonferanse i fenglingsmøter

Terrorsaken har aktualisert bruk av videokonferanse i domstolene, spesielt i fengslingsmøter. Nye regler fra 1. september 2011 gjør videkonferanse aktuelt i flere sakstyper.

Etter at de nye reglene trådte i kraft, kan domstolene bruke videokonferanse blant annet i:

 

Les mer om videokonferanser om domstolene på domstoladministrasjonen.no

Til toppen