2012

Norge har flest lekdommere

Norge er i særklasse i Europa når det gjelder andel av befolkningen som har verv som lekdommere.Selv om det kun er ca. en prosent av oss nordmenn som har et slikt verv, er dette ca. 50 prosent flere enn i Danmark og ti ganger flere per innbygger enn i Sverige. Det skriver domstolmagasinet Rett på sak i sitt siste nummer som bygger sine tall på siste rapport fra Europarådsorganet CEPEJ.

Stor variasjon i antall tilståelsesdommer

Hver tredje straffedom i Oslo tingrett kommer etter en såkalt tilståelsesdom. I Sør-Trøndelag tingrett har de over tid hatt en bevisst strategi for å øke antallet tilståelsesdommer. Der utgjør disse to tredjedeler av alle saker.

Til toppen