2014

Snubletråder i straffeprosessen

En arbeidsgruppe har kartlagt hvilke feil ved saksbehandlingen og lovanvendelsen som fører til opphevelse av straffedommer. Arbeidsgruppen anbefaler flere kompetansetiltak for å redusere antallet opphevelser.

Indre Finnmark tingrett 10 år

Indre Finnmark tingrett 10 års jubileum ble høytidelig markert med gjester og taler på sankthansaften 2014. For nøyaktig for 10 år siden ble det skrevet rettshistorie da Sis-Finnmárkku diggegoddi / Indre Finnmark tingrett ble etablert som en førsteinstansdomstol for kommunene Kautokeino, Karasjok, Porsanger, Tana og Nesseby. Tingretten fikk mange lovord for godt utført arbeide.  

Strukturendringer i domstolene

Domstoladministrasjonen har på oppdrag fra Justisdepartementet innhentet domstolledernes synspunkter på sammenslåing og samlokalisering av  domstoler.

Lovisa vant internasjonal IKT-pris

Torsdag 27. juni ble Domstoladministrasjonen (DA) og konsulentselskapet Computas tildelt den internasjonale prestisjeprisen «Global Awards for Excellence in Adaptive Case Management» (ACM).

Utvidet domstolsamarbeid på Helgeland

Alstahaug tingrett og Brønnøy tingrett har lenge hatt et nært og godt samarbeid om avvikling av sivile saker og straffesaker. Nå utvides dette samarbeidet. Fra årsskiftet etableres det en ordning med en felles tingrettsdommer som skal betjene begge domstolene.

Til toppen